ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

20/12/2016

Τροπολογία βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ για τους Γενικούς Γραμματείς Δήμων πτυχιούχοι Τεχνολογικής ΕκπαίδευσηςΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ
στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Χωρικός σχεδιασμός – βιώσιμη ανάπτυξη»


ΘΕΜΑ: Γενικοί Γραμματείς Δήμων πτυχιούχοι Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Α. Αιτιολογική Έκθεση
Η διατύπωση των άρθρων 161 και 163 του ν. 3584/2007 (Α’ 143) έχει δημιουργήσει, κατά την εφαρμογή του σειρά προβλημάτων λόγω του ότι επιδέχεται διαφορετικές ερμηνείες.

Οι αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Εσωτερικών διαπίστωσαν το πρόβλημα και εξέδωσαν εγκύκλιο (την υπ. αριθμ. 55/29.12.2010 με τίτλο “Οδηγίες σχετικά με το προσωπικό ειδικών θέσεων των Περιφερειών και των Δήμων της Χώρας”) με υπογραφή του τότε Υφυπουργού Εσωτερικών, στην οποία συμπεριέλαβαν την προτεινόμενη, στην παρούσα τροπολογία, διατύπωση, που απαιτεί πτυχία ή διπλώματα τριτοβάθμιων σχολών, Πανεπιστημιακής (ΠΕ) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ). Ειδικότερα, οι αναφορές βρίσκονται στις σελίδες 5 και 6  για τους Γενικούς Γραμματείς των Δήμων και τους ειδικούς συμβούλους και τους ειδικούς συνεργάτες, αντίστοιχα.
Οι όροι «Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση (Π.Ε.) και Τεχνολογική Εκπαίδευση (Τ.Ε.)», τους οποίους χρησιμοποιεί η Εγκύκλιος 55/29.12.2010 είναι σημαντικό να ισχύσουν αναδρομικά από 29/12/2010, ημερομηνία κατά την οποία, η προαναφερόμενη εγκύκλιος δημοσιεύτηκε.
Οι σαφείς όροι Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση (Π.Ε.) και Τεχνολογική Εκπαίδευση (Τ.Ε.), τους οποίους χρησιμοποιεί η Εγκύκλιος 55/29.12.2010 είναι οι όροι που χρησιμοποιούνται και  από το άρθρο 82 του Ν.3584/2007. Αντίστοιχοι όροι χρησιμοποιούνται σε άλλα σχετικά πδ (πχ π.δ. 50/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) για να προσδιοριστούν με ακρίβεια οι σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκουν στις κατηγορίες αυτές (Π.Ε. και Τ.Ε.).
Η διάταξη εισάγεται για να υπάρξει ασφάλεια δικαίου και ενότητα της νομοθεσίας, αλλά και να λυθούν τυχόν ερμηνευτικά θέματα, καθώς η παράλληλη, ισχύς των διαφορετικών  διατυπώσεων, όπως των άρθρων 161 και 163 του ν. 3584/2007 και της Εγκυκλίου 55/29.12.2010 δημιουργεί προβλήματα.


Β. Τροπολογία - Προσθήκη
Άρθρο…
1.To τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 161 του ν. 3584/2007 (Α’ 143) αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο γενικός Γραμματέας πρέπει να κατέχει πτυχίο ή δίπλωμα σχολής Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Π.Ε. ή Τ.Ε.), όπως προβλέπεται στο άρθρο 82.»
2. Η περ. (β) της παρ. 3 του άρθρου 163 του ν. 3584/2007 (Α’ 143) αντικαθίσταται ως εξής:
«β. πτυχίο ή δίπλωμα σχολής Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Π.Ε. ή Τ.Ε.), όπως προβλέπεται στο άρθρο 82.»
3. Η παρ. 1 και 2 ισχύουν από 29/12/2010.

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2016

Οι προτείνοντες βουλευτές

Πρατσόλης Αναστάσιος
Δημητριάδης Δημήτρης
Θελερίτη Μαρία
Σταμπουλή ΑφροδίτηΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ