ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

25/11/2016

Τροπολογία - Προσθήκη βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ για την συνυπηρέτηση συζύγων ή συμβιούντων δημοσίων υπαλλήλων στην αλλοδαπήΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ

στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν.4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις»

ΘΕΜΑ: Συνυπηρέτηση συζύγων ή συμβιούντων  δημοσίωνυπαλλήλων στην αλλοδαπή

 

Α. Αιτιολογική έκθεση

Στο υπό ψήφιση άρθρο 11 του σχεδίου νόμου για την κινητικότητα των υπαλλήλων   δεν υπάρχει πρόνοιαγια συνυπηρέτηση στην αλλοδαπή, συζύγων δημοσίων υπαλλήλων, καθώς και δημοσίων υπαλλήλων που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, στην περίπτωση που ένας από τους δύο συζύγους ή ένας από τους δύο συμβιούντες υπηρετεί σε υπηρεσία του εξωτερικού ώστε να διασφαλιστεί η συνταγματικά κατοχυρωμένη και προστατευόμενη συνένωση της οικογένειας, όπως άλλωστε συμβαίνει στις αντίστοιχες διατάξεις των Υπουργείων Εξωτερικών, Παιδείας δια βίου μάθησης και Θρησκευμάτων και Προστασίας του πολίτη. Επιπλέον δεν προκαλείται καμία επιπρόσθετη δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού καθώς οι υπό απόσπαση σύζυγοι δεν δικαιούνται το επίδομα αλλοδαπής.

 

Β. Τροπολογία – Προσθήκη

Άρθρο 11

Συνυπηρέτηση Υπαλλήλων

Στο τέλος του άρθρου προστίθεται νέα παράγραφος ως εξής:

«α)Οι Υπάλληλοι Υπουργείων, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. α’ ή β’ βαθμού ή άλλων κρατικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων και όσων υπάγονται στο Ν.2812/2000 (ΦΕΚ 67 Α΄), των οποίων οι σύζυγοι είναι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, που έχουν τοποθετηθεί και υπηρετούν στις Υπηρεσίες Εξωτερικού των αντίστοιχων φορέων, δύνανται να αποσπώνται για συνυπηρέτηση μετά από σχετική αίτησή τους που εξετάζεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 30 ημερών. Οι αποσπάσεις πραγματοποιούνται σε υπηρεσίες Εξωτερικού των ίδιων φορέων ή του Ελληνικού Δημοσίου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου που βρίσκεται στο εξωτερικό στην ίδια πόλη ή γεωγραφική περιοχή με την αρχή που υπηρετεί ο σύζυγος είτε στην ίδια την αρχή είτε σε αρχή που εδρεύει στην ίδια πόληή γεωγραφική περιοχή και για όσο διάστημα διαρκεί η τοποθέτηση αυτή ή εναλλακτικά για χρονική περίοδο δύο ετών με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον δύο έτη.

Οι αποσπώμενοι υπάλληλοι λαμβάνουν αποκλειστικά τις αποδοχές εσωτερικού, οι οποίες καταβάλλονται από την Υπηρεσία προέλευσης και δεν δικαιούνται επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής.

Η απόσπαση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, μετά από γνώμη του προϊσταμένου της οικείας διπλωματικής ή προξενικής αρχής, στην περίπτωση που η απόσπαση γίνεται σε αυτήν. Οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης αποσπώνται σε προσωποπαγείς θέσεις χωρίς να απαιτείται η ύπαρξη κενής οργανικής θέσης στον φορέα υποδοχής στην αλλοδαπή.

β) Οι υπό στοιχείο α΄ διατάξεις εφαρμόζονται αναλογικά και για τα μέρη που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης,κατά τα οριζόμενα στο στνόμο 4356 /2015 .»

 

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2016

 

Οι προτείνοντες Βουλευτές

Παπαηλιού Γεώργιος

Γκιόλας Ιωάννης

Σταματάκη Ελένη

Συρίγος Αντώνιος

Συρμαλένιος ΝικόλαοςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ