ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

13/12/2016

Τροπολογία- Προσθήκη με θέμα την παράταση συγχώνευσης των ΦΟΔΣΑ στον Περιφερειακό ΦΟΔΣΑΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

στο σχέδιο νόμου «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, Ρυθμίσεις για την Κοινωνική Αλληλεγγύη και Εφαρμοστικές Διατάξεις του v. 4387/2016 (Α` 85)» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

ΘΕΜΑ: Παράταση συγχώνευσης των ΦΟΔΣΑ στον Περιφερειακό ΦΟΔΣΑ

Α. Αιτιολογική Έκθεση

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 και της παρ. 1 περ. α΄ του άρθρου 16 του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α΄85), εντός των διοικητικών ορίων κάθε περιφέρειας πλην της Αττικής και υπό την επιφύλαξη της παρ. 2 του οικείου άρθρου, καθώς και του άρθρου 14 του ιδίου νόμου, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης συνιστάται περιφερειακός σύνδεσμος ΦΟΔΣΑ ως ΝΠΔΔ, στον οποίο μετέχουν υποχρεωτικά όλοι οι δήμοι των διαχειριστικών ενοτήτων της περιφέρειας. Σε διάστημα έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης σύστασης του περιφερειακού συνδέσμου ΦΟΔΣΑ, οι σύνδεσμοι, που έχουν συσταθεί ως ΦΟΔΣΑ ή ανώνυμες εταιρίες ή άλλες επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των ΟΤΑ κατά κλάδο ή τομέα που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ συγχωνεύονται υποχρεωτικά στον περιφερειακό σύνδεσμο. Η προβλεπόμενη προθεσμία στην ανωτέρω διάταξη, παρατάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.4147/2013 (ΦΕΚ Α΄98), μέχρι 31.12.2013, με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν.4257/2014 (ΦΕΚ Α΄93),μέχρι 31.12.2015, με τις διατάξεις του άρθρου 8 της από 30/12/2015   π.ν.π  (ΦΕΚ Α 184) η οποία κυρώθηκε με το ν.4366/2016 (ΦΕΚ 18)  μέχρι 31.5.2016, με τις  διατάξεις του άρθρου 11 του ν.4393/2016 (ΦΕΚ Α 106) μέχρι 15.8.2016, με τις  διατάξεις του άρθρου 68 του ν.4410/2016 (ΦΕΚ Α 141)  μέχρι 30.10.2016 και με τις  διατάξεις του άρθρου 7 του ν.4431/2016 (ΦΕΚ Α 207)  μέχρι 31.12.2016.

Δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη στο άρθρο 16 του ν.4071/2012 (ΦΕΚ Α΄85), διαδικασία συγχώνευσης σε όλες τις Περιφέρειες και προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διαχείριση των απορριμμάτων από τους υπάρχοντες ΦΟΔΣΑ, κρίθηκε αναγκαία η εκ νέου παράταση της προθεσμίας συγχώνευσης μέχρι 30.06.2017.

Β. Τροπολογία-Προσθήκη

Το προβλεπόμενο στο εδάφιο α΄ της παρ.1 του άρθρου 16 του ν.4071/2012 (ΦΕΚ Α 85), όπως ισχύει, διάστημα συγχώνευσης των υφιστάμενων ΦΟΔΣΑ στους Περιφερειακούς Συνδέσμους ΦΟΔΣΑ του άρθρου 13 του ανωτέρω νόμου, όπως ισχύει, παρατείνεται έως 30.06.2017. Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από 01.01.2017.

 

Οι προτείνοντες βουλευτές

Θελερίτη Μαρία

Αραχωβίτης Σταύρος

Γιαννακίδης Στάθης

Θεοφύλακτος Γιάννης

Λάππας Σπύρος

Παπαηλιού ΓιώργοςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ