ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

16/11/2016

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ για την προστασία του πρώην Εργοστασίου Ξυστρή στον Πύργο ΗλείαςΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:
•    Εσωτερικών
•    Οικονομίας και Ανάπτυξης
•    Πολιτισμού και Αθλητισμού

 Θέμα: «Προστασία του πρώην Εργοστασίου Ξυστρή στον Πύργο Ηλείας»


    Το πρώην εργοστάσιο της εταιρίας «ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΓΟΥ Α.Ε.», γνωστό και ως «Εργοστάσιο Ξυστρή», λειτούργησε από τις αρχές μέχρι και το τέλος του 20ου αιώνα κυρίως ως πυρηνελαιουργείο – σαπωνοποιείο.
Πρόκειται για ένα σύμπλεγμα κτηρίων με ιστορικό χαρακτήρα, τεκμήριο της βιομηχανικής ανάπτυξης στην Ηλεία. Ο χώρος του εργοστασίου καλύπτει ένα μεγάλο τμήμα του βόρειου άκρου της πόλης του Πύργου και βρίσκεται σε κομβικό σημείο, τόσο για την είσοδο στην πόλη, όσο και για την περαιτέρω ανάπτυξη του πολεοδομικού ιστού της.
  Το εργοστάσιο  αγοράστηκε από τον Δήμο Πύργου το 2008 οι υπηρεσίες του οποίου αναζήτησαν τρόπους αξιοποίησης των κτηρίων και του περιβάλλοντα χώρου του. Το 2010 εκπονήθηκε μελέτη από το Πολυτεχνείο Κρήτης με επικεφαλής την αρχιτέκτονα Δρ. Αμαλία Κωτσάκη με τίτλο «Αστική Ανάπλαση του ιστορικού συνόλου που αποτελείται από το εργοστάσιο Ξυστρή και άλλα κτήρια» καθώς και πρόταση αξιοποίησής του. Για το συγκεκριμένο εργοστάσιο  προβλεπόταν δημιουργία θεματικού πάρκου με τίτλο «Πάρκο της Γης» το οποίο θα αποτελούσε έναν πολυχώρο πολιτισμού με έντονη την ύπαρξη πρασίνου και θα στέγαζε και τη δημοτική λαϊκή αγορά. Το σχέδιο περιελάβανε Μουσείο Διατροφής και Γαστρονομίας, αίθουσες γευσιγνωσίας, κλειστή αγορά προϊόντων από όλη την Ελλάδα καθώς και θόλο πλανηταρίου, καθιστώντας τον Πύργο την πρώτη πόλη στην Πελοπόννησο που θα κατείχε τέτοιων διαστάσεων έργο. Η μελέτη αυτή δεν υλοποιήθηκε και κατατέθηκε στη συνέχεια αρχιτεκτονική πρόταση από τον κ. Αριστείδη Φιλιππόπουλο, αρχιτέκτονα του ∆ήµου Πύργου.  
   Το 2013 ξεκίνησε η υλοποίηση αυτού του σχεδίου με την κατεδάφιση ενός μεγάλου μέρους του εργοστασίου (το κτίριο της εισόδου), καθώς και η δημοπρασία πληθώρας αντικειμένων που βρέθηκαν στον χώρο του εργοστασίου.
    Τέλος, μουσειογραφική μελέτη έχει συνταχθεί από το ΑΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, Τμήμα Μουσειολογίας Μουσειογραφίας και Σχεδιασμού Εκθέσεων με έδρα τον Πύργο Ηλείας, με τίτλο: «Το Εργοστάσιο Ξυστρή ως σύμβολο και η αξιοποίησή του».  
    Με την Αριθ. Αποφ. 271/2016 της 24 Οκτωβρίου 2016 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου με θέμα «Κατεδάφιση κτιριακών τμημάτων του πρώην Εργοστασίου Ξυστρή» αποφασίζεται η κατεδάφιση σημαντικού αριθμού των κτηρίων του συγκροτήματος όπως του κτιρίου αποθηκών, του υποστέγου καθώς και όλων των παραπηγµάτων της ελαιουργίας, του κτηρίου γραφείων-χηµείου (και η ανακατασκευή του βάση των µορφολογικών στοιχείων των υφιστάµενων κτισµάτων), η  αποµάκρυνση όλων των επικίνδυνων υλικών. Τέλος γίνεται αναφορά σε  δευτερογενή έλεγχο της στατικότητας του στοιχείου της καµινάδας και αν προκύψει ασύµφορη η επισκευή του, προτείνεται η κατεδάφιση µέχρι το ύψος της βασικής έδρασης αυτής, ως επίπεδο στήριξης για την ανακατασκευή της µελλοντική κατασκευής που θα προταθεί ως υπόµνηση κατακόρυφου στοιχείου βιοµηχανικής µνήµης (ΤΟΠΟΣΗΜΟ).
      Σύμφωνα με την εισήγηση του αρχιτέκτονα του ∆ήµου:  «Το υφιστάμενο συγκρότημα δεν έχει χαρακτηριστεί ως μνημείο». Η  Άποψη υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών έργων ∆υτικής Ελλάδας (αριθ. πρωτ. Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ../ΥΝΕΜΤΕ∆ΕΠΝΙ/Φ07-Ε/2716/16-07-2015) αναφέρει ότι: «Σας γνωρίζουμε ότι η υπηρεσία µας δεν έχει αντίρρηση για την κατεδάφιση των κτιρίων εκείνων που εµποδίζουν την λειτουργικότητα του χώρου και αποτελούν κίνδυνο για την ασφάλεια των επισκεπτών». [...] Αναφορικά µε την υπάρχουσα κατάσταση των εναπομενουσών κτισμάτων-κατασκευών στο χώρο του πρώην εργοστασίου "Ξυστρή”, είναι αναγκαία η τεκμηρίωση του σκοπού καθώς και του αντικειμένου της κατεδάφισης αυτών. [...]  Το συγκρότηµα των υφιστάµενων κτιρίων δεν δύναται να αποκατασταθεί (στο σύνολό του) µε οικονοµοτεχνικά κριτήρια ως κελύφη µετρίου αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος και ασύµφορου έργου λειτουργικής και δοµικής αποκατάστασης».
       Η απόφαση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις δημοτικών παρατάξεων και πολιτών της τοπικής κοινωνίας. Εν συνεχεία η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μεταβιβάστηκε στην Αρχιτεκτονική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προς έγκριση η οποία δεν ενέκρινε την κατεδάφιση και αποφάσισε τα μέλη της να επισκεφθούν τον υπό κρίση χώρο προκειμένου να έχουν ιδία αντίληψη για τις εγκαταστάσεις που υπάρχουν.
    Ταυτόχρονα, η δημοτική παράταξη Πύργου «Ανοιχτή Συμπολιτεία» υπέβαλε αίτημα μέσω εγγράφου προς την Υπηρεσία Νεώτερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου της Γενικής Δ/νσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού προκειμένου να χαρακτηριστεί το εργοστάσιο Ξυστρή ως διατηρητέος βιομηχανικός χώρος. Για το αίτημα αυτό αναμένεται η απόφαση.
      Σημειώνεται ότι με έγγραφό της με ημερομηνία  19/05/2016 η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει προχωρήσει σε ένταξη της Πράξης «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπλασης "Υψικάμινος" και των Υποέργων: Θεματικό Πάρκο "Ξυστρής" και Πράσινη Διαδρομή Πόλης» με Κωδικό ΟΠΣ 5000469 στο στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».
   Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 24 του Συντάγματος «Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους και δικαίωμα του καθενός»,
    Επειδή οφείλουμε όλοι να είμαστε ευαισθητοποιημένοι στο  θέμα  της προστασίας και της ανάδειξης της βιομηχανικής κληρονομιάς, ως πολιτιστικού αγαθού στο πλαίσιο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς,
  Επειδή τα κατάλοιπα του εργοστασίου Ξυστρή είναι συνυφασμένα με τις μνήμες της πόλης και την διαρκή παρουσία του εργατικού δυναμικού της,
 Επειδή η σωστή ανάδειξή του θα συμβάλλει τα μέγιστα στον πολιτιστικό, ιστορικό, ψυχαγωγικό και οικονομικό ιστό της πόλης,


                          Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:
1.    Έχει υπάρξει απόφαση για τον χαρακτηρισμό του παλιού εργοστασίου «Ξυστρή» ως διατηρητέου βιομηχανικού χώρου ή οποιουδήποτε άλλου είδους χώρου πολιτισμού; Εάν όχι, υπάρχει πρόθεση τέτοιου χαρακτηρισμού;
2.    Ποιος είναι ο πολεοδομικός χαρακτηρισμός του ακινήτου;
3.    Σε ποιο στάδιο υλοποίησης βρίσκεται και τι περιλαμβάνει η Πράξη «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπλασης "Υψικάμινος" και των Υποέργων: Θεματικό Πάρκο "Ξυστρής" και Πράσινη Διαδρομή Πόλης»; Τι προβλέπει για τις εναπομείνασες εγκαταστάσεις του Εργοστασίου Ξυστρή και σύμφωνα με ποιον σχετικό σχεδιασμό αποφασίστηκε η κατεδάφιση από τον Δήμο Πύργου;
4.    Πώς προτίθενται να συμβάλουν στην ολοκληρωμένη προστασία και ανάδειξη του χώρου και του ακινήτου;
 
Οι ερωτώντες βουλευτές

Γεωργοπούλου – Σαλτάρη Έφη

Μπαλαούρας Γεράσιμος

Σκουρολιάκος ΠάνοςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ