ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

08/11/2016

Κατάθεση Τροπολογίας-Προσθήκης από τον βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Αρ. Μπαλτά με θέμα την σύναψη εργασιακών συμβάσεων ορισμένου χρόνου, καθώς επίσης και συμβάσεων έργου, με στόχο την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του φορέα, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίαςΤροπολογία - Προσθήκη στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας «Κύρωση της Τεχνικής Συμφωνίας ανάμεσα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας, το Υπουργείο Άμυνας της Ιταλικής Δημοκρατίας, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας της Πολωνίας, τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Δημοκρατίας της Τουρκίας (που ενεργεί εκ μέρους της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας) αφενός, και τον Υπουργό Άμυνας του Βασιλείου του Βελγίου, τον Υπουργό Άμυνας της Γαλλικής Δημοκρατίας, το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Άμυνας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, τον Υπουργό Άμυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, τον Υπουργό Άμυνας του Βασιλείου της Ισπανίας αφετέρου, σχετικά με την επάνδρωση, χρηματοδότηση, διοίκηση και υποστήριξη του Στρατηγείου EUROCORPS (Ευρωπαϊκό Στρατιωτικό Σώμα) Σώμα Ταχείας Ανάπτυξης NATO EUROCORPS (NRDC EC)».

Θέμα: «Σύναψη εργασιακών συμβάσεων ορισμένου χρόνου, καθώς επίσης και συμβάσεων έργου, με στόχο την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του φορέα, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας».

Α. Αιτιολογική έκθεση

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε.» υφίσταται με τη σημερινή νομική μορφή της ήδη από το 1998 (ν. 2636/1998, ΦΕΚ 198Α/27.08.1998). Στη διάρκεια της μακράς αυτής περιόδου, ουδέποτε απέκτησε εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, ενώ οι λειτουργικές της ανάγκες καλύπτονται μέχρι και σήμερα, με διαχρονικώς ανανεούμενες εργασιακές συμβάσεις ορισμένου χρόνου, καθώς επίσης και συμβάσεις έργου. Η πρακτική αυτή πέραν της εργασιακής ομηρίας, στην οποία υποβάλλει τους εργαζόμενους, θέτει επιπλέον, σοβαρά ζητήματα συνταγματικής νομιμότητας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε.» που υφίσταται με τη σημερινή του σύνθεση μόλις από την 14η.10.2016 (ΦΕΚ 552/ΥΟΔΔ) έχει ήδη δρομολογήσει την κατάρτιση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του οργανισμού και τη συνακόλουθη προκήρυξη των αναγκαίων θέσεων για τη στελέχωση του φορέα.

Ωστόσο, μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) και για τη συνέχιση λειτουργίας του οργανισμού κρίνεται αναγκαία η παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας προκειμένου να καταστεί δυνατή η σύναψη εργασιακών συμβάσεων ορισμένου χρόνου, καθώς επίσης και συμβάσεων έργου. Είναι προφανές δε, ότι καθώς πρόκειται για όλως εξαιρετική ρύθμιση, μεταβατικού χαρακτήρα, η ισχύς της δε μπορεί να υπερβαίνει τον απολύτως απαραίτητο χρόνο για την ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης, στο πλαίσιο του υπό κατάρτιση οργανισμού και με τις συνταγματικές εγγυήσεις του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού.   

 

Β. Τροπολογία – Προσθήκη

Άρθρο….

            Στο άρθρο 3 του ν. 2636/1998 (Α΄ 198) προστίθεται παράγραφος 4, με το ακόλουθο περιεχόμενο :

«4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε.» είναι δυνατή, μέχρι την κατάρτιση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του οργανισμού και πάντως, όχι πέραν της 31ης.12.2017, η σύναψη εργασιακών συμβάσεων ορισμένου χρόνου, καθώς επίσης και συμβάσεων έργου, με στόχο την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του φορέα, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας». 

 

Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2016

Ο προτείνων  βουλευτής

Μπαλτάς ΑριστείδηςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ