ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

09/06/2017

Η απάντηση της Κ. Κρέτσου στον Δ. Παπαδημούλη για τα μέτρα στήριξης της ελληνικής περιφέρειας

Η απάντηση της Κ. Κρέτσου στον Δ. Παπαδημούλη για τα μέτρα στήριξης της ελληνικής περιφέρειαςΑπάντηση της Eπιτρόπου Κορίνας Κρέτσου στον Δημήτρη Παπαδημούλη: 270 εκατ. ευρώ στην Πελοπόννησο και 190 εκατ. ευρώ στη Στερεά Ελλάδα για την ενίσχυση της Ανάπτυξης και της Απασχόλησης

Δημ. Παπαδημούλης: Με ποια μέτρα προτίθεται η Κομισιόν να στηρίξει τις ελληνικές περιφέρειες, μεταξύ των οποίων η Πελοπόννησος και η Στερεά Ελλάδα, όπου ο Δείκτης Κοινωνικής Προόδου είναι αρκετά χαμηλός (51,81% και 52,6% αντίστοιχα);


Απάντηση έδωσε η Κομισιόν, δια της Αρμόδιας Επιτρόπου Περιφερειακής Πολιτικής Κορίνα ς Κρέτσου, σε ερώτηση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και Επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη, αναφορικά με τον συσχετισμό μεταξύ του Δείκτη Κοινωνικής Προόδου (ΔΚΠ) και της εφαρμοζόμενης Πολιτικής Συνοχής και κατανομής κονδυλίων.
Η Κομισιόν, δια της Επιτρόπου Κρέτσου, σημειώνει ότι είναι ικανοποιημένη από τη μέχρι τώρα πορεία της πολιτικής συνοχής 2014-2020. Σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα και τις περιφέρειες, όπου ο ΔΚΠ είναι ιδιαίτερα μικρός όπως η Στερεά Ελλάδα και η Πελοπόννησος, η Επίτροπος τόνισε ότι παρέχεται πλήρης στήριξη, με συνολική συνδρομή ύψους 270 εκατ. ευρώ στην Πελοπόννησο και 190 εκατ. ευρώ στη Στερεά αντίστοιχα, «με σκοπό την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, τη δημιουργία δυνατοτήτων απασχόλησης και την παροχή βοήθειας προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ώστε να καταστούν πιο ανταγωνιστικές».
Δυστυχώς ωστόσο, η απάντηση της Επιτρόπου φαίνεται να μειώνει τη σημασία και τον συσχετισμό του Δείκτη Κοινωνικής Προόδου με την κατανομή των πόρων για την καταπολέμηση ανισοτήτων στις περιφέρειες.
Στην ερώτησή του προς την Κομισιόν ο Δημ. Παπαδημούλης αναφέρει ότι είναι σημαντικό το προσχέδιο του Δείκτη Κοινωνικής Προόδου απο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποτυπώνει αντιπροσωπευτικά τις ανισότητες μεταξύ των περιφερειών, ώστε να γίνεται αποτελεσματικά η κατανομή των κονδυλίων. Αυτό, για παράδειγμα, περιλαμβάνει ότι στην καταγραφή της ανεργίας συμπεριλαμβάνονται και μορφές επισφαλούς εργασίας ή κυκλικής και διαρθρωτικής ανεργίας.Ακολουθούν οι πλήρεις ερώτηση και απάντηση:
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή
Θέμα: Δείκτης Κοινωνικής Προόδου και Περιφερειακή Πολιτική


Τον Φεβρουάριο του 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κυκλοφόρησε το προσχέδιο του Δείκτη Κοινωνικής Προόδου (ΔΚΠ) για τις χώρες της ΕΕ. Στο προσχέδιο αυτό, περιλαμβάνονται τα σχέδια της ΕΕ για τις πολιτικές συνοχής για όλες τις περιφέρειες της ΕΕ και επιχειρείται να αποτυπωθούν θετικές και αρνητικές τάσεις ανά την Ευρώπη στην καταπολέμηση κοινωνικών ανισοτήτων. Δυστυχώς, στις παραμέτρους υπολογισμού του Δείκτη Κοινωνικής Προόδου, ενώ συμπεριλαμβάνεται η μακροχρόνια ανεργία και οι ευέλικτες και επισφαλείς μορφές εργασίας ως άμεσα συνδεδεμένα με την κοινωνική ευημερία, η ανεργία αυτή καθεαυτή, καθώς και μορφές διαρθρωτικής και κυκλικής ανεργίας, δεν λαμβάνονται υπόψη, με αποτέλεσμα τα στοιχεία που προκύπτουν σε πολλές περιοχές να ενδέχεται να μην είναι πλήρως αντιπροσωπευτικά.
Κατόπιν τούτων, ερωτάται η Επιτροπή:
1)    Πώς εκτιμά τη μέχρι στιγμής απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων στις περιοχές με χαμηλό ΔΚΠ, τη στιγμή που περιφέρειες εξακολουθούν να υποχρηματοδοτούνται σε σχέση με άλλες που έχουν υψηλότερο ΔΚΠ;
2)    Με ποια μέτρα προτίθεται να στηρίξει τις ελληνικές περιφέρειες, μεταξύ των οποίων την Πελοπόννησο αλλά και τη Στερεά Ελλάδα, όπου ο ΔΚΠ είναι αρκετά χαμηλός (51,81% και 52,6% αντίστοιχα);
3)    Σκέπτεται να συσχετίσει στενότερα τα κονδύλια των διαρθρωτικών ταμείων με τον Δείκτη Κοινωνικής Προόδου;

Απάντηση της κας. Creţu εξ ονόματος της Επιτροπής
1. Η εφαρμογή των προγραμμάτων πολιτικής συνοχής 2014-2020 προχωρεί σε ολόκληρη την ΕΕ. Δεν υπάρχει συστηματικός συσχετισμός όσον αφορά την τιμή του δείκτη κοινωνικής προόδου μιας περιοχής και το σχετικό ποσοστό απορρόφησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων.
2. Η ΕΕ παρέχει πλήρη στήριξη στο πλαίσιο των προγραμμάτων πολιτικής συνοχής 2014-2020 στην Πελοπόννησο και στη Στερεά Ελλάδα, με συνολική συνδρομή ύψους 270 εκατ. ευρώ και 190 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση διαρθρωτικών παρεμβάσεων με σκοπό την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, τη δημιουργία δυνατοτήτων απασχόλησης και την παροχή βοήθειας προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ώστε να καταστούν πιο ανταγωνιστικές1 . Η χρηματοδότηση της ΕΕ συμβάλλει, επίσης, στην τήρηση των απαιτήσεων του κεκτημένου της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά την επεξεργασία των λυμάτων και την αύξηση της ανακύκλωσης των στερεών αποβλήτων καθώς και της ενεργειακής απόδοσης.
3. Ο δείκτης κοινωνικής προόδου δεν δημιουργήθηκε με σκοπό να χρησιμοποιηθεί ως βάση για την κατανομή των πόρων των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων.

[1]                (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης / Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και εθνική συνεισφορά)Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ