ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

13/12/2016

Τροπολογία- Προσθήκη με θέμα την παράταση διοικητικής υποστήριξης O.T.A.ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

στο σχέδιο νόμου «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, Ρυθμίσεις για την Κοινωνική Αλληλεγγύη και Εφαρμοστικές Διατάξεις του v. 4387/2016 (Α` 85)» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

ΘΕΜΑ: Παράταση διοικητικής υποστήριξης O.T.A.

Α. Αιτιολογική Έκθεση

Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρατείνεται η διοικητική υποστήριξη των Δήμων για ένα (1) ακόμη έτος, η οποία κρίθηκε επιβεβλημένη, καθώς μεγάλος αριθμός δήμων της χώρας, λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας και της έλλειψης ανθρωπίνων πόρων, δεν κατέστη δυνατόν να οργανώσει τις υπηρεσιακές του δομές, ώστε να αναλάβει την άσκηση των πρόσθετων αρμοδιοτήτων που μεταφέρθηκαν στους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, με την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης».

Β. Τροπολογία-Προσθήκη

1. Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της από 31/12/2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως κυρώθηκε, με το άρθρο 1 του ν. 4147/2013 (Α΄98) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 παρ. 2 του ν. 4257/2014 (Α΄93), αντικαθίστανται, ως εξής:

«2. Χρόνος έναρξης άσκησης από τους δήμους των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάστηκαν σε αυτούς, στο πλαίσιο των οριζόμενων στην περίπτωση (α’) της παραγράφου 1 του άρθρου 95, του ν. 3852/2010 (Α΄87), για τις οποίες παρέχεται κατά τη δημοσίευση του παρόντος διοικητική υποστήριξη, ορίζεται η 1η/1/2018. Μέχρι τότε, συνεχίζουν να έχουν εφαρμογή οι ρυθμίσεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 95 του ν. 3852/2010, κατά παρέκκλιση της προβλεπόμενης σε αυτά σχετικής προθεσμίας».

 

Οι προτείνοντες βουλευτές

Λάππας Σπύρος

Αραχωβίτης Σταύρος

Βράντζα Παναγιώτα

Δημητριάδης Δημήτρης

Θελερίτη Μαρία

Θεοφύλακτος Γιάννης

Κοζομπόλη Παναγιώτα

Μπαλλής Συμεών

Πρατσόλης Αναστάσιος

Σταματάκη Ελένη

Σταμπουλή Αφροδίτη

Τζαμακλής ΧαρίλαοςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ