ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

20/12/2016

Τροπολογία - Προσθήκη στο Άρθρο 49 Μεταβατικές διατάξεις του N. 4384/ 2016ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Χωρικός σχεδιασμός – βιώσιμη ανάπτυξη»

ΘΕΜΑ: «Άρθρο 49 Μεταβατικές διατάξεις του  N. 4384/ 2016»

Α. Αιτιολογική έκθεση

Οι λόγοι, που επιβάλλουν την παρούσα ρύθμιση, είναι η εφαρμογή της αρχής της δημοκρατικής λειτουργίας των συνεταιρισμών  και της αρχής της αφιλοκερδούς διανομής της συνεταιριστικής περιουσίας, που διέπει τους αγροτικούς συνεταιρισμούς και τις ενώσεις τους, με οποιαδήποτε νομική μορφή.  

Ειδικότερα επειδή η συνεταιριστική περιουσία αποτελεί περιουσία γενεών, δηλαδή έχει σχηματιστεί από πολλές γενεές συνεταιριστών  και από αφορολόγητα αποθεματικά που σχηματίζουν οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, σύμφωνα με τις ειδικές φορολογικές διατάξεις που ισχύουν για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς,  συνεπώς  βοηθούμενοι και από το κράτος, δια της φοροαπαλλαγής, στο πλαίσιο του άρθρου 12 παρ. 4 του Συντάγματος, η περιουσία αυτή η οποία χαρακτηρίζεται κοινωνική περιουσία, σε περίπτωση λύσης και εκκαθάρισης του συνεταιρισμού, ουδέποτε διανέμεται στα μέλη, σύμφωνα με ρητή  επιταγή του νομοθέτη.

Έτσι λοιπόν οι Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) οι οποίες  συστάθηκαν με το άρθρο 6 του ν. 4015/2011 όπως ίσχυσε, και του άρθρου 33 του ν.4384/2016, ή έχουν προέλθει από μετατροπή Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών του ν. 2810/2000,   υπάρχει κίνδυνος, να έχουν μετατραπεί σε  Α.Ε. του εμπορικού δικαίου, και όχι σε συνεταιριστικές Α.Ε., στις οποίες εφαρμόζονται οι συνεταιριστικές αρχές, και η συνεταιριστική περιουσία, να φύγει από την συνεταιριστική κυριότητα και  την διαχείριση των συνεταιρισμένων  αγροτών και να περιέλθει  σε τρίτους ιδιώτες μη συνεταιριστές, για παράδειγμα, με μια απλή αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, επιβάλλεται νομοθετική πρόνοια για την προστασία της κοινωνικής αυτής περιουσίας.

Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει οπωσδήποτε  να τύχει προστασίας τόσο η συνεταιριστική περιουσία, η οποία, όπως προαναφέρθηκε, αποτελεί κοινωνική περιουσία, όσο και η εφαρμογή της συνεταιριστικής αρχής της δημοκρατικής λειτουργίας, η οποία αρχή διατρέχει ολόκληρο το συνεταιριστικό δίκαιο. Για το λόγο αυτό,  στην παράγραφο 7 του άρθρου 49  του ν. 4384/2016, πρέπει να προστεθεί νέα παράγραφος, ώστε να εξασφαλίζεται ότι, σε όλες τις ΑΕΣ, οι οποίες είτε το πρώτον συστάθηκαν με το άρθρο 6 του ν. 4015/2011, είτε προήλθαν από μετατροπή των πρώην ΑΕΣ, ΚΕΣΕ και ΚΑΣΟ, θα εφαρμόζονται οι προαναφερόμενες συνεταιριστικές αρχές.

 

Β. Τροπολογία - Προσθήκη

Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 49 του ν.4384/2016 προστίθενται τέσσερα νέα εδάφια ως εξής:

«Μέτοχοι  Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων (ΑΕΣ) οι οποίοι κατέχουν μετοχές πέραν του ποσοστού που ορίζεται στο άρθρο 33, μεταβιβάζουν το επιπλέον ποσοστό που κατέχουν, στους μετόχους αγροτικούς συνεταιρισμούς, που κατέχουν  ποσοστό μικρότερο από το 20%. Ειδικά για  τις  ΑΕΣ, που έχουν προέλθει από μετατροπή των  πρώην ΕΑΣ του ν. 2810/2000, το ποσοστό κατανομής  των μετοχών, είναι ανάλογο του αριθμού των συνεταιριστικών μερίδων, που κατείχαν οι συμμετέχοντες στην μετατροπή αγροτικοί συνεταιρισμοί-μέλη των ΕΑΣ, κατά τον χρόνο της απόφασης της μετατροπής, όπως οριζόταν στο βιβλίο μητρώου μελών και συνεταιριστικών μερίδων της μετατρεπόμενης ΕΑΣ. Η μεταβίβαση των μετοχών πραγματοποιείται εντός εξαμήνου από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης  άλλως η μεταβίβαση θεωρείται ότι πραγματοποιείται  αυτοδικαίως. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΕΣ υποχρεούται να υποβάλει την νέα μετοχική σύνθεση στην Αρμόδια Αρχή του άρθρου 18 και στην Εποπτεύουσα Αρχή των ανωνύμων εταιρειών. Η διάταξη καταλαμβάνει και τις υποθέσεις, οι οποίες εκκρεμούν ενώπιον των Δικαστηρίων.»

 

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2016

 

Οι προτείνοντες βουλευτές

Θελερίτη Μαρία

Αραχωβίτης Σταύρος

Βράντζα Παναγιώτα

Λάππας Σπύρος

Μπαλλής Συμεών

Τσόγκας Γιώργος

Ψυχογιός ΓιώργοςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ