ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

20/10/2016

Ν. Σαντορινιός (Γεν. Εισηγητής): Ο προϋπολογισμός του 2017 έχει σαφή χαρακτηριστικά κοινωνικής προστασίας και ανάπτυξης

Ν. Σαντορινιός (Γεν. Εισηγητής): Ο προϋπολογισμός του 2017 έχει σαφή χαρακτηριστικά κοινωνικής προστασίας και ανάπτυξηςΣτην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής εισήχθη για συζήτηση, για πρώτη μέρα χθες, το προσχέδιο του Προϋπολογισμού του 2017. Γενικός εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ ο Νεκτάριος Σαντορινιός, τόνισε τις αναπτυξιακές προβλέψεις του προσχεδίου οι οποίες θα προσφέρουν κατά πολύ στην ρευστότητα της αγοράς αλλά και το κοινωνικό αποτύπωμα που έντονα φέρει.  

Ρεαλιστικός και αισιόδοξος προϋπολογισμός

«Το προσχέδιο προϋπολογισμού του 2017, είναι ένα σχέδιο φιλόδοξο, αλλά ρεαλιστικό, το οποίο φέρει ισχυρά το αποτύπωμα μιας πολιτικής αναδιανομής των πόρων, προς όφελος του κοινωνικού κράτους, της κοινωνικής αλληλεγγύης και της δίκαιης ανάπτυξης. Είναι ένα σχέδιο που θα φέρει τη χώρα μας, ένα βήμα πιο κοντά στην έξοδο από τα μνημόνια και την επιτήρηση. Μέσα σε ένα δύσκολο δημοσιονομικό πλαίσιο, είμαστε αισιόδοξοι, ότι θα μπορέσουμε να καταφέρουμε να ανατάξουμε την Εθνική οικονομία, με την κοινωνία όρθια».

«Μεγέθυνση της ελληνικής οικονομίας κατά 2,7% το 2017, πρωτογενές πλεόνασμα 3,33 δισ. ευρώ ή 1,8% του ΑΕΠ και 1,160 δις ευρώ για δράσεις στήριξης του κοινωνικού ιστού. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι που διαφοροποιούν τον προϋπολογισμό του 2017 από τις προηγούμενες χρονιές και δίνουν ένα σημαντικό αριστερό αποτύπωμα με δίκαιη ανάπτυξη, κοινωνική αναδιανομή και ενίσχυση του κοινωνικού κράτους. Είναι χαρακτηριστικό και μόνο το σχόλιο του ΣΕΒ στο εβδομαδιαίο δελτίο του για την οικονομία, όπου, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, το προσχέδιο του προϋπολογισμού αυτό που συζητάμε σήμερα, αποτυπώνει τη μεγαλύτερη αναδιανομή εισοδημάτων που έχει επιχειρηθεί ποτέ και σε μια μόνο χρονιά».

Το Κοινωνικό αποτύπωμα

«Η διασφάλιση της προστασίας των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων είναι βασική προϋπόθεση στον κοινωνικό προϋπολογισμό που παρουσιάζουμε. Στο πλαίσιο της κοινωνικής αναδιανομής αυτός ο προϋπολογισμός προβλέπει συνολικά 1,160 δις ευρώ για δράσεις στήριξης του κοινωνικού ιστού, της δημόσιας παιδείας και της υγείας. Για εμάς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο συνδυασμός της δημοσιονομικής σταθερότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης, είναι το αριστερό αποτύπωμα στον προϋπολογισμό του 2017 και είμαστε περήφανοι για τα μέτρα που επιδοτούμε, μέσα από αυτό το σχέδιο».

«760 εκατ. παραπάνω στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας για την υλοποίηση του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης σε όλη τη χώρα. Δημιουργούμε για πρώτη φορά μια νέα δομή που στόχο έχει την προστασία οικογενειών και ατόμων από την ακραία φτώχεια».

«300 εκ, έχουν ήδη προβλεφθεί για δαπάνες με σκοπό την υλοποίηση άμεσων δράσεων στους τομείς της υγείας, της παιδείας, και της κοινωνικής προστασίας».

«Τέλος, Ισχυρό, κοινωνικό πρόσημο, έχει και η πρόβλεψη για 100 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα καλύψουν την ψηφισμένη δέσμευσή μας προς τα νοικοκυριά, που ζουν κάτω από τον φόβο της αδυναμίας να πληρώσουν τη δόση του δανείου για την πρώτη κατοικία τους».

Έμφαση στην Ανάπτυξη

«Ένα από τα σημαντικότερα μεγέθη που προβλέπονται στο προσχέδιο του προϋπολογισμού είναι η μεγέθυνση της ελληνικής οικονομίας κατά 2,7% το 2017. Το ποσοστό αυτό δεν είναι ευχή, αλλά ένας ρεαλιστικός στόχος, τον οποίο αποδέχονται σχεδόν το σύνολο των ευρωπαϊκών θεσμών. Προκειμένου, να επιτευχθεί αυτός ο στόχος πρέπει να αιμοδοτηθεί η οικονομία με ρευστότητα, η οποία θα αντισταθμίσει τα υφεσιακά μέτρα της φορολογίας».

ESM και ενέσεις ρευστότητας

«Συνολικά, 6,6 δις ευρώ αναμένεται να πέσουν στην οικονομία μέχρι τα μέσα του 2017 συμβάλλοντας στην ρευστότητα και διασφαλίζοντας την επίτευξη της ανάπτυξης του ΑΕΠ, από ειδική χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Συγκεκριμένα στο τέλος του Ιουνίου εκταμιεύτηκε από τον ΕSM ποσό ύψος 1,8 δις ευρώ σε ειδικό λογαριασμό που συστήθηκε ακριβώς για αυτό το λόγο. Με βάση τα προσωρινά στοιχεία του Αυγούστου 2016 έχουν ήδη εξοφληθεί υποχρεώσεις προς τρίτους ύψους 1,35 δις ευρώ, ενώ επιπλέον εξοφλήθηκαν εκκρεμείς επιστροφές φόρων καθαρού ποσού 88 εκατ. ευρώ μετά από τη διενέργεια συμψηφισμών. Ενώ στις 24 Οκτωβρίου, όπου αναμένεται και η έκδοση των οριστικών στοιχείων του Σεπτεμβρίου, το διοικητικό συμβούλιο του ESM αναμένεται να εκταμιεύσει ακόμη 1,7 δις ευρώ για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου, και το υπόλοιπο 2,1 δις ευρώ αναμένεται να εκταμιευτεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2017».

Όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία στην υπηρεσία της ανάπτυξης

«Ταυτόχρονα, για την επίτευξη του στόχου της μεγέθυνσης της οικονομίας θα χρησιμοποιηθούν όλα τα αναπτυξιακά εργαλεία που έχει στη διάθεσή της η ελληνική οικονομία, που σκοπό έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή μόχλευση δημόσιων και ιδιωτικών πόρων για την ενίσχυση των επενδύσεων».

«Ειδικότερα, για το 2017 αναμένεται να διατεθούν στην πραγματική οικονομία, 5,75 δις ευρωπαϊκών πόρων για την ενίσχυση της ανάπτυξης. Ταυτόχρονα, αυξάνεται κατά 250 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός του εθνικού σκέλους του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων φθάνοντας το 1 δις ευρώ με κύριο στόχο τη χρηματοδότηση έργων και δράσεων, που δεν είναι δυνατόν να κριθούν επιλέξιμα από το ΕΣΠΑ, όμως, είναι απαραίτητα για το δημόσιο και την οικονομία μας».

«Φυσικά, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ήδη έχει ενεργοποιηθεί το σχέδιο Γιούνγκερ. Έχουν υπογραφεί συμφωνίες ύψους 645 εκατ. Ευρώ, με τα οποία μοχλεύουμε 1,4 δις ευρώ ιδιωτικούς πόρους στην πραγματική οικονομία. Ακόμη, μέσω του απευθείας δανεισμού της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων έχουν ήδη διασφαλιστεί 1,4 δις ευρώ, με τα οποία σε συνδυασμό με πόρους του ΕΣΠΑ θα υλοποιηθούν σημαντικά έργα».

ΕΣΠΑ

«Σε ό,τι αφορά στα κλασικά χρηματοδοτικά εργαλεία του κρατικού προϋπολογισμού, να υπενθυμίσω ότι το ΕΣΠΑ του 2007-2013 ολοκληρώθηκε το 2015 με ποσοστό απορρόφησης 100%. Ενώ, όπως είναι ήδη γνωστό, σε αντίθεση με προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα της Ε.Ε. που ολοκλήρωσε και έθεσε σε λειτουργία το σύστημα ελέγχου και διαχείρισης εντός του 2015, με αποτέλεσμα να είμαστε η πρώτη χώρα που έκανε αίτημα πληρωμής για τη νέα προγραμματική περίοδο. Ήδη, έχουν ολοκληρωθεί οι πρώτες 4 προσκλήσεις για χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων από το ΕΠΑΝΕΚ, ενώ άμεσα αναμένεται ο δεύτερος κύκλος των προσκλήσεων αυτών. Συνολικά αναμένεται να ενεργοποιηθεί το 50% των πόρων του ΕΣΠΑ μέχρι το τέλος του 2016, το οποίο μεταφράζεται σε ενεργοποίηση πόρων ύψους 9 δις ευρώ».

Προς Ν.Δ: Είσαστε αναξιόπιστοι

«Η σύμβαση προβλέπει πρωτογενές πλεόνασμα, ύψους 1,75%, όταν το δεύτερο μνημόνιο προέβλεπε πρωτογενές πλεόνασμα 4,5%. Η διαφορά αυτή σημαίνει, απλά και πρακτικά, ότι ο προϋπολογισμός μιας άλλης Κυβέρνησης, που δεν θα είχε διαπραγματευθεί και δεν θα είχε επιμείνει στη μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων, θα έπρεπε να προβλέπει επιπλέον 5,4 δις μέτρα, μόνο για το 2017».

 «Είναι προφανές ότι είχατε στήσει μια παγίδα με εξωπραγματικά πλεονάσματα, με τα οποία επιχειρούσατε να δεσμεύσετε την επόμενη ημέρα, την Κυβέρνηση, για να στήσετε το σκηνικό της αριστερής παρένθεση. Δεν σας βγήκε».

«Το 2014 είχατε δεσμευθεί για πρωτογενές πλεόνασμα 1,5%, αλλά τελικά πετύχατε 0,3%, απόκλιση 1,2%, 2 δις. Τελικά ούτε τα μικρά αρχικά πλεονάσματα δεν είχατε καταφέρει να πετύχετε, τότε που το success story του κ. Σαμαρά, προσπαθούσε να μας πείσει ότι ζούμε σε άλλη χώρα. Γι` αυτό το λόγο, όταν μας παραδώσατε την Κυβέρνηση, βρήκαμε εκτός από το άδειο Μαξίμου και άδεια τα ταμεία ή για να ακριβολογώ ταμεία με 550 εκατ. έλλειμμα. Αυτή ήταν η αξιοπιστία σας και απέναντι στους πολίτες και απέναντι στους θεσμούς».

Οι στόχοι της Κυβέρνησης με νούμερα

«Με το σύνολο των αναπτυξιακών εργαλείων επιδιώκουμε να πετύχουμε ένα ακόμη σημαντικό στόχο, που δεν είναι άλλος από τη μείωση της ανεργίας. Όπως, είναι γνωστό, ήδη από το 2015 η ανεργία σταδιακά αποκλιμακώνεται και για να είμαι δίκαιος από το 2014, με αποτέλεσμα σήμερα να υπολογίζεται στο τέλος του 2016 να έχει φθάσει στο 23,5%, ενώ με βάση τα στοιχεία του προϋπολογισμού υπολογίζεται ότι θα μειωθεί περαιτέρω το 2017 αγγίζοντας το 22,4%».

«Το 2015 είχαμε δεσμευθεί για πρωτογενές έλλειμμα 0,25%, τελικά η οικονομία κατέγραψε πλεόνασμα 0,7%. Αντίστοιχα, με βάση τα στοιχεία της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του 2016, το πρωτογενές πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης, εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε 1,1 δις, δηλαδή, 0.63% του ΑΕΠ, αυξημένο έναντι του στόχου κατά 230 εκατ. ευρώ ή 0,13% του ΑΕΠ. Αυτό σημαίνει για το 2016 δεν υπάρχει καμία περίπτωση εφαρμογής του κόφτη, προς μεγάλη σας απογοήτευση της αντιπολίτευσης».

«Συνολικά, με τη μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων που επιτεύχθηκε, δόθηκε στη χώρα, επιπλέον δημοσιονομικός χώρος, περίπου 20 δις μέχρι το 2018. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα αφενός την αύξηση προοπτικής επιτυχίας του προγράμματος, αλλά και τη δυνατότητα σταδιακής ανάκαμψης της οικονομίας».

«Ειδικότερα, για το 2017 προβλέπεται πρωτογενές πλεόνασμα 3,33 δισ. ευρώ ή 1,8% του ΑΕΠ.  Τα έσοδα  του τακτικού Προϋπολογισμού σε ταμειακή  βάση, προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 48,289 δισ. Ευρώ, αυξημένα κατά 0,3% του ΑΕΠ, έναντι των εκτιμήσεων το 2016. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην αναμενόμενη βελτίωση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος, αλλά και στην απόδοση των μέτρων που ελήφθησαν στο πλαίσιο της σύμβασης χρηματοδοτικής διευκόλυνσης».

Δεν υπάρχουν νέα μέτρα

«Και εδώ πρέπει να πούμε κάτι. Ακούμε συνεχώς και από τον Τύπο και από την Αντιπολίτευση ότι έρχονται νέα μέτρα. Καταλαβαίνω ότι αυτό είναι μια προσπάθεια αποσταθεροποίησης της Κυβέρνησης. Πρέπει να διευκρινίσουμε τους πολίτες ότι δεν υπάρχουν νέα μέτρα. Τα μέτρα ψηφίστηκαν. Δεν θα ψηφιστούν νέα μέτρα».Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ