ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

12/09/2016

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ για τον εξορθολογισμός της διαδικασίας χορήγησης κατ’ εξαίρεση άδειας ξεναγού επ’ αμοιβήΕρώτηση προς τον κ. Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

Η διαδικασία χορήγησης κατ’ εξαίρεση άδειας ξεναγού επ’ αμοιβή προσδιορίζεται από το εδάφιο 6 της υποπαραγράφου ΙΔ.1 του άρθρου 1 του Ν. 4093/2012. Εν συντομία, ορίζεται ότι μπορεί κατ’ εξαίρεση να δοθεί προσωρινή άδεια ξενάγησης σε άτομα που δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος του ξεναγού εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: α) παρατηρείται έλλειψη ξεναγού σε μια συγκεκριμένη γλώσσα, έλλειψη η οποία πιστοποιείται μέσω βεβαίωσης του Σωματείου Διπλωματούχων Ξεναγών και β) οι αιτούντες κατ’ εξαίρεση άδειας διαθέτουν πιστοποίηση άριστης γνώσης της συγκεκριμένης γλώσσας. Εφόσον τα παραπάνω πληρούνται, χορηγείται άδεια από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Τουρισμού.

 

Πρακτικά, παρ’ όλα αυτά, η χορήγηση κατ’ εξαίρεση άδειας ξεναγού επ’ αμοιβή είναι εξαιρετικά δυσχερής, αν όχι εντελώς αδύνατη, εξαιτίας της πάγιας τακτικής του Σωματείου Διπλωματούχων Ξεναγών να μην βεβαιώνει την έλλειψη ξεναγού σε κάποια γλώσσα. Η μη χορήγηση τέτοιας βεβαίωσης δεν περιορίζεται σε περιπτώσεις που πράγματι υπάρχει ικανός αριθμός διπλωματούχων ξεναγών, αλλά ουσιαστικά αδιακρίτως επεκτείνεται σε όλες τις περιπτώσεις, ακόμα και για λιγότερο διαδεδομένες γλώσσες για τις οποίες διαθέτει πιστοποίηση πολύ μικρός αριθμός ξεναγών. Σε τέτοιες περιπτώσεις επί της ουσίας γίνεται κατάχρηση του, κατά τα άλλα σεβαστού, εύλογου και έννομου, συμφέροντος των διπλωματούχων ξεναγών να προστατεύσουν τα επαγγελματικά τους δικαιώματα.

 

Μια συνέπεια της διαμορφωμένης αυτής κατάστασης είναι ότι ουσιαστικά εμποδίζονται άτομα με άριστη γνώση σε κάποια, συνήθως λιγότερο ομιλούμενη, γλώσσα να λάβουν κατ’ εξαίρεση άδεια ξεναγού, κάτι που όχι μόνο θα ενίσχυε το εισόδημά τους σε εποχή οικονομικής δυσπραγίας την οποία διανύουμε, αλλά επιπροσθέτως δεν θα έπληττε τους διπλωματούχους ξεναγούς. Αυτό συνάγεται από συγκεκριμένα περιστατικά, ιδίως σε νησιωτικές και άλλες απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, όπου έχει παρατηρηθεί ότι η μη χορήγηση κατ’ εξαίρεση άδειας ξεναγού δεν αποβαίνει σε όφελος των διπλωματούχων ξεναγών στην εκάστοτε γλώσσα, αλλά συνεπάγεται την πλήρη απουσία Ελλήνων ξεναγών. Έχουν καταγγελθεί μάλιστα συγκεκριμένα περιστατικά που αποδεικνύουν ότι αυτή η έλλειψη αναπληρώνεται από τουριστικά πρακτορεία με τη χρήση αλλοδαπών οι οποίοι ταξιδεύουν ως τουρίστες αλλά λειτουργούν, ατύπως, ως ξεναγοί για γκρουπ τουριστών. Έμμεσες συνέπειες των παραπάνω είναι η αποδυνάμωση του τουριστικών υπηρεσιών της χώρας μας και η απώλεια φορολογητέου εισοδήματος.

 

Η προαναφερθείσα κατάσταση καθιστά αναγκαία την επίλυση του προβλήματος με νομοθετική ή άλλη κανονιστική πρωτοβουλία που θα μεταρρυθμίζει το καθεστώς χορήγησης κατ’ εξαίρεση, προσωρινών αδειών ξεναγού. Χωρίς σε καμία περίπτωση να αμφισβητεί τα επαγγελματικά δικαιώματα των διπλωματούχων ξεναγών, η νέα ρύθμιση θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στα αρμόδια όργανα του Υπουργείου να διαπιστώνουν αυτοτελώς, με βάση συγκεκριμένα πληθυσμιακά, αριθμητικά και γεωγραφικά κριτήρια που θα τεθούν μετά και από διαβούλευση με τους διπλωματούχους ξεναγούς, την έλλειψη διπλωματούχων ξεναγών σε μια συγκεκριμένη γλώσσα και κατά συνέπεια να μπορούν να χορηγούν με μεγαλύτερη ευχέρεια κατ’ εξαίρεση άδειες, περιορισμένης χρονικής διάρκειας και για συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα, σε όσους ενδιαφερόμενους διαθέτουν τα αναγκαία προσόντα.Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 

Προτίθεται να αντιμετωπίσει το ζήτημα της ουσιαστικά ανενεργούς διαδικασίας χορήγησης κατ’ εξαίρεση άδειας ξεναγών με τρόπο που θα γίνονται σεβαστά τα επαγγελματικά δικαιώματα των διπλωματούχων ξεναγών και ταυτόχρονα θα αντιμετωπίζονται οι διαπιστωμένες ελλείψεις ξεναγών σε συγκεκριμένες γλώσσες;

 

Οι ερωτώντες βουλευτές

 

Μιχαηλίδης Ανδρέας

Αυλωνίτου Ελένη

Θραψανιώτης Μανώλης

Μουμουλίδης Θέμης

Ντζιμάνης Γιώργος

Παπαδόπουλος Σάκης

Παυλίδης ΚώσταςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ