ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

08/11/2016

Κατάθεση Τροπολογίας-Προσθήκης του βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Αρ. Μπαλτά με θέμα την τροποποίηση διαδικασίας πρόσληψης για τη θέση του Γενικού Διευθυντή του «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε.Τροπολογία - Προσθήκη στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας «Κύρωση της Τεχνικής Συμφωνίας ανάμεσα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας, το Υπουργείο Άμυνας της Ιταλικής Δημοκρατίας, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας της Πολωνίας, τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Δημοκρατίας της Τουρκίας (που ενεργεί εκ μέρους της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας) αφενός, και τον Υπουργό Άμυνας του Βασιλείου του Βελγίου, τον Υπουργό Άμυνας της Γαλλικής Δημοκρατίας, το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Άμυνας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, τον Υπουργό Άμυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, τον Υπουργό Άμυνας του Βασιλείου της Ισπανίας αφετέρου, σχετικά με την επάνδρωση, χρηματοδότηση, διοίκηση και υποστήριξη του Στρατηγείου EUROCORPS (Ευρωπαϊκό Στρατιωτικό Σώμα) Σώμα Ταχείας Ανάπτυξης NATO EUROCORPS (NRDC EC)».

Θέμα: «Τροποποίηση διαδικασίας πρόσληψης για τη θέση του Γενικού Διευθυντή του «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε.».

 

Α. Αιτιολογική έκθεση

Για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.» είναι αναγκαία η στελέχωση του οργανισμού με εξειδικευμένο προσωπικό. Ιδιαιτέρως δε και δεδομένου ότι ο κύκλος εργασιών της εταιρείας αφορά την υλοποίηση εγχώριων και διεθνών παραγωγών είναι σημαντικό ο γενικός διευθυντής του φορέα να διαθέτει τεχνογνωσία στους τομείς σύναψης συμβάσεων, οικονομικής διαχείρισης, καθώς επίσης και διαχείρισης ανθρώπινων πόρων.

Με την προτεινόμενη τροποποίηση, η πρόσληψη του γενικού διευθυντή γίνεται μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και επιλογή, διευρύνεται δε η δεξαμενή προέλευσης των υποψηφίων, καθώς ο γενικός διευθυντής μπορεί να επιλεγεί και από τους ήδη υπηρετούντες στο δημόσιο τομέα. Κατ’ αυτό τον τρόπο, παρέχονται κίνητρα στα στελέχη της δημόσιας διοίκησης επί ίσοις όροις, με τους ενδιαφερόμενους από το χώρο της ελεύθερης αγοράς.

Β. Τροπολογία – Προσθήκη

Άρθρο….

     Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του ν. 2636/1998 (Α΄ 198) αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Το διοικητικό συμβούλιο προσλαμβάνει γενικό διευθυντή με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών και καθορίζει τις αρμοδιότητές του κατά τα προβλεπόμενα στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.».

Η πρόσληψη του γενικού διευθυντή γίνεται μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιεύεται από το διοικητικό συμβούλιο στη Διαύγεια και σε δύο (2) εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας. Ο γενικός διευθυντής πρέπει να διαθέτει πτυχίο ΑΕΙ, με κατεύθυνση νομικών, οικονομικών σπουδών ή σπουδών οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων ή πολιτιστικής διαχείρισης και διδακτορικό ή μεταπτυχιακό τίτλο στα ίδια γνωστικά πεδία. Επίσης, είναι απαραίτητο να διαθέτει επαγγελματική εμπειρία σε θέση ευθύνης, καθώς επίσης και άριστη γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της αγγλικής. Ιδιαιτέρως, θα εκτιμηθεί η εμπειρία στη δημόσια διοίκηση και την πολιτιστική διαχείριση. Τα εν λόγω προσόντα μπορεί να εξειδικεύονται στην πρόσκληση.

Η σύμβαση του γενικού διευθυντή μπορεί να ανανεώνεται για ίσο χρόνο κάθε φορά. Σε περίπτωση ανανέωσης η σύμβαση δεν καθίσταται ορισμένου χρόνου. Οι αποδοχές του Γενικού Διευθυντή καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Για τη θέση του γενικού διευθυντή μπορεί να επιλέγεται και υπάλληλος του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, εφόσον έχει τα προαναφερόμενα προσόντα. Στην περίπτωση αυτή θεωρείται αυτοδίκαια αποσπασμένος στη θέση αυτή για το χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της θητείας του ή ανανέωση της θητείας του ή πρόσληψη νέου γενικού διευθυντή. Ο χρόνος που διανύεται στη θέση αυτή λογίζεται, ως προς όλες τις συνέπειες, ως πραγματική υπηρεσία στην οργανική του θέση. Μετά τη λήξη της θητείας του, ο προσληφθείς επανέρχεται αυτοδικαίως στην οργανική θέση που κατείχε πριν από την πρόσληψή του, η οποία παραμένει κενή».

Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2016

Οι προτείνων βουλευτής

Μπαλτάς ΑριστείδηςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ