ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

22/09/2016

Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ: Μια οφειλόμενη απάντηση στην Ένωση Νοσηλευτών ΕλλάδοςΣτις 20 Σεπτεμβρίου 2016, η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) εξέδωσε Δελτίο Τύπου, αντιδρώντας στη στοιχειοθετημένη ερώτηση που υπέβαλαν στα Υπουργεία Υγείας και Παιδείας επτά (7) Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αναφορικά με την κατά Νόμο και Ηθική επιβεβλημένη πιστοποίηση ως επαγγελματιών Νοσηλευτών, των λεγόμενων «Βοηθών Νοσηλευτών».

Σε αυτό το Δελτίο Τύπου της ΕΝΕ, ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το ότι θεσμικοί παράγοντες του «Νοσηλευτικού Επιμελητηρίου», πέραν του ότι φέρονται να μην έχουν επαφή με την πραγματική λειτουργία της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας στα Δημόσια Νοσοκομεία της χώρας μας, δείχνουν να αγνοούν, τόσο τις βασικές αρχές της δημοκρατικής λειτουργίας της Νομοθετικής Εξουσίας, όσο και του συνολικού νομοθετικού πλαισίου που αφορά στο επάγγελμα του Νοσηλευτή.

Σαφώς, δεν προτιθέμεθα να μπούμε στη διαδικασία εκτενών αναλύσεων, ενός ατέρμονα διαλόγου «χαρτοπολέμου», προκειμένου να αποδείξουμε το αυτονόητο. Είμαστε όμως υποχρεωμένοι να καταγράψουμε, κάποια ενδεικτικά σχόλια, τα οποία είναι υποχρεωμένοι να λάβουν σοβαρά υπόψη οι κύριοι Σκουτέλης και Δάγλας.

ΣΧΟΛΙΟ ΠΡΩΤΟ: Η Νομοθετική διαδικασία σε όλες τις ευνομούμενες Πολιτείες, είναι δυναμική και οφείλει εξ ορισμού να προσαρμόζεται στις σύγχρονες απαιτήσεις κάθε κοινωνίας και κάθε τομέα. Αλλοίμονο, αν οι Νόμοι δεν άλλαζαν ανταποκρινόμενοι στα σύγχρονα δεδομένα και απαιτήσεις, καθώς και στο κοινό περί Δικαίου αίσθημα!

 

ΣΧΟΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Μόνο ως προσχηματική μπορεί να θεωρηθεί η εκ μέρους της ΕΝΕ επιλεκτική επίκληση, του Νόμου 1579/1985, αναφορικά με τους δικαιούμενους του επαγγελματικού τίτλου του Νοσηλευτή, όταν γνωρίζει, ή οφείλει να γνωρίζει ότι:

1. Με βάση τις προβλέψεις του Νόμου 1865/89 Φ.Ε.Κ. Α΄ 210/28-05-1989, άρθρο 5, Σελ. 4500, ορθώς δόθηκε, όχι μόνο επαγγελματική, αλλά και ακαδημαϊκή εξομοίωση, σε επαγγελματίες που δεν είχαν διαφορετική επί της ουσίας εκπαίδευση από τους λεγόμενους «Βοηθούς Νοσηλευτών». Πολλοί δε εξ αυτών των εξομοιωθέντων Νοσηλευτών, σήμερα κατέχουν και μεταπτυχιακούς τίτλους, αλλά και θέσεις ευθύνης.

2. Οι προβλέψεις του ΠΔ 38/2010, που είναι Νόμος του Κράτους, είναι απολύτως σαφείς και καθορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις, με βάση τις οποίες οποιοσδήποτε πολίτης της Ε.Ε. μπορεί να φέρει τον επαγγελματικό τίτλο του Νοσηλευτή και να εργασθεί ως Νοσηλευτής στην Ελλάδα.

3. Ο ίδιος ο ιδρυτικός Νόμος της ΕΝΕ (Νόμος 3252 ΦΕΚ Α 132, 16 Ιουλίου 2004), στην παράγραφο 3 του άρθρου 3, προβλέπει ρητά ότι αλλοδαποί στους οποίους δίνεται η δυνατότητα άσκησης του επαγγέλματος του Νοσηλευτή στην Ελλάδα, με βάση διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΠΔ 38/2010), υποχρεούνται να εγγραφούν ως μέλη της ΕΝΕ. Και βέβαια η ΕΝΕ είναι υποχρεωμένη να τους εκδώσει τη σχετική Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Νοσηλευτή.

Είναι πραγματικά απορίας άξιο, το πως η ΕΝΕ μπορεί να αρνείται σε Έλληνες πολίτες που έχουν τα ίδια ακριβώς προσόντα, αυτό που εκ του Νόμου δέχεται για τους αλλοδαπούς, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο μία διακριτική μεταχείριση σε βάρος συμπατριωτών της. Άραγε κύριοι της ΕΝΕ, σε ποια κατηγορία Δημοσίων Υπαλλήλων θα ενταχθούν οι αλλοδαποί για τους οποίους θα εκδώσετε άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, με βάση το άρθρο 3 του Ιδρυτικού σας Νόμου; Ρωτήστε τους νομικούς σας συμβούλους να σας πουν!

 

ΣΧΟΛΙΟ ΤΡΙΤΟ: Το κύρος της Νοσηλευτικής Επιστήμης και του Νοσηλευτικού Επαγγέλματος, κύριοι της ΕΝΕ, προσβάλλεται όταν υποκριτικά εθελοτυφλείτε και ανέχεστε, αν όχι συντηρείτε, τη χρησιμοποίηση μη τυπικά πιστοποιημένων επαγγελματιών, οι οποίοι εν τούτοις ασκούν αποδεδειγμένα και με πλήρη επάρκεια γνώσεων, πλήρη και υπεύθυνα νοσηλευτικά καθήκοντα, χωρίς ωστόσο να τους αναγνωρίζεται κανένα δικαίωμα. Αντί λοιπόν, όπως θα αναμενόταν από ένα «Νοσηλευτικό Επιμελητήριο», εσείς πρώτοι να φροντίσετε για την αναγνώριση των επαγγελματικών και εργασιακών τους δικαιωμάτων, εσείς ανέχεστε και την παρανομία και την αδικία σε βάρος των λεγόμενων «Βοηθών Νοσηλευτών». Είναι δε κατάφορα υποκριτική η στάση σας, γιατί αν θέλατε να λειτουργήσετε σαν σοβαρό «Νοσηλευτικό Επιμελητήριο», είχατε και έχετε εκ του θεσμικού σας ρόλου, δύο κεντρικές επιλογές παρέμβασης, ώστε:

1. Είτε να μειωθεί η διάρκεια εκπαίδευσης 5 εξαμήνων στις επαγγελματικές Νοσηλευτικές Σχολές, σε 2 εξάμηνα το πολύ, προσαρμοζόμενη στα διεθνή δεδομένα για την εκπαίδευση αποκλειστικά «Βοηθών Νοσηλευτών» και να απαγορευθεί η χρησιμοποίηση των ήδη υπηρετούντων «Βοηθών Νοσηλευτών», ως τακτικών Νοσηλευτών σε όλα τα Νοσοκομεία της χώρας, ελέγχοντας μάλιστα και καταγγέλλοντας κάθε προσπάθεια παράνομης ανάθεσης καθηκόντων. Άλλωστε οι προϊστάμενοι/νες των νοσηλευτικών Τμημάτων, Τομεάρχες και Διευθυντές/ουσες των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών των Νοσοκομείων, δικά σας μέλη είναι!

2. Είτε, αφού γίνει η ως άνω τροποποίηση στις επαγγελματικές Σχολές «Βοηθών Νοσηλευτών», για να σταματήσει η στρεβλή τροφοδοσία του «συστήματος», στη συνέχεια να διευκολύνατε την επαγγελματική Νοσηλευτική πιστοποίηση αυτών των καταξιωμένων επαγγελματιών, που επί δεκαετίες στηρίζουν το Σύστημα Υγείας. Άλλωστε η επαγγελματική τους πιστοποίηση, δεν μπορεί να επηρεάσει τη διοικητική εξέλιξη των επιστημόνων Νοσηλευτών.

 

ΣΧΟΛΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Είναι ειλικρινά ακατάληπτο το μένος που αποπνέετε κατά των συναδέλφων σας, με τους οποίους ασκείτε τα ίδια ακριβώς καθήκοντα, που σας ανατίθενται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο και μάχεστε μαζί κάτω από τις ίδιες συνθήκες, στην καθημερινή μάχη στις κλινικές και κλειστές Μονάδες των Νοσοκομείων. Το μένος κατά εκείνων των ανθρώπων, που κατά τεκμήριο σας δίδαξαν και σας στήριξαν στα πρώτα σας βήματα στα Νοσοκομεία και επιπρόσθετα φορτώνονται διπλοβάρδιες, χωρίς ρεπό, για να κάνετε εσείς μεταπτυχιακά και διδακτορικά, προσβλέποντας στην ανέλιξη σας σε θέσεις διοίκησης.

 

ΣΧΟΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Επειδή κάποια στιγμή θα πρέπει να σταματήσει η παραπλανητική σύγκριση των λεγόμενων «Βοηθών Νοσηλευτών», με τους Βοηθούς Φαρμακείου, Βοηθούς Φυσιοθεραπευτών κλπ, σας υπενθυμίζουμε ότι ΟΥΔΕΙΣ εξ αυτών των επαγγελματιών Βοηθών που αναφέρετε, ασκεί επίσημα πλήρη και υπεύθυνα καθήκοντα Φαρμακοποιού, Φυσιοθεραπευτή κλπ. Αντίθετα, οι λεγόμενοι «Βοηθών Νοσηλευτών», επί δεκαετίες εργάζονται ως τακτικοί Νοσηλευτές υπογράφοντας επώνυμα μάλιστα ως υπεύθυνοι Νοσηλευτές/ριες βάρδιας, η θέσης, λογοδοσίες, διεγχειρητικά έντυπα και λοιπά κατά περίπτωση απαιτούμενα παραστατικά. Αν δεν το γνωρίζετε και αυτό κύριοι της ΕΝΕ, τότε μάλλον είστε πλήρως αποκομμένοι από τη Νοσηλευτική λειτουργία των Νοσοκομείων της χώρας μας.

 

ΣΧΟΛΙΟ ΕΚΤΟ : Απευθύνουμε ερώτημα προς τους νοσηλευτές/ριες ΤΕ και ΠΕ και την ΠΟΕΔΗΝ, οι νοσηλευτές/ριες ΔΕ εργάζονται και συνεισφέρουν το ίδιο με αυτούς/ες σε όλα τα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας;  Αν ναι πως ανέχεστε να υπάρχει αυτή η αδικία και παρανομία; Κι αν ναι τότε τι προτίθεστε να κάνετε για να σταματήσει;

Τέλος και για να εξηγούμαστε ξεκάθαρα, οι μαφιόζικες πρακτικες εκβιαστικών και απειλητικών τηλεφωνημάτων και δελτίων τύπου δε πρόκειται να μας τρομάξουν ούτε να μας σταματήσουν στον αγώνα που δίνουμε μαζί με τους νοσηλευτές/ριες. Μέχρι την οριστική δικαίωση.

 

Καραγιαννίδης Χρήστος

Δέδες Ιωάννης

Καββαδία Αννέτα

Μορφίδης Κώστας

Μπαλαούρας Γεράσιμος

Παπαδόπουλος Χριστόφορος

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ