ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

13/06/2017

Επίκαιρη ερώτηση της βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Χρυσούλας Κατσαβριά – Σιωροπούλου για το Θεσμό και τη Λειτουργία των Σχολικών ΒιβλιοθηκώνΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον κ. Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων


Θέμα: «Ο Θεσμός και η Λειτουργία των Σχολικών Βιβλιοθηκών»


Σύμφωνα με την UNESCO η Σχολική Βιβλιοθήκη αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα για την παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης και την εδραίωση της εκπαιδευτικής μεταρ-ρύθμισης. Είναι αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και οι στόχοι της υποστηρίζουν τον αλφαβητισμό, την αναζήτηση, αξιολόγηση και επιλογή της πληροφορίας, τη διδασκαλία, τη μάθηση και τον πολιτισμό. Η Σύγχρονη Σχολική βιβλιοθήκη, σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, μπορεί να υποστηρίξει την εφαρ-μογή σύγχρονων πρακτικών διδασκαλίας, μάθησης και επικοινωνίας γεγονός που αναγνωρίζουν και οι ίδιοι οι Έλληνες εκπαιδευτικοί και είναι το ζητούμενο των πρό-σφατων προγραμμάτων σπουδών.
Επειδή η λειτουργική, αποτελεσματική αξιοποίηση της Σχολικής Βιβλιοθήκης- Κέ-ντρου Μέσων μάθησης και Πολιτισμού, μπορεί να καταστεί μοναδικό εργαλείο στή-ριξης των σύγχρονων εκπαιδευτικών απαιτήσεων και μοναδικός συνεργάτης εκ-παιδευτικού και μαθητή στην πορεία κατάκτησης της γνώσης
Επειδή μία σύγχρονη Σχολική Βιβλιοθήκη είναι αναγκαίο να βρίσκεται στην καρδιά κάθε σχολικού προγράμματος, καθώς όταν εντάσσεται λειτουργικά στην καθημερι¬νή εκπαιδευτική πράξη ενισχύει και εμπλουτίζει το εκπαιδευτικό περιβάλλον
Επειδή το εκπαιδευτικό μας σύστημα εισάγει σήμερα τόσο με τα ισχύοντα Αναλυτι¬κά Προγράμματα Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ) όσο και με και τα Νέα, σύγχρονες διδακτι¬κές μορφές προσέγγισης της πληροφορίας και της γνώσης, οι οποίες απαιτούν για την υλοποίηση τους ένα εμπλουτισμένο εκπαιδευτικό περιβάλλον με διευρυμένες δυνατότητες,  όπως είναι η σύγχρονη Σχολική Βιβλιοθήκη
Επειδή μέχρι σήμερα ο θεσμός της  Σχολικής Βιβλιοθήκη, παρά τις όποιες νομοθε-τικές ρυθμίσεις, δεν εφαρμόστηκε συστηματικά και καθ΄ ολοκληρία από την πλευρά της Πολιτείας και η Σχολική Βιβλιοθήκη δεν συνδέθηκε οργανικά με την εκπαιδευτι¬κή διαδικασία
 
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1.    Ποια είναι η πολιτική του Υπουργείου για τον θεσμό της Σχολικής Βιβλιο-θήκης;
2.    Τι σχεδιάζει να κάνει το Υπουργείο προκειμένου να άρει την αντίφαση που υπάρχει ανάμεσα στις προωθούμε¬νες ή εξαγγελλόμε¬νες εκπαιδευτικές αλλαγές και στις ανεπάρκειες της υλικοτεχνικής  υπο¬δομής στα σημερινά δημόσια σχολεία, ώστε να υποστηριχθούν αποτελε¬σματικά οι καινοτόμες εκπαιδευτικές πρακτικές,  που θα συμβάλλουν στην υπέρβαση των παραδοσιακών σχημάτων διδασκαλίας και μάθησης;

Η ερωτώσα βουλευτής
Χρυσούλα Κατσαβριά – ΣιωροπούλουΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ