ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

03/03/2017

Απάντηση Δ. Αβραμόπουλου σε Δ. Παπαδημούλη για τις καθυστερήσεις στη μετεγκατάσταση των προσφύγων από την Ελλάδα

Απάντηση Δ. Αβραμόπουλου σε Δ. Παπαδημούλη για τις καθυστερήσεις στη μετεγκατάσταση των προσφύγων από την ΕλλάδαΑπάντηση, μετά από χρονικό διάστημα 4.5 μηνών, έδωσε η Κομισιόν μέσω του Αρμόδιου Επιτρόπου για τη Μετανάστευση Δημήτρη Αβραμόπουλου σε ερώτηση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Παπαδημούλη, αναφορικά με τις μεγάλες καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην υλοποίηση της συμφωνίας για το προσφυγικό, και πιο συγκεκριμένα, την μετεγκατάσταση των προσφύγων.

 

Στην απάντησή του, ο κ. Αβραμόπουλος υπενθυμίζει ότι η «9η έκθεση σχετικά με τη μετεγκατάσταση και την επανεγκατάσταση[1] επιβεβαιώνει ότι οι μετεγκαταστάσεις από την Ελλάδα σταθεροποιήθηκαν σε 1.000 ανά μήνα» έναντι του στόχου των 3.000 άνα μήνα που έχει τεθεί για τον Απρίλιο του 2017. Ως συγκεντρωτική εικόνα η Κομισιόν αναφέρει ότι μέχρι τις 7 Φεβρουαρίου 2017 είχαν μετεγκατασταθεί 11.966 άτομα, εκ των οποίων τα 8.766 από την Ελλάδα.

Παράλληλα, ο Αρμόδιος Επίτροπος αναφέρει ότι οι αριθμοί παρουσιάζουν θετική τάση στο σύνολό τους, ωστόσο εξακολουθούν να είναι πίσω απ΄τους στόχους που έχει θέσει η ίδια η Κομισιόν από τον Δεκέμβριο του 2016. Ο κ. Αβραμόπουλος πετάει το μπαλάκι για τις μεγάλες καθυστερήσεις στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, καθώς το “φωτογραφίζει” για τις καθυστερήσεις που προκύπτουν από το γεγονός ότι οι μετεγκαταστάσεις από την Ελλάδα δεν έχουν τύχει μέχρι στιγμής «ευρύτερης υποστήριξης».

Τέλος, στην απάντησή της Κομισιόν, η οποία εστάλη στις 21.02.2017, υπογραμμίζεται πως η ΕΕ εξακολουθεί να διαθέτει τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή, καθώς και χρηματοδοτική στήριξη προς την Ελλάδα.


Η ερώτηση του Δημήτρη Παπαδημούλη προς την Κομισιόν είχε υποβληθεί στις 06.10.2016. Σε αυτήν, ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είχε αναφερθεί στις δεσμεύσεις της ΕΕ αναφορικά με την μεταφορά  των αιτούντων ασύλου από την Ελλάδα σε άλλα κράτη-μέλη και τις σημαντικές καθυστερήσεις που παρατηρούνται.

Επικαλούμενος το γεγονός ότι μέχρι και τον περασμένο Σεπτέμβρη τα κράτη-μέλη είχαν δεχτεί λιγότερο από το 5% των ανθρώπων που ήδη έχουν δεχτεί να φιλοξενήσουν, ο Δημ. Παπαδημούλης ζητούσε από τη Κομισιόν να επιταχύνει τις διαδικασίες μετεγκατάστασης, καθώς και πληροφορίες σχετικά με όσα εκείνη σχεδιάζει για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των προσφύγων στην Ελλάδα.

 

Ακολουθούν οι πλήρεις ερώτηση και απάντηση:

 

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή

Θέμα:    Καθυστερήσεις της Επιτροπής στην υλοποίηση της συμφωνίας για το προσφυγικό

Σε πρόσφατη έκθεσή της που δημοσιεύτηκε μέσα στον Σεπτέμβρη, η Διεθνής Αμνηστία κάνει λόγο για 60.000 πρόσφυγες στην Ελλάδα, τη στιγμή που οι ηγέτες της ΕΕ έχουν παραλύσει. Η Οργάνωση επικαλείται μαρτυρίες προσφύγων και οικογενειών που δηλώνουν ότι δεν αισθάνονται ασφαλείς στους καταυλισμούς, την ίδια στιγμή που η ΕΕ έχει μείνει τραγικά πίσω στην υλοποίηση των συμφωνηθέντων αναφορικά τόσο με το πρόγραμμα μετεγκατάστασης, όσο και με την παροχή υποδομών και ανθρώπινου τεχνικού δυναμικού.

Η δέσμευση της ΕΕ για μεταφορά των αιτούντων άσυλο από τα προσωρινά κέντρα φιλοξενίας της Ελλάδας σε μόνιμες κατοικίες σε άλλα κράτη-μέλη παρουσιάζει σημαντικές καθυστερήσεις. Μέχρι και τις 14 Σεπτεμβρίου, μόνο 3.734 αιτούντες άσυλο μεταφέρθηκαν από την Ελλάδα σε άλλα κράτη-μέλη. Είναι χαρακτηριστικό ότι κράτη-μέλη, μεταξύ άλλων το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Τσεχία, η Σλοβακία, έχουν δεχτεί λιγότερο από το 5% των ανθρώπων που δέχτηκαν να φιλοξενήσουν.

Με βάση τα παραπάνω, προκύπτουν τα εξής ερωτήματα:

1. Τι θα κάνει η Επιτροπή για να επιταχύνει τις διαδικασίες μετεγκατάστασης μέχρι το 2017, όταν σε σύνολο 66.400 θέσεων σε προοπτική 2ετίας, μόνο 3.734 έχουν ολοκληρωθεί κατά τον πρώτο χρόνο;

2. Τι σκοπεύει να πράξει η Επιτροπή με δεδομένο ότι, όσο αργεί η τεχνική βοήθεια από την ΕΕ, οι συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων δυσχεραίνονται, γεγονός που γεννάει ρατσιστικές συμπεριφορές στον ντόπιο πληθυσμό;

 

Απάντηση του κ. Αβραμόπουλου εξ ονόματος της Επιτροπής

(21.2.2017)

Η 9η έκθεση σχετικά με τη μετεγκατάσταση και την επανεγκατάσταση[2] επιβεβαιώνει ότι οι μετεγκαταστάσεις από την Ελλάδα σταθεροποιήθηκαν σε 1.000 ανά μήνα. Στις 7 Φεβρουαρίου 2017 είχαν μετεγκατασταθεί 11.966 άτομα (8.766 από την Ελλάδα). Μολονότι οι αριθμοί αυτοί συνεχίζουν να παρουσιάζουν θετική τάση στο σύνολο τους ,[3] εξακολουθούν να υπολείπονται των στόχων που όρισε η Επιτροπή στην 8η έκθεση, ότι δηλαδή από τον Δεκέμβριο του 2016 θα πρέπει να πραγματοποιούνται τουλάχιστον 2.000 μεταφορές για λόγους μετεγκατάστασης ανά μήνα από την Ελλάδα και από τον Απρίλιο του 2017, ο εν λόγω αριθμός θα πρέπει να φτάσει τουλάχιστον τις 3.000 ανά μήνα και αυτό σε περίπτωση που οι μετεγκαταστάσεις από την Ελλάδα τύχουν ευρύτερης υποστήριξης από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Προϋπόθεση για την ενίσχυση της θετικής τάσης αποτελεί η επιτάχυνση των προσπαθειών μετεγκατάστασης, ώστε να εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στις δύο αποφάσεις του Συμβουλίου[4]. Στην τελευταία έκθεση τονίζονται όλα τα αναγκαία μέτρα που πρέπει να ληφθούν από την Ελλάδα, τα κράτη-μέλη και άλλους εμπλεκόμενους φορείς.

 

Παράλληλα με τη διαθέσιμη τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή, η ΕΕ παρέχει σημαντική χρηματοδοτική στήριξη στην Ελλάδα για να ενισχύσει τις ικανότητές της στον τομέα του ασύλου και της υποδοχής. Εκτός από τη χρηματοδότηση που διατίθεται στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος της Ελλάδας για το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, παρασχέθηκε επίσης σημαντική επείγουσα και ανθρωπιστική βοήθεια, ιδίως για την ενίσχυση της ικανότητας και των συνθηκών διαβίωσης στα κέντρα υποδοχής σε όλη την Ελλάδα. Λεπτομερείς σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής[5].

 

Η Επιτροπή βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τις ελληνικές αρχές, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες.

 

 

[1]     COM(2017) 74 final.

[2]     COM(2017) 74 final.

[3]     6η έκθεση COM(2016) 636 final, 7η έκθεση COM(2016) 720 final και 8η έκθεση COM(2016) 791 final.

[4]     Απόφαση (ΕΕ) 2015/1601 του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2015, για τη θέσπιση προσωρινών μέτρων στον τομέα της διεθνούς προστασίας υπέρ της Ιταλίας και της Ελλάδας και απόφαση (ΕΕ) 2015/1523 του Συμβουλίου, της 14ης Σεπτεμβρίου 2015, για τη θέσπιση προσωρινών μέτρων στον τομέα της διεθνούς προστασίας υπέρ της Ιταλίας και της Ελλάδας.

[5]      http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/20161005/factsheet_managing_refugee_crisis_eu_financial_support_greeceΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ