ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

06/09/2016

Κατάθεση τροπολογίας-προσθήκης από βουλευτές του Σύριζα με θέμα: Διόρθωση διάταξης σχετικά με παράταση θητείας υπηρετούντων επικουρικών ιατρώνΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υγείας «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της οδηγίας 2001/37/ΕΚ (αριθμ. L 127/1 της 29.4.2014), όπως το παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας αυτής τροποποιήθηκε με την κατ' εξουσιοδότηση εκδοθείσα Οδηγία 2014/109/ΕΕ της Επιτροπής της 10ης  Οκτωβρίου 2014 για την τροποποίηση του παραρτήματος II της οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τη θέσπιση της βιβλιοθήκης των εικονογραφικών προειδοποιήσεων που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τα προϊόντα καπνού καθώς και άλλες συναφείς διατάξεις.».

 

Θέμα: Διόρθωση διάταξης σχετικά με παράταση θητείας υπηρετούντων επικουρικών ιατρών.

Α. Αιτιολογική έκθεση

Η εν λόγω διάταξη αντικαθίσταται, διότι η φράση: «εάν η θέση δεν έχει προκηρυχθεί», που υπάρχει στο κείμενο της τροποποιητικής διάταξης της περ. α΄ της παρ. 7 του άρθρου 52 του ν. 4410/2016 (Α΄ 141), η οποία τροποποίησε την παρ. 2 του άρθρου 54 ν. 4272/2014 (Α΄ 145), εμφιλοχώρησε εκ παραδρομής.

Β. Τροπολογία - Προσθήκη

Από την παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4272/2014 (Α΄145), όπως τροποποιήθηκε με την περ. α΄ της παρ. 7 του άρθρου 52 του ν. 4410/2016 (Α΄ 141), απαλείφεται η φράση: « … εάν η θέση δεν έχει προκηρυχθεί … ».

 

Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2016

 

Οι προτείνοντες βουλευτές

Παπαδόπουλος Αθανάσιος

Τζούφη ΜερόπηΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ