ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

20/12/2016

Τροπολογία βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ για την απόσπαση στο Σώμα Ελεγκτών ΠαιγνίωνΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ
στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Χωρικός σχεδιασμός – βιώσιμη ανάπτυξη»


Θέμα: «Απόσπαση στο Σώμα Ελεγκτών Παιγνίων»


A. Αιτιολογική Έκθεση
Δια της προτεινόμενης τροπολογίας, η οποία καθώς αφορά Ελεγκτικό Σώμα της Διοίκησης δεν απαγορεύεται από το Ν. 4440/2016 (άρθρο 19 στ. δ του ως άνω Νόμου), αντιμετωπίζονται μερικώς οι αυξημένες ανάγκες της Επιτροπής Εποπτείας & Ελέγχου Παιγνίων και ειδικώς η ανάγκη περαιτέρω στελέχωσης του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων δια έμπειρων υπαλλήλων, οι οποίοι μέχρι πρότινος και για πολλά έτη απασχολούνταν ως Ελεγκτές του Δημοσίου στα Καζίνο της Χώρας. Σημειώνεται ότι η εποπτεία και ο έλεγχος των επιχειρήσεων Καζίνο ασκείται σε εικοσιτετράωρη βάση, επτά μέρες την εβδομάδα και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και απαιτεί τη φυσική και ανελλιπή παρουσία εντεταλμένων υπαλλήλων, με εμπειρία ως προς την διεξαγωγή των τυχερών παιγνίων.
Οι ήδη δε αυξημένες στελεχιακές ανάγκες του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων της ΕΕΕΠ, επίκειται να αυξηθούν έτι περαιτέρω με τη δημιουργία νέου Καζίνου στο Ελληνικό, ενώ απαιτείται άμεση αντιμετώπιση των αναγκών αυτών.
Η επανατοποθέτηση του ως άνω προσωπικού, δια αποσπάσεως του, στο Σώμα Ελεγκτών Παιγνίων συνιστά την ορθότερη επιλογή, προς εξυπηρέτηση των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς δια του τρόπου αυτού αναλαμβάνουν καθήκοντα Ελεγκτή άτομα με μεγάλη εμπειρία, ενώ ως προς τα άτομα αυτά αίρεται και μία αδικία που υπέστησαν, δια του κενού νόμου που προέκυψε εξαιτίας διαδοχικών ρυθμίσεων. Διευκρινίζεται ότι το προσωπικό που υπήχθη στην παρ. 2 στ. δ του άρθρου 92 του Ν. 4182/2013 και εν συνεχεία ετέθη σε διαθεσιμότητα κατ’ εφαρμογή του Ν.4172/2013, παρότι εν συνεχεία επανήλθε στην οργανική του θέση με τις αποκαταστατικές διατάξεις του Ν. 4325/2015, δεν μπορούσε στη συνέχεια, εν ελλείψει ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, να επανατοποθετηθεί στην ΕΕΕΠ.
Υπό τα ανωτέρω δεδομένα με την εισαγόμενη διάταξη πρωτίστως ικανοποιούνται οι στελεχιακές ανάγκες της ΕΕΕΠ, ενώ παράλληλα αίρεται και μια αδικία που προέκυψε για μία κατηγορία προσωπικού, παρά την εφαρμογή των αποκαταστατικών διατάξεων του Ν. 4325/2015, σκοπός του οποίου ήταν η επαναφορά όσων ετέθησαν σε διαθεσιμότητα, στις θέσεις που απασχολούνταν μέχρι την επιβολή της.
B. Τροπολογία-Προσθήκη
Άρθρο …..
Το προσωπικό που υπήχθη στην παρ. 2 στ. δ του άρθρου 92 του Ν. 4182/2013 και εν συνεχεία, αφού πρώτα ετέθη σε διαθεσιμότητα κατ’ επιταγή του Ν. 4172/2013, επανήλθε στην οργανική του θέση με τις διατάξεις του Ν. 4325/2015, αποσπάται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για διάστημα τεσσάρων ετών, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, προς στελέχωση του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων, χωρίς γνώμη υπηρεσιακών συμβουλίων ή άλλων κατά περίπτωση αρμοδίων οργάνων και κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων. Η περίοδος αυτή μπορεί να παρατείνεται, μετά από πρόταση της ΕΕΕΠ, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Με όμοια απόφαση μπορεί να διακόπτεται η απόσπαση πριν τη λήξη της. Με τη λήξη του χρονικού διαστήματος οι αποσπασθέντες επιστρέφουν στις οργανικές τους θέσεις.

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2016

Οι προτείνοντες βουλευτές

Στογιαννίδης Γρηγόριος

Ιγγλέζη ΑικατερίνηΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ