ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

06/06/2017

Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με τη μη υλοποίηση της συνολικής υποχρέωσης της μισθώτριας εταιρίας που αφορά τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών του υδροθεραπευτηρίου Λουτρών Κυλλήνης




ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών


Θέμα: Σχετικά με τη μη υλοποίηση της συνολικής υποχρέωσης της μισθώτριας εταιρίας που αφορά τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών του υδροθεραπευτηρίου Λουτρών Κυλλήνης

      Η περιοχή των Λουτρών Κυλλήνης είναι μια από τις αρχαιότερες, αρτιότερες και πιο σύγχρονες  λουτροπόλεις  ιαματικών πηγών της Ελλάδας. Στα Λουτρά Κυλλήνης λειτούργησε υδροθεραπευτήριο από τη δεκαετία του 1950. Τη δεκαετία του 1970 ελήφθη η απόφαση να δημιουργηθεί πρότυπο υπερσύγχρονο υδροθεραπευτήριο, με στόχο την ανάπτυξη του ιαματικού τουρισμού. Η κατασκευή του νέου υδροθεραπευτηρίου άρχισε τότε αλλά σύντομα διακόπηκε. Μετά από αρκετά χρόνια, και με τη δραστηριοποίηση του Ελληνικού Δημοσίου στη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 και με τη συνδρομή της  Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποφασίσθηκε η ολοκλήρωση και αποπεράτωση των κτιριακών εγκαταστάσεων, και το 1997 το νέο υδροθεραπευτήριο ήταν έτοιμο και παραδόθηκε για χρήση. Το έργο αυτό ήταν κόσμημα για την περιοχή, δυστυχώς όμως δεν λειτούργησε πάνω από 10 χρόνια και έτσι απαξιώθηκε και υποβαθμίσθηκε.

    Τον Απρίλιο 1997, ο ΕΟΤ προκήρυξε διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό για την τουριστική αξιοποίηση και τη μακροχρόνια χρήση και εκμετάλλευση έκτασης 1900 στρεμμάτων  στην περιοχή  Λουτρά  Κυλλήνης Ηλείας.  Με βάση την προκήρυξη αυτού του διαγωνισμού του ΕΟΤ (άρθρο 1 παρ. 3), στόχος ήταν η ως άνω εκμίσθωση της όλης περιοχής να διαπνέεται από ένα σοβαρό επενδυτικό σχέδιο με σκοπό τη δημιουργία υποχρεωτικών εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής που θα συνέβαλε στην ανάδειξη της περιοχής ως κέντρου παραθερισμού, παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και περιβαλλοντικής προστασίας. Μισθωτής του ως άνω διαγωνισμού στις 21-05-1998 ανακηρύχτηκε η εταιρεία ΛΟΥΤΡΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ Α.Ε του ομίλου Ν. Δασκαλαντωνάκη. Στην υπογραφείσα Σύμβαση Μίσθωσης Ακινήτου, έκτασης 1900 στρεμμάτων, αναγράφηκαν ρητά τα ειδικά έργα υποδομής, τα οποία θα έπρεπε να εκτελέσει η μισθώτρια εταιρεία (υπ’ αριθμ. 9868 /  21-05-1998  Σύμβαση Μίσθωσης Ακινήτου -σελ. 7, 8, 11). Την ευθύνη της εποπτείας για την υλοποίηση - ολοκλήρωση της συνολικής επένδυσης μέσα σε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα είχε η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου ΑΕ (ΕΤΑΔ).

     Με 3 χρόνια καθυστέρηση η μισθώτρια εταιρεία έκανε την πρώτη κίνηση για την υλοποίηση του επενδυτικού έργου που είχε αναλάβει, το οποίο περιλάμβανε τις υποχρεωτικές εγκαταστάσεις ειδικής υποδομής. Οι εγκαταστάσεις αυτές αφορούσαν τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών του υδροθεραπευτηρίου και σύμφωνα με τη σύμβαση εκμίσθωσης προβλέπονταν να ολοκληρωθούν μέσα σε 36 μήνες από την έκδοση της οικοδομικής άδειας. Σύμφωνα με την  Ένωση Ξενοδόχων Δυτικής Ηλείας, η μισθώτρια εταιρεία δε τήρησε τους όρους της σύμβασης και επί 15 και πλέον χρόνια, μέχρι και σήμερα ακόμη, δεν προχώρησε στην ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων ειδικής υποδομής. Ο παραπάνω φορέας ισχυρίζεται ότι εξαιτίας της αδράνειας της μισθώτριας εταιρείας, το Νέο Υδροθεραπευτήριο των ιαματικών Λουτρών Κυλλήνης περιήλθε σε τραγική στασιμότητα και λειτουργεί σήμερα μόνο κατά το 25% των εγκαταστάσεών του. Συν τοις άλλοις, στο συγκρότημα δεν έχουν πρόσβαση άτομα με κινητικά προβλήματα επειδή η μισθώτρια εταιρεία ουδέποτε ολοκλήρωσε τις απαραίτητες υποδομές. Αυτά τα προβλήματα οδήγησαν σε τουριστικό και οικονομικό μαρασμό ολόκληρης της περιοχής των Λουτρών Κυλλήνης, με αποτέλεσμα να αντιδράσουν επιπλέον και οι επαγγελματίες της ευρύτερης περιοχής, με το σκεπτικό ότι η μη εκπλήρωση των ανειλημμένων υποχρεώσεων της μισθώτριας εταιρείας για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων των Λουτρών, τους επέφερε σοβαρή οικονομική ζημία σε ποσοστό τουλάχιστον 70%, λόγω μη εισροής λουομένων - επισκεπτών.

    Για πολλά χρόνια η Ένωση Ξενοδόχων Δυτικής Ηλείας έκανε διαβήματα προς την μισθώτρια εταιρεία ΛΟΥΤΡΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΑΕ, ζητώντας της την ολοκλήρωση των υποδομών και τη λειτουργία και των υπολοίπων εγκαταστάσεων του κτιριακού συγκροτήματος του Νέου Υδροθεραπευτηρίου, προς όφελος όλων, σύμφωνα με τα αποδεχθέντα συμβόλαια, αλλά λάμβανε σε μόνιμη βάση αόριστες απαντήσεις που μιλούσαν για μελλοντική δραστηριοποίηση. Προχώρησε επίσης σε πλήθος έγγραφων αναφορών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, παραστάσεων στους αρμόδιους φορείς, διαμαρτυριών σε συναντήσεις με τον αρμόδιο Υπουργό Τουρισμού, ΕΟΤ,  βουλευτών  και φορέων του Νομού, την ΕΤΑΔ, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Έτσι, πριν λίγες μέρες η Ένωση Ξενοδόχων Δυτικής Ηλείας έστειλε εξώδικο προς την ΕΤΑΔ, τον δημόσιο φορέα που, κατά τη σύμβαση, έχει όχι μόνο την ευθύνη για την παρακολούθηση της υλοποίησης της συνολικής επένδυσης μέσα σε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα αλλά και το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να κηρύξει έκπτωτο τον μισθωτή, σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της επένδυσης, ζητώντας την άμεση επέμβασή της.
    Η Διοίκηση της ΕΤΑΔ, μετά το εξώδικο - καταγγελία της Ένωσης Ξενοδόχων Δυτικής Ηλείας ζήτησε αμέσως εξηγήσεις από τη μισθώτρια εταιρία ΦΑΙΑΞ Α.Ε.Τ.Α. (πρώην ΛΟΥΤΡΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΑΕ), η οποία όμως δεν απάντησε ακόμα. Ταυτόχρονα η ΕΤΑΔ αναφέρει ότι όταν ξεκινήσει η λειτουργία της επιχείρησης για τη φετινή σεζόν πρόκειται να πραγματοποιήσει επιτόπιο έλεγχο της κατάστασης του υδροθεραπευτηρίου και της λειτουργίας των εγκαταστάσεων.   

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Πώς σχεδιάζουν να κινηθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να εξασφαλίσουν την πλήρη εφαρμογή των όρων της υπ’ αριθμόν 9868 / 21-05-1998 Σύμβασης Μίσθωσης Ακινήτου στα Λουτρά Κυλλήνης από την μισθώτρια εταιρεία ΦΑΙΑΞ Α.Ε.Τ.Α. προς όφελος και της τουριστικής ανάπτυξης της Δυτικής Ηλείας;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Μπαλαούρας Γεράσιμος (Μάκης)

Ακριώτης Γεώργιος

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)

Γεωργοπούλου - Σαλτάρη Ευσταθία (Έφη)

Γκιόλας Ιωάννης

Δέδες Ιωάννης

Θεωνάς Ιωάννης

Καββαδία Ιωαννέτα (Αννέτα)

Μιχελογιαννάκης Ιωάννης

Μουμουλίδης Θεμιστοκλής (Θέμης)

Ουρσουζίδης Γεώργιος

Παπαδόπουλος Σάκης (Αθανάσιος)

Ριζούλης Ανδρέας

Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)

Σπαρτινός Κωνσταντίνος

Σταματάκη Ελένη

Συρίγος Αντώνιος



Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ