ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

24/11/2016

Τροπολογία βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ για την εύρυθμη λειτουργία και ασφάλεια αρχαιολογικών χώρωνΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ
 στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν.4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις»


ΘΕΜΑ: Εύρυθμη λειτουργία και ασφάλεια αρχαιολογικών χώρων

Α. Αιτιολογική έκθεση
Η ελλιπής στελέχωση των υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και ιδίως των μουσείων και αρχαιολογικών χώρων που παρουσιάζουν σταθερά επισκεψιμότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, σαφώς δε αυξημένη κατά την τουριστική περίοδο, επιφέρει πλήγμα στην ανάδειξη των μνημείων της χώρας, την οικονομική αξιοποίηση τους για την αύξηση των εσόδων του ΥΠ.ΠΟ.Α., την ασφάλεια των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων και για το τουριστικό προϊόν της Ελλάδας. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού προσπαθεί να επιλύσει το πρόβλημα της υποστελέχωσης του με την πρόσληψη «εκτάκτων» με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου. Η συνεχής προκήρυξη προσλήψεων «εκτάκτων» εργαζομένων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους σε συνδυασμό με την αθρόα αποχώρηση τακτικού και μόνιμου προσωπικού κυρίως λόγω συνταξιοδοτήσεων, έχουν πλέον καταστήσει επιτακτική την επαρκή στελέχωση με έμπειρο προσωπικό.
Με την προτεινόμενη διάταξη επιλύεται το ανωτέρω πρόβλημα και δίδεται ταυτόχρονα τέλος στην ταλαιπωρία εργαζομένων στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού με πολυετή και εξειδικευμένη προϋπηρεσία που έχουν δικαιωθεί από τα δικαστήρια με αποφάσεις που διατάσσουν την παραμονή ή την επάνοδό τους στην εργασία τους ή αναγνωρίζουν τις σχέσεις εργασίας τους ως αορίστου χρόνου. Δημοσιονομική δαπάνη στην πραγματικότητα δεν προκαλείται, καθώς η επαρκής στελέχωση των υπηρεσιών, μουσείων και αρχαιολογικών χώρων του ΥΠ.ΠΟ.Α. επιβάλλει την άμεση αντικατάσταση όσων εργαζομένων απομακρύνονται από την εργασία τους και τη συνεχή πρόσληψη «εκτάκτων». Σε κάθε δε περίπτωση η συνέχιση απασχόλησης των δικαιωθέντων δικαστικά εργαζομένων συμβάλλει όχι μόνο στη διατήρηση, αλλά και την αύξηση  των εσόδων του Υπουργείου Πολιτισμού μέσω της ορθής λειτουργίας των μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, που αποτελούν υπηρεσίες απολύτως ανταποδοτικού χαρακτήρα.
Β. Τροπολογία – Προσθήκη
Άρθρο….
«Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, και ύστερα από γνώμη της Επιτροπής της παρ. 1 περ. β) του άρθρου 6 του ν. 3086/2002 (Α΄324), το Ελληνικό Δημόσιο δύναται να παραιτηθεί από την άσκηση ενδίκων μέσων ή από ήδη ασκηθέντα ένδικα μέσα, κατά δικαστικών αποφάσεων με τις οποίες διατάσσεται η παραμονή ή η επάνοδος εργαζομένων σε υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ή σε φορείς εποπτευόμενους από αυτό, εφόσον οι εργαζόμενοι παραιτηθούν εγγράφως από οποιαδήποτε οικονομική αξίωσή τους, που απορρέει από τις σχετικές αποφάσεις, κατά του Ελληνικού Δημοσίου ή εποπτευομένων από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού νομικών προσώπων. Η απόφαση του παρόντος άρθρου πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένη ως προς την αναγκαιότητα, για την εύρυθμη λειτουργία και ασφάλεια, στελέχωσης αρχαιολογικών χώρων και μουσείων και να αναφέρεται ειδικώς στην ύπαρξη πιστώσεων στον  προϋπολογισμό του Υπουργείου».


Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2016

Οι προτείνοντες Βουλευτές
Πάντζας Γιώργος

Δέδες Γιάννης

Θελερίτη Μαρία

Καραγιαννίδης Χρήστος

Σκουρολιάκος Πάνος

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ