ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

19/10/2016

Ο Δημ. Αβραμόπουλος για τις καθυστερήσεις στην μετεγκατάσταση προσφύγων: Σε καλό δρόμο η διαδικασία

Ο Δημ. Αβραμόπουλος για τις καθυστερήσεις στην μετεγκατάσταση προσφύγων: Σε καλό δρόμο η διαδικασίαΑπάντηση έδωσε η Κομισιόν, δια στόματος του Αρμόδιου Επιτρόπου για θέματα Μετανάστευσης Δημήτρη Αβραμόπουλου, σε ερώτηση που κατατέθηκε με πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου Δημήτρη Παπαδημούλη και συνυπογράφεται από άλλους 6 Ευρωβουλευτές από 3 πολιτικές ομάδες και συγκεκριμένα τους Josef Weidenholzer (S&D) Αυστρία, Ska Keller (Verts/ALE) Γερμανία, Guillaume Balas (S&D) Γαλλία, Eva Joly (Verts/ALE) Γαλλία, Sergio Gaetano Cofferati (S&D) Ιταλία και τέλος Emmanuel Maurel (S&D) από τη Γαλλία. Η ερώτηση κατατέθηκε με αφορμή την άρνηση ορισμένων κρατών-μελών να συμμορφωθούν με τις κοινές ευρωπαικές αποφάσεις για το προσφυγικό.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Αβραμόπουλος, απαντώντας σε ερώτηση που συνυπογράφουν 7 Ευρωβουλευτές από την Ευρωομάδα της Αριστεράς, τους Πράσινους και τους Σοσιαλδημοκράτες, σημειώνει πως τα κράτη-μέλη έχουν συμφωνήσει να επαναγκαταστήσουν 22.504 εκτοπισμένα άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας, μέχρι και τις 8 Δεκέμβρη του τρέχοντος έτους. Ωστόσο, ο Ευρωπαίος Επίτροπος αποφεύγει να αναφερθεί στη συμφωνία του Σεπτεμβρίου του 2015, όταν οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμφώνησαν στη μετεγκατάσταση 160.000 ατόμων, συμφωνία που υλοποιείται μέχρι και σήμερα με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς.

 

Αντίθετα, ο κ. Αβραμόπουλος περιορίζει την αναφορά του στα περίπου 10.000 άτομα, τα οποία μέχρι και τις 12 Σεπτέμβρη είχαν επανεγκατασταθεί στο πλαίσιο της συμφωνίας του Ιουλίου του 2015. Παρόλα αυτά, η Κομισιόν εκτιμάει ότι η διαδικασία υλοποίησης κινείται σε καλό δρόμο, ενώ παράλληλα υπογραμμίζει πως θα συνεχίσει «να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την εφαρμογή τωνπρογραμμάτων αυτών, με τακτικές εκθέσεις σχετικά με τη μετεγκατάσταση και την επανεγκατάσταση».

 

Αξιοσημείωτο είναι ότι η Κομισιόν αποφεύγει να περιγράψει βασικά μέτρα τα οποία σχεδιάζει να λάβει ώστε να επιτευχθεί ο στόχος που έχει θέσει η μεγάλη συμφωνία του Σεπτέμβρη του 2015, τις υπόλοιπες 8 βδομάδες που απομένουν μέχρι την ολοκλήρωση της ισχύος της.

 

Με αφορμή τα στοιχεία της Κομισιόν, καθώς και τους αργούς ρυθμούς υλοποίησης της συμφωνίας λόγω της προκλητικής άρνησης ορισμένων κρατών-μελών να συμβάλουν στην εφαρμογή των κοινών αποφάσεων, οι 7 Ευρωβουλευτές -μεταξύ των οποίων και ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δημ. Παπαδημούλης- είχαν ρωτήσει την Επιτροπή να πληροφορηθούν για τα «βασικά μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία μετεγκατάστασης και επανεγκατάστασης», σε μία περίοδο που οι ροές των προσφύγων από την Ελλάδα προς τα υπόλοιπα κράτη-μέλη είναι ακόμα αρκετά περιορισμένες.Ακολουθεί η πλήρης ερώτηση και απάντηση:Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-005290/2016

προς την Επιτροπή

Άρθρο 130 του Κανονισμού

Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), Josef Weidenholzer (S&D), Ska Keller (Verts/ALE), Guillaume Balas (S&D), Eva Joly (Verts/ALE), Sergio Gaetano Cofferati (S&D) και Emmanuel Maurel (S&D)

Θέμα: Άρνηση των κρατών μελών να συμμορφωθούν με τις αποφάσεις της ΕΕ

 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ αρνήθηκαν έντονα και συστηματικά να συμβάλουν στην ενιαία εφαρμογή των αποφάσεων που λαμβάνονται από το Συμβούλιο, την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως μέρος της κοινής ευρωπαϊκής απάντησης στις μαζικές ροές προσφύγων.

Το κύριο καθήκον της Επιτροπής και των κρατών-μελών, που απορρέει από τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (2007) είναι η συμμόρφωση με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, εφόσον είναι αναγκαίο. Tο καθήκον αυτό δείχνει να αμφισβητείται από ορισμένα κράτη-μέλη, τα οποία αρνούνται την κοινή ευρωπαϊκή ευθύνη τους την οποία, ωστόσο, όλα τα υπόλοιπα κράτη-μέλη έχουν αναλάβει. Ως αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης, αντιμετωπίζουμε τεράστιες καθυστερήσεις στην εφαρμογή της διαδικασίας μετεγκατάστασης και επανεγκατάστασης.

Τα στοιχεία της Επιτροπής δείχνουν ότι, στις 16 Μαΐου 2016, ο στόχος της για επανεγκατάσταση 20.000 ατόμων δεν είχε επιτευχθεί.

Ποια βασικά μέτρα προτίθεται να λάβει η Επιτροπή, προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία μετεγκατάστασης και επανεγκατάστασης;EL
E-005290/2016
Απάντηση του κ. Αβραμόπουλου
εξ ονόματος της Επιτροπής
(7.10.2016)


Στις 20 Ιουλίου 2015 τα κράτη-μέλη, από κοινού με τα συνδεδεμένα κράτη του συστήματος του Δουβλίνου, συμφώνησαν να επανεγκαταστήσουν 22.504 εκτοπισμένα άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας από τρίτες χώρες. Οι δεσμεύσεις τους όσον αφορά την επανεγκατάσταση θα πρέπει να εκπληρωθούν έως τις 8 Δεκεμβρίου 2017. Έως τις 12 Σεπτεμβρίου 2016, πάνω από 10.000 άτομα είχαν επανεγκατασταθεί στο πλαίσιο του συστήματος. Ενώ η υλοποίηση των δεσμεύσεων για επανεγκατάσταση στο πλαίσιο αυτού του συστήματος, που τώρα περιλαμβάνει επίσης την επανεγκατάσταση βάσει της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας της 18ης Μαρτίου 2016, βρίσκεται σε καλό δρόμο, η Επιτροπή κάλεσε επανειλημμένα τα κράτη-μέλη να συνεχίσουν και να εντείνουν τις προσπάθειές τους.

 

Όσον αφορά τη δεύτερη ερώτηση, τα αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου παραπέμπονται στις απαντήσεις στις γραπτές ερωτήσεις E-016138/2015, E-000078/2016, E-000290/2016, E-001253/2016, E-000206/2016, E-003348/16, E-003727/16, P-000651/2016 και P-001833/20161, καθώς και στην έκτη έκθεση σχετικά με τη μετεγκατάσταση και την επενεγκατάσταση2.

 

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών, μεταξύ άλλων, με τακτικές εκθέσεις σχετικά με τη μετεγκατάσταση και την επανεγκατάσταση, στις οποίες συνοψίζονται οι προκλήσεις και προσδιορίζονται τρόποι βελτίωσης της εφαρμογής τους.

 

1 http://www.europarl.europa.eu/plenary/el/parliamentary-questions.html

2 COM(2016) 636 final.Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ