ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

16/12/2016

Τροπολογία για την έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην περιοχή πρώην Ακαδημίας ΦλώριναςΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Στο σ/ν του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Χωρικός σχεδιασμός  - βιώσιμη ανάπτυξη»

Θέμα: «Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην περιοχή πρώην Ακαδημίας Φλώρινας»

 

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την προτεινόμενη ρύθμιση εγκρίνεται με Νόμο το τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο του χώρου των κτιριακών εγκαταστάσεων Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στην περιοχή της πρώην Ακαδημίας Φλώρινας στη Δημοτική Ενότητα Φλώρινας του Δήμου Φλώρινας, για την χωροθέτηση εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με τον καθορισμό οδών, πεζοδρόμων, χώρων εκπαίδευσης και χώρων στάθμευσης.

Η παρούσα ρύθμιση προτείνεται για λόγους επίσπευσης καθόσον, μέχρι σήμερα, για τα συγκροτήματα που στεγάζουν τις εγκαταστάσεις των σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα και τις εγκαταστάσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια εκτός ενός μόνον τμήματος των εκπαιδευτικών συγκροτημάτων και δεν καθορίστηκαν οι χρήσεις με Τοπικό Ρυμοτομικό Σχέδιο.

Με το τοπικό Ρυμοτομικό θα γίνει, αφ’ ενός ο καθορισμός των χρήσεων και  αφ’ ετέρου θα καθορισθούν συγκεκριμένοι όροι δόμησης για τις εν λόγω χρήσεις, ώστε να καταστεί δυνατόν το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας να καλύψει με την ανέγερση των κτιρίων την ανάγκη για στέγαση των Σχολών του στην Φλώρινα.

Υπό τις παρούσες συνθήκες δηλαδή λόγω της μη ύπαρξης εγκεκριμένου τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου δεν υπάρχει δυνατότητα για οποιαδήποτε νόμιμη εργασία βελτίωσης, εκσυγχρονισμού και περαιτέρω ανάπτυξης των εγκαταστάσεων και κατ’ επέκταση χρηματοδότησής τους, μιας και προαπαιτούμενο για τα ανωτέρω είναι η ύπαρξη των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από τον νόμο.

Η ανέγερση εγκαταστάσεων στην Πανεπιστημιούπολη Φλώρινας είναι απόλυτα απαραίτητη για την αναβάθμιση των Σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στο σύνολό τους.

Μοναδική λύση του προβλήματος είναι η έγκριση με νόμο του Τοπικού Ρυμοτομικού με το οποίο καθορίζεται η χρήση των χώρων, καθώς και συγκεκριμένοι όροι δόμησης για τα προτεινόμενα Ο.Τ. Με το ΑΠ 59859/11-11-2013 ΥΠΕΚΑ ΔΟΚΚ έγγραφο έχει εγκριθεί η μελέτη γεωλογικής καταλληλόλητας, ενώ με το ΑΠ 3752/166/11-10-2011 έγγραφο της ΔΙΠΕΧΩ  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου εγκρίθηκε η απαλλαγή από τη διαδικασία ΣΜΠΕ.

Οι προβλέψεις της προτεινόμενης νομοθετικής ρύθμισης είναι σύμφωνες και με την υπ’ αριθμ. 115/20-04-2011 θετική γνωμοδότηση του Π.Σ.Χ.Ο.Π./ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας.

Πρόσθετοι λόγοι επείγουσας ρύθμισης του υπόψη θέματος είναι, ο προγραμματισμός άμεσης ένταξης στο ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 και έγκαιρης υλοποίησης των προβλεπόμενων έργων.

 

Β. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ -ΠΡΟΣΘΗΚΗ

  • Εγκρίνεται το τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο του χώρου των κτιριακών εγκαταστάσεων Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στην περιοχή της πρώην Ακαδημίας Φλώρινας στη Δημοτική Ενότητα Φλώρινας του Δήμου Φλώρινας, για την ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με τον καθορισμό οδών, πεζοδρόμων, χώρων εκπαίδευσης και χώρων στάθμευσης, όπως ο χώρος φαίνεται περικλειόμενος με ρυμοτομική γραμμή και τα στοιχεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι, ΙΑ, ΙΒ, ΙΓ, ΙΔ, ΙΕ, ΙΣΤ, ΙΖ, Α στο πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:500 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών και Γεωχωρικών Πληροφοριών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και που αντίτυπό του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με τον παρόντα νόμο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  • Στον παραπάνω καθοριζόμενο χώρο ορίζονται οι όροι και περιορισμοί δόμησης ανά οικοδομικό τετράγωνο, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

 

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

 

Ο.Τ. 1

Ο.Τ. 2

Χρήση

Εκπαιδευτήρια Μέσης Εκπαίδευσης

Εκπαιδευτήρια Ανώτατης Εκπαίδευσης

Ελάχιστο εμβαδόν

4.000 m²

4.000 m²

Ελάχιστο πρόσωπο

30,00 m

30,00 m

Κάλυψη

40%

40%

Συντ. Δόμησης

0,60

0,60

Μέγιστο ύψος

13,00 m

15,00 m με δυνατότητα προσαύξησης αυτού στα 20m στο 20% της κάλυψης

Υψος στέγης

Mέγιστη κλίση 45%

Mέγιστη κλίση 45%

Δ. Συντ. Ογκου

Κατά ΓΟΚ

Κατά ΓΟΚ

       

Συνημμένα : Χάρτης με θέμα: Σχέδιο ρυμοτομίας με υψομετρικά στοιχεία

 

 

Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2016

 

Ο προτείνων βουλευτής

 

Κωνσταντίνος ΣέλτσαςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ