ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

31/08/2016

Τροπολογία βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ: Αφυπηρετήσαντες καθηγητές Α.Ε.Ι.Τροπολογία - Προσθήκη στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».

Θέμα: Αφυπηρετήσαντες καθηγητές Α.Ε.Ι.


Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Σε αρκετές διαδικασίες εκλογής ή εξέλιξης καθηγητών των Α.Ε.Ι. παρατηρούνται καθυστερήσεις κατά την προώθηση πράξεων διορισμού των μετά την οποία αποχώρησαν λόγω συνταξιοδότησης κατόπιν συμπλήρωσης του ορίου, ή των οποίων επίκειται η αποχώρηση για τον ίδιο λόγο (π.χ. εντός του ιδίου ακαδημαϊκού έτους). Παράλληλα είναι σαφές ότι η εκλογή και εξέλιξη καθηγητών όλων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, οι οποίοι αποχώρησαν μετά την εκλογή ή την εξέλιξή τους, λόγω συνταξιοδότησής τους ή των οποίων η συνταξιοδότηση, κατόπιν συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας, επίκειται, θα πρέπει να ολοκληρώνεται με το διορισμό τους.
Σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές του διοικητικού δικαίου οι οποίες πρέπει να διέπουν τη δράση της δημόσιας διοίκησης, ήτοι της αρχής της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του διοικουμένου, η οποία έχει αναγνωρισθεί νομολογιακά (ΣτΕ 38/2010, 1501/2008, κ.α.) ως συνταγματική αρχή που απορρέει από την έννοια του Κράτους Δικαίου, αλλά και της αρχής της χρηστής διοίκησης, θα πρέπει να λαμβάνεται κάθε μέριμνα ώστε κατ’ αρχήν η πράξη διορισμού των καθηγητών να εκδίδεται και προωθείται για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες το συντομότερο δυνατόν, ειδάλλως, στις ως άνω ν περιπτώσεις, η σχετική πράξη θα πρέπει να εκδίδεται και να δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ακόμα και μετά την αφυπηρέτηση των ενδιαφερομένων, όταν προηγουμένως είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής ή εξέλιξής τους.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση επέρχεται μία ομοιογενής και δίκαιη μεταχείριση των περιπτώσεων εξελίξεων των καθηγητών των Α.Ε.Ι. , και παράλληλα αντιμετωπίζονται τυχόν καθυστερήσεις που μπορούν να συμβούν, είτε λόγω απεργιών των υπαλλήλων (όπως η τετράμηνη απεργία του έτους 2013) είτε κατά την αποστολή (διακίνηση) των απαραίτητων εγγράφων είτε εντός του ΑΕΙ είτε στο αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.


Β.  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ


Άρθρο …
Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της πράξης διορισμού αφυπηρετησάντων Καθηγητών των Α.Ε.Ι.

 Οι εκκρεμούσες κατά τη δημοσίευση του παρόντος διαδικασίες ολοκληρώνονται και οι πράξεις διορισμού των καθηγητών που εξελέγησαν στην επόμενη βαθμίδα και αφυπηρέτησαν λόγω ορίου ηλικίας πριν από την δημοσίευση στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως της πράξης διορισμού τους εκδίδονται και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ανατρέχουν στην ημερομηνία εκλογής του καθηγητή . Οι ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου καταλαμβάνουν κάθε εκλογή που έλαβε χώρα μετά την ισχύ του ν. 4009/2011 (Α 195) και δεν ολοκληρώθηκε με τη δημοσίευση της σχετικής εκλογής στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οι δε πράξεις που τυχόν έχουν εκδοθεί και οι οποίες αντιτίθενται στην εφαρμογή της παρούσης ανακαλούνται αυτοδικαίως. Η παρούσα ρύθμιση δεν επιφέρει συνταξιοδοτικά ή άλλα δικαιώματα στους καθηγητές των οποίων η πράξη διορισμού δημοσιεύθηκε μετά την αφυπηρέτησή τους.

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2016

Οι προτείνοντες βουλευτές
Γαβρόγλου Κωνσταντίνος
Βάκη Φωτεινή
Τζούφη ΜερόπηΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ