ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

14/12/2016

Τροπολογία - Προσθήκη για την παράταση, μέχρι 30//3/2017, της διάρκειας παροχής υπηρεσιών των ΚΗΦΗ, των ΚΕΔΗΦ και των Κέντρων Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων των φορέων των ΟΤΑΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ

στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, Ρυθμίσεις για την Κοινωνική Αλληλεγγύη και Εφαρμοστικές Διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α’ 85»

 

Θέμα: Παράταση, μέχρι 30//3/2017, της διάρκειας παροχής υπηρεσιών των ΚΗΦΗ, των ΚΕΔΗΦ και των Κέντρων Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων των φορέων των ΟΤΑ

 

1. Αιτιολογική έκθεση

Τα «Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων» (ΚΗΦΗ), τα «Κέντρα Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας» (ΚΕΔΗΦ) για ΑμεΑ και τα «Κέντρα Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων» των φορέων των ΟΤΑ ήταν δομές συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΣΠΑ 2007-2013, με δικαιούχους φορείς των ΟΤΑ οι οποίες περιλαμβάνονται και στο σχεδιασμό του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Εν όψει της ένταξής τους στο νέο ΕΣΠΑ, και λόγω του ότι οι δράσεις αυτές αφορούσαν ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, είχε δοθεί παράταση, με κάλυψη από εθνικούς πόρους, της λειτουργίας τους μέχρι τις 30/6/2016.

Στη συνέχεια, λόγω του ότι: α) τα ΚΗΦΗ προβλέπονταν να ενταχθούν για διάστημα ενός χρόνου μόνον στο νέο ΕΣΠΑ, δεδομένου ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η επεξεργασία ενός νέου συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας για τους ηλικιωμένους, β) τα ΚΕΔΗΦ ΑμεΑ και τα Κέντρα Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων αφορούν ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες πληθυσμού που η συνέχιση φροντίδας τους με τους ίδιους όρους είναι απαραίτητη, θεσμοθετήθηκε νέα παράταση, μέχρι την ένταξη των δομών αυτών στο νέο ΕΣΠΑ.

Συγκεκριμένα, το άρθρο 51 του ν. 4407/2016, προέβλεπε την παράταση της παροχής υπηρεσιών των «Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων» ( ΚΗΦΗ), των «Κέντρων Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας» ΚΕΔΗΦ) και των «Κέντρων Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων» των φορέων των ΟΤΑ, καθώς και την παράταση των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του απασχολούμενου προσωπικού πέραν της 30ής Ιουνίου 2016 και έως την ένταξη των σχετικών Πράξεων ή την υπογραφή των Συμβάσεων για τις Πράξεις αυτές ή για τη μετεξέλιξη αυτών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2014- 2020 του ΕΣΠΑ, σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31.12.2016.

Η καταληκτική αυτή ημερομηνία της χορηγούμενης παράτασης είχε δοθεί υπό την έννοια ότι στο διάστημα αυτό, βάσει των εκτιμήσεων των αρμόδιων οργάνων σχεδιασμού και υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020, θα είχε ολοκληρωθεί η ένταξη των δομών στο νέο ΕΣΠΑ.

Ωστόσο, αυτή της στιγμή απομένουν κάποιες δομές Ρομά και Ευπαθών Ομάδων και κάποια ΚΗΦΗ που δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες ένταξής τους στο πλαίσιο των ΠΕΠ.

Στόχος της προτεινόμενης διάταξης είναι να διασφαλιστεί η λειτουργία των δομών αυτών μέχρι την ένταξη του συνόλου τους στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

Τροπολογία - Προσθήκη

Άρθρο …

1. Η διάρκεια παροχής των υπηρεσιών των «Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων» ( ΚΗΦΗ), των «Κέντρων Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας» ΚΕΔΗΦ) και των «Κέντρων Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων» των φορέων των ΟΤΑ, καθώς και των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του απασχολούμενου προσωπικού παρατείνονται πέραν της 31.12.2016 και έως την ένταξη των σχετικών Πράξεων ή την υπογραφή των συμβάσεων για τις Πράξεις αυτές ή για τη μετεξέλιξη αυτών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 του ΕΣΠΑ και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31.3.2017.

Κατά τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (Α’ 28), οι συμβάσεις του ανωτέρω προσωπικού δεν μετατρέπονται σε καμία περίπτωση σε συμβάσεις αορίστου χρόνου.

2. Η χρηματοδότηση για την καταβολή της μισθοδοσίας του απασχολούμενου προσωπικού της παρ. 1 καλύπτεται από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

Οι προτείνοντες βουλευτές

Βαρδάκης Σωκράτης

Μαντάς Χρήστος

Μουσταφά Μουσταφά

Σταματάκη Ελένη

Τζούφη ΜερόπηΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ