ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

06/06/2017

Τροπολογία βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για την παραχώρηση κατά κυριότητα κτιρίων του πρώην Στρατοδικείου ΕΑΤ – ΕΣΑ προς την Περιφέρεια ΑττικήςΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών, με τίτλο: «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες διατάξεις»

ΘΕΜΑ: Παραχώρηση κατά κυριότητα κτιρίων του πρώην Στρατοδικείου ΕΑΤ – ΕΣΑ προς την Περιφέρεια Αττικής

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τα κτήρια με αριθμούς 5, 6, 7 και 8 του πρώην Στρατοδικείου ΕΑΤ – ΕΣΑ, που βρίσκονται εντός των Δημοσίων ακινήτων με ΑΒΚ 1451 και 2927, στο Πάρκο Ελευθερίας , έχουν χαρακτηρισθεί ιστορικά διατηρητέα μνημεία με τις αποφάσεις με αριθ. 6561/1121/4.3.1997 και ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/3085/38918 του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υπουργού Πολιτισμού, αντίστοιχα, (ΦΕΚ 229 Β/1997 και 753/Β/1997), δεδομένου ότι υπήρξαν τόπος βασανιστηρίων και μαρτυρίου των αγωνιστών της Δημοκρατίας στη διάρκεια της επταετούς δικτατορίας (1967 – 1974), καθώς και μνημειακός χώρος και σύμβολο της αντιδικτατορικής δημοκρατικής αντίστασης του Ελληνικού λαού για την υπεράσπιση των ελευθεριών των πολιτών και των δημοκρατικών παραδόσεων της Ελλάδας. Τα κτήρια αυτά και ο περιβάλλων χώρος τους φαίνονται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα  με κλίμακα 1:1000 με τα στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΗΘΑ της Υπηρεσίας Τοπογραφήσεων και Κτηματολογίου του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, το οποίο έχει προσαρτηθεί στις παραπάνω αποφάσεις και προσαρτάται και στη συγκεκριμένη παραχώρηση. Εξ αυτών,  τα κτήρια με αριθμούς 5 και 8 έχουν παραχωρηθεί κατά χρήση και χωρίς αντάλλαγμα για αόριστο χρονικό διάστημα προς το Σύνδεσμο Φυλακισθέντων και  Εξορισθέντων Αντιστασιακών Σ.Φ.Ε.Α 1967 – 1974, δυνάμει των αποφάσεων με αριθμούς 38/2.12.1999/Δ9 και 20/12.6.2007/ΣΤ.2 αντίστοιχα του Διοικητικού Συμβουλίου της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου (Κ.Ε.Δ) και των αντίστοιχων από 22.12.1999 και 20.6.2007 Παραχωρητηρίων της Κ.Ε.Δ., προκειμένου να δημιουργηθεί και να λειτουργήσει εντός αυτών Μουσείο Αντιδικτατορικής Αντίστασης και  οι οποίες αποφάσεις δεν έχουν ανακληθεί. Η χρήση τους από το  Σ.Φ.Ε.Α  δεν θίγεται με την παραχώρηση προς την Περιφέρεια Αττικής της κυριότητας των κτηρίων.

Όλα τα κτήρια χρειάζονται εκτεταμένες οικοδομικές εργασίες, προκειμένου να συντηρηθούν, ανακαινισθούν, εκσυγχρονισθούν και αναδειχθούν, ώστε να είναι δυνατή η λειτουργία εντός αυτών του ανωτέρω Μουσείου, καθώς και για τη χρήση τους για άλλους συναφείς ή εν γένει πολιτιστικούς σκοπούς.

Με την προτεινόμενη διάταξη, τα ιστορικά αυτά κτήρια μεταβιβάζονται κατά κυριότητα προς την Περιφέρεια Αττικής, προκειμένου να προβεί με δικές της δαπάνες στην εκτέλεση του έργου συντήρησης, ανακαίνισης, εκσυγχρονισμού και ανάδειξής τους, ώστε στη συνέχεια να μπορούν να λειτουργήσουν ως Μουσείο Αντιδικτατορικής Αντίστασης, καθώς και για άλλους συναφείς  ή εν γένει πολιτιστικούς σκοπούς.

Β. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

« Άρθρο ……..

1. Τα κτήρια με αριθμούς 5, 6, 7 και 8 του πρώην Στρατοδικείου ΕΑΤ – ΕΣΑ, μαζί με τον περιβάλλοντα χώρο αυτών, που βρίσκονται εντός των Δημοσίων ακινήτων με ΑΒΚ 1541 και 2927, τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί ιστορικά διατηρητέα μνημεία, (Β΄ 229/1997 και Β΄ 753/1997) και εμφαίνονται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα με τα στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΗΘΑ, που έχει δημοσιευθεί στα ανωτέρω ΦΕΚ, παραχωρούνται, χωρίς αντάλλαγμα, κατά πλήρη κυριότητα, προς την Περιφέρεια Αττικής  με σκοπό την διαφύλαξη και ανάδειξη  της ιστορικής μνήμης, που συνδέεται με αυτά.  Με την ανωτέρω παραχώρηση  δεν θίγεται η χρήση που  ορίζεται με τις υπ. αριθ. 38/2.12.1999/Δ9 και 20/12.6.2007/ΣΤ.2 αποφάσεις της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου (Κ.Ε.Δ). Η παρούσα αποτελεί τίτλο μεταγραφής και εγγραφής στο οικείο κτηματολόγιο ή υποθηκοφυλακείο.

2. Με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία αποτελεί τίτλο μεταγραφής και εγγραφής στο οικείο κτηματολόγιο ή υποθηκοφυλακείο, δύναται να αρθεί η παραχώρηση της κυριότητας του ανωτέρω ακινήτου, ιδίως για καθυστέρηση, ματαίωση ή πλημμελή εκπλήρωση του σκοπού της παραχώρησης, αλλαγή της προβλεπόμενης χρήσης ή μη πλήρωση των όρων και προϋποθέσεων της παρ. 1 του παρόντος, καθώς και για λόγους ανωτέρας βίας ή σπουδαίο λόγο δημοσίου συμφέροντος.»

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2017

Οι προτείνοντες Βουλευτές

Μπαλαούρας Γεράσιμος (Μάκης)

Μανιός Νικόλαος

Μηταφίδης ΤριαντάφυλλοςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ