ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

28/03/2017

Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για την αλλαγή θεσμικού πλαισίου που διέπει τα δελφινάρια στη χώρα μας με αφορμή τους θανάτους κητωδών στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο στα ΣπάταΕρώτηση

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:
-  Περιβάλλοντος και Ενέργειας
- Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Θέμα: «Αλλαγή θεσμικού πλαισίου που διέπει τα δελφινάρια στη χώρα μας με αφορμή τους θανάτους κητωδών στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο στα Σπάτα».

Στις 26 Ιανουαρίου 2017 πέθανε ένα ακόμα δελφίνι στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο στα Σπάτα. Αυτό είναι και το έκτο κρούσμα θανάτου κητωδών στο δελφινάριο του Αττικού Πάρκου. Επρόκειτο για ρινοδέλφινο του Ατλαντικού (Tursiops truncatus), το οποίο ζει κατά μέσο όρο 40- 50 χρόνια. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Αττικού Ζωολογικού πάρκου, το κητώδες κατέληξε σε ηλικία 37 ετών, γεγονός που το καθιστά υπέργηρο, από καρδιακή ανεπάρκεια.
Σημειώνεται ότι κατά τη διετία 2012- 2013 στο ίδιο δελφινάριο πέθαναν άλλα τέσσερα δελφίνια, εκ των οποίων το ένα ήταν νεαρό ενήλικο θηλυκό (11 ετών) και τα υπόλοιπα τρία ήταν νεογέννητα. Επιπρόσθετα, τον Ιούνιο του 2016 σημειώθηκε κι άλλο ένα τέτοιο θλιβερό περιστατικό.
Η Πρωτοβουλία Κατά της Αιχμαλωσίας των Κητωδών (Π.Κ.Α.Κ), καθώς και Η Ομάδα για τα Δικαιώματα και την Προστασία των Ζώων του Τμήματος Οικολογίας, Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού του ΣΥ.ΡΙΖ.Α διαμαρτυρήθηκαν έντονα για την αιχμαλωσία των κητωδών στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο. Προς την ίδια κατεύθυνση κατατέθηκε κι Ερώτηση προς τον Υπ. Περιβάλλοντος κι Ενέργειας, τον Ιούνιο 2016.
Στις 14/6/2016 η Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ ενέκρινε τους περιβαλλοντικούς όρους του Αττικού Πάρκου και του δελφιναρίου με την υπ’ αρ. 30289/14-6-2016 απόφαση, παρ’ όλο που ο Αναπληρωτής Υπ. Περιβάλλοντος είχε υποσχεθεί να απαγορεύσει κάθε είδους παραστάσεις με ζώα, χωρίς να εξαιρεί τους ζωολογικούς κήπους.
Η Πρωτοβουλία Κατά της Αιχμαλωσίας των Κητωδών (Π.Κ.Α.Κ) και η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία επικαλέστηκαν  τον Ν. 4039/2012, αρ. 12& 13 (ΦΕΚ 15 Α’) -και την τροποποίηση, αρ. 46 Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32 Α’)- τα άρθρα του οποίου απαγορεύουν τη χρήση ζώων.
Αναλυτικά τα άρθρα που επικαλέστηκε:
Άρθρο 12:
«Απαγορεύεται τη χρησιμοποίηση κάθε είδους ζώου σε κάθε είδους θεάματα κι άλλες συναφείς δραστηριότητες.
1. Απαγορεύεται η διατήρηση κάθε είδους ζώου σε τσίρκο ή σε θίασο με ποικίλο πρόγραμμα, εφόσον τα ζώα αυτά χρησιμοποιούνται με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιοδήποτε σκοπό στο πρόγραμμά τους, πραγματοποιούν παραστάσεις ή παρελαύνουν ή εμφανίζονται ανώπιον του κοινού.
      2.α. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 7, απαγορεύεται η χρησιμοποίηση ζώου σε υπαίθρια δημόσια έκθεση με σκοπό την αποκόμιση οικονομικού οφέλους.»
Άρθρο 13- Εξαιρέσεις.
«1. Από τις απαγορεύσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 12, εξαιρούνται οι νομίμως λειτουργούντες ζωολογικοί κήποι, τα ενυδρεία, τα καταστήματα πώλησης ζώων, τα κέντρα περίθαλψης ειδών άγριας πανίδας, τα εκτροφεία θηραμάτων και οι εκθέσεις ανάπτυξης και προβολής του πτηνοτροφικού και γεωργικού τομέα, που διέπονται από ειδικές διατάξεις, υπό την προϋπόθεση ότι και στους παραπάνω χώρους δε διεξάγονται παραστάσεις κάθε είδους με τη συμμετοχή ζώων, πλην παραστάσεων ιππικής δεξιοτεχνίας και διεξαγωγής αθλημάτων ιππασίας, που περιλαμβάνουν την υπερπήδηση εμποδίων, την ιππική δεξιοτεχνία και το ιππικό τρίαθλο.»
Κατόπιν Ερώτησης στη Βουλή τον Ιούνιο 2016, η Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ αναφέρει ότι η άδεια δόθηκε λαμβάνοντας υπόψη τον Ν. 4039/2012, και με βασική αρχή (για την οποία έθεσε τον όρο 9 της σχετικής απόφασης) να τηρούνται οι διατάξεις του νόμου αυτού και τα προαναφερθέντα άρθρα, καθώς επίσης και οι διεθνείς προδιαγραφές που θέτουν οι ΕΑΑΜ (Ευρωπαϊκή Ένωση Θαλάσσιων Θηλαστικών) και ΕΑΖΑ (Ευρωπαϊκή Ένωση Ζωολογικών Κήπων κι Ενυδρείων). Επιπλέον, τονίζει ότι υπάρχει πρόβλημα διαφοροποίησης παραστάσεων κι εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Για το λόγο αυτόν, μάλιστα, η υπηρεσία έθεσε ακριβώς τον όρο ότι μπορούν να διατηρούνται τα θαλάσσια θηλαστικά με την προϋπόθεση να μη γίνονται παραστάσεις.
Όμως, σύμφωνα με την Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία, οι επιδείξεις στο δελφινάριο του Αττικού Πάρκου «πραγματοποιούνται σε ειδικό χώρο με εξέδρες- κερκίδες που αποτελούν χώρο συγκέντρωσης κοινού για παραστάσεις- επιδείξεις, σε ειδικές ώρες και με ειδικό πρόγραμμα με πειθαρχημένη ομοιομορφία και συντονισμό που αποδεικνύει εκμάθηση από τρίτο (άνθρωπο- εκπαιδευτή) και όχι από τη φύση και τους γονείς τους».
Αυτό σημαίνει ότι αυτή η δραστηριότητα τελικά δεν εξαιρείται από το ανωτέρω άρθρο.
- Επειδή το θεσμικό και νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των Ζωολογικών Κήπων και των Ενυδρείων –άρα και το δελφινάριο για το οποίο γίνεται εξ αρχής ο λόγος- είναι ελλιπές και υπόκειται στην ερμηνεία του από την εκάστοτε Περιφερειακή Αρχή (άρα στην προκειμένη περίπτωση και από τη Διεύθυνση του ίδιου του Αττικού Ζωολογικού Πάρκου).
- Επειδή ειδικά τα δελφίνια, ως πρωτεύοντα θηλαστικά που έχουν μεγαλώσει στην αιχμαλωσία δεν είναι δυνατό να επιστρέψουν στο φυσικό τους περιβάλλον (δηλαδή να απελευθερωθούν), ζητείται να ερευνηθεί η μετατροπή των δελφιναρίων σε ενυδρεία που πληρούν αυστηρά διεθνείς προδιαγραφές, χωρίς να έχουν οποιοδήποτε στοιχείο λειτουργίας που να προσιδιάζει σε θεαματική δραστηριότητα προς τέρψιν κοινού.
- Επειδή σε περίπτωση που το δελφινάριο του Αττικού Ζωολογικού Πάρκου στα Σπάτα μετατραπεί σε ενυδρείο, δε θα χαθούν θέσεις εργασίας.
- Επειδή σοβαρά ζητήματα, όπως η σωστή κοινωνικοποίηση των δελφινιών (ειδικά για τα ρινοδέλφινα, βασική κοινωνική τους δομή είναι η μητριαρχική, μέσα από την οποία οι νέες μητέρες μαθαίνουν τις δεξιότητές τους, συνθήκη που δεν ικανοποιείται  στην αιχμαλωσία), η φαρμακευτική αγωγή που τους χορηγείται, οι αναπαραγωγικές συνθήκες, ο τρόπος επιβίωσης σε ένα στρεσογόνο περιβάλλον –αυτό της αιχμαλωσίας- αλλά και η εμπορική τους διαχείριση (trafficking) είναι φλέγοντα ζητήματα που απαιτούν επίλυση και που μέχρι στιγμής δε δίνεται.
- Επειδή η εκμετάλλευση των κητωδών παγκοσμίως έχει πάει τεράστιες διαστάσεις και πρέπει να σταματήσει.
- Επειδή δεν έχει νομοθετηθεί αυστηρά η έννοια του εκπαιδευτικού και του ψυχαγωγικού τρόπου χρησιμοποίησης ζώων και κητωδών.
Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:
1. Αξιολογείται από τους κ. Υπουργούς ως σκόπιμη η θέσπιση αυστηρού νομικού πλαισίου, που θα αποσαφηνίζει «αόριστους» όρους, όπως ο εκπαιδευτικός χαρακτήρας ενός δελφιναρίου;
2. Σκοπεύουν να κινήσουν διαδικασίες προκειμένου να γίνει εκ νέου έρευνα από την Περιφερειακή Αρχή έτσι ώστε το δελφινάριο του Αττικού Πάρκου να μετατραπεί σε Ενυδρείο, προκειμένου να διασφαλιστεί ο εκπαιδευτικός χαρακτήρας του, αλλά κυρίως και η ευζωία των δελφινιών;
3. Θεωρούν ότι πρέπει να γίνει μία συντονισμένη προσπάθεια ενημέρωσης των πολιτών και των μαθητών για τις συνθήκες αιχμαλωσίας στα δελφινάρια;
4. Θεωρούν ότι το Υπουργείο Παιδείας θα έπρεπε να συμμετάσχει σε μια εκστρατεία ενάντια στην εκμετάλλευση των κητωδών;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Κυρίτσης Γιώργος
Βαγενά Άννα
Βαγιωνάκη Βάλια
Βάκη Φωτεινή
Γεννιά Γεωργία
Γκιόλας Γιάννης
Θελερίτη Μαρία
Καββαδία  Αννέτα
Καρά Γιουσούφ Αϊχάν
Καρακώστα  Εύη
Καστόρης Αστέριος
Κουράκης Τάσος
Κωνσταντινέας Πέτρος
Μανιός Νίκος
Μιχελογιαννάκης Γιάννης
Μπαλαούρας Γεράσιμος
Μπαλτάς Αριστείδης
Παυλίδης Κώστας
Σκούφα Ελισάβετ- Μπέττυ
Σταματάκη Ελένη
Τριανταφύλλου Μαρία
Τσόγκας Γιώργος
Φίλης ΝίκοςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ