ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

13/12/2016

Τροπολογία- Προσθήκη με θέμα την Ερμηνευτική διάταξη για παράταση των συμβάσεων των εργαζομένων στα Γραφεία Δικτύωσης – Προώθησης της Ισότητας των Φύλων της Κ.Ε.Δ.Ε. και της ΕΝ.Π.Ε.ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

στο σχέδιο νόμου «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, Ρυθμίσεις για την Κοινωνική Αλληλεγγύη και Εφαρμοστικές Διατάξεις του v. 4387/2016 (Α` 85)» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

ΘΕΜΑ: Ερμηνευτική διάταξη για παράταση των συμβάσεων των εργαζομένων στα Γραφεία Δικτύωσης – Προώθησης της Ισότητας των Φύλων της Κ.Ε.Δ.Ε. και της ΕΝ.Π.Ε.

Α. Αιτιολογική Έκθεση

Η προτεινόμενη διάταξη εισάγεται ερμηνευτικά στην παρ. 1 του άρθρου 75 του ν. 4386/2016 (Α’ 94), προκειμένου να διευκρινιστεί η εφαρμογή του εν λόγω άρθρου. Συγκεκριμένα, διευκρινίζεται ότι εργοδότης των εργαζομένων στα Γραφεία Δικτύωσης – Προώθησης της Ισότητας των Φύλων της Κ.Ε.Δ.Ε. και της ΕΝ.Π.Ε. είναι η «Πληροφορική, Επιμόρφωση, Τοπική Αυτοδιοίκηση Α.Ε.» (ΠΕΤΑ ΑΕ), η οποία ήταν συμβαλλόμενη, ως εργοδότρια εταιρεία, στις συμβάσεις, των οποίων η ισχύς παρατάθηκε. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται ασφάλεια δικαίου και η ΠΕΤΑ ΑΕ μπορεί να προβεί αναδρομικά στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών της απέναντι στις εργαζόμενες, αφού συλλέξει τα αναγκαία στοιχεία, ώστε να αποδεικνύεται η παροχή της εργασίας. Υποχρεούται μάλιστα εντός ενός (1) μήνα από τη δημοσίευση του άρθρου να εκδώσει τα απαραίτητα απολογιστικά στοιχεία, όπως έκανε και κατά την προηγούμενη περίοδο απασχόλησης των εργαζομένων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας παρατάθηκαν. Τέλος, επειδή για την καθυστέρηση στην απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών δεν ευθύνεται η ΠΕΤΑ ΑΕ, δεν θα επιβαρυνθεί με προσαυξήσεις.

Β. Τροπολογία-Προσθήκη

Η αληθής έννοια της παρ. 1 του άρθρου 75 του ν. 4386/2016 (Α’ 94) είναι ότι η παράταση της ισχύος συμβάσεων μέχρι την 30η-09-2016 αφορά στις από 4/3/2015 και στις από 12/3/2015 συμβάσεις εργασίας μεταξύ της «Πληροφορική, Επιμόρφωση, Τοπική Αυτοδιοίκηση Α.Ε.», (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) και των εργαζομένων στα Γραφεία Δικτύωσης – Προώθησης της Ισότητας των Φύλων της Κ.Ε.Δ.Ε. και της ΕΝ.Π.Ε. κατά την περίοδο από 1-1-2016 έως και τις 30-09-2016. Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. υποχρεούται εντός ενός (1) μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος να εκδώσει, τα απαραίτητα απολογιστικά στοιχεία για την απασχόληση των εργαζομένων της στα Γραφεία Δικτύωσης – Προώθησης της Ισότητας των Φύλων στην Κ.Ε.Δ.Ε. και ΕΝ.Π.Ε., τα οποία προσκομίζει στους φορείς απασχόλησης στους οποίους λειτούργησαν τα Γραφεία Δικτύωσης – Προώθησης της Ισότητας των Φύλων κατά την παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4369/2016 (Α’ 33). Οι πόροι του άρθρου 259 του ν. 3852/2010, οι οποίοι έχουν μεταφερθεί σε λογαριασμό που τηρεί η Κ.Ε.Δ.Ε και η ΕΝ.Π.Ε. στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων αποδίδονται στην Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε., προκειμένου να προβεί στην πληρωμή των εργαζομένων της βάσει των απολογιστικών στοιχείων της. Οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές αποδίδονται στους οικείους φορείς κοινωνικής ασφάλισης απαλλασσόμενες από κάθε είδους πρόστιμα, προσαυξήσεις και τέλη καθυστέρησης.

 

Οι προτείνοντες βουλευτές

Θελερίτη Μαρία

Βάκη Φωτεινή

Καφαντάρη Χαρά

Λιβανίου Ζωή

Σταμπουλή Αφροδίτη

Σταματάκη ΕλένηΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ