ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

07/07/2017

Απάντηση του Γ. Κατάινεν στον Δημ. Παπαδημούλη σχετικά με το “Ταμείο Γιούνκερ” (EFSI) και τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Απάντηση του Γ. Κατάινεν στον Δημ. Παπαδημούλη σχετικά με το “Ταμείο Γιούνκερ” (EFSI) και τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεωνΑπάντηση Γ. Κατάινεν σε Δημ. Παπαδημούλη σχετικά με το “Ταμείο Γιούνκερ” (EFSI) και τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων: «Η Επιτροπή γνωρίζει πολύ καλά τη δυσχερή κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι ελληνικές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και την ανάγκη στήριξης και διευκόλυνσης της πρόσβασής τους στη χρηματοδότηση, τόσο σε δάνεια όσο και επενδύσεις».

«Οι 7 πράξεις που ήδη εγκρίθηκαν στη θυρίδα ΜΜΕ του ταμείου για την Ελλάδα, είναι ύψους 195 εκατ. ευρώ και θα κινητοποιήσουν 1,05 δισ. ευρώ σε επενδύσεις».

Δημ. Παπαδημούλης σε Κομισιόν: «Η Επιτροπή να πάρει συγκεκριμένα μέτρα για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων».

 

Απάντηση έδωσε ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν και Αρμόδιος Επίτροπος για την Απασχόληση, Ανάπτυξη, Επενδύσεις και Ανταγωνιστικότητα, Γίρκι Κατάινεν, σε ερώτηση που κατέθεσε ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης, με θέμα το EFSI και τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων.  

H Κομισιόν, στην απάντηση που έδωσε μέσω του Αντιπροέδρου της Γ. Κατάινεν, αναφέρει πως η «η Επιτροπή γνωρίζει πολύ καλά τη δυσχερή κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι ελληνικές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), καθώς και την ανάγκη στήριξης και διευκόλυνσης της πρόσβασής τους στη χρηματοδότηση, τόσο σε δάνεια όσο και επενδύσεις συμμετοχών στο κεφάλαιο” και πως επιδιώκει να το πράξει μέσω δράσεων στο πλαίσιο της θυρίδας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ).

Ακόμα σημειώνει ότι «πέραν της συμφωνίας που υπεγράφη από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) με την Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα, ετέθησαν πρόσφατα σε ισχύ αρκετές άλλες συμφωνίες με άλλους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν πλέον πολλές χρηματοδοτούμενες από την ΕΕ δράσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για τις ελληνικές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις».

Ο κ. Κατάινεν συνεχίζει αναφέροντας πως «όσον αφορά την επένδυση που θα μοχλευτεί ως αποτέλεσμα της παρέμβασης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων είναι πολύ νωρίς, επί του παρόντος, για να έχουμε σημαντικά στοιχεία, τα οποία απαιτούν χρόνο ώσπου να συγκεντρωθούν.” Ωστόσο, ο κ. Κατάινεν αναφέρει πως αναμένεται ότι «οι 7 πράξεις που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο της θυρίδας ΜΜΕ του ΕΤΣΕ για την Ελλάδα και αντιπροσωπεύουν συνολική χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων ύψους 195 εκατ. EUR, θα κινητοποιήσουν εντέλει ποσό ύψους 1,05 δισ. EUR σε επενδύσεις».

Στην ερώτησή του ο Επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημ. Παπαδημούλης, επικαλούμενος έρευνα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος που αναφέρει ότι οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις απασχολούν το 71% του εργατικού δυναμικού, ποσοστό αρκετά μεγαλύτερο από το 37% του μέσου όρου της ΕΕ και τονίζοντας πως η οικονομική κρίση, ιδιαίτερα στον χώρο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στην Ελλάδα έχει κοστίσει την απώλεια εκατοντάδων χιλιάδων θέσεων εργασίας, ρώτησε την Κομισιόν τι σχεδιάζει να πράξει για την άμεση στήριξή τους στην Ελλάδα. Επίσης ο κ. Παπαδημούλης ζήτησε να μάθει ποια είναι τα στοιχεία που διαθέτει η Επιτροπή για το ύψος των μέχρι στιγμής επενδύσεων από τα προβλεπόμενα κονδύλια για την Ελλάδα.

 

Ακολουθεί η πλήρης ερώτηση και απάντηση:

 

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή

Θέμα: EFSI και χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων

 

Η οικονομική κρίση, ιδιαίτερα στο χώρο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στην Ελλάδα έχει κοστίσει την απώλεια εκατοντάδων χιλιάδων θέσεων εργασίας, στα χρόνια της ύφεσης. Σύμφωνα με έρευνα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις απασχολούν το 71% του εργατικού δυναμικού, ποσοστό, αρκετά μεγαλύτερο από το μόλις 37% του μέσου όρου της ΕΕ. Ταυτόχρονα όμως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι εκείνες που επηρεάζονται δυσανάλογα σε σχέση με το μέγεθος τους από την ύφεση άλλα και λόγω της εξάρτησής τους από τον τραπεζικό δανεισμό, για αυτό και προκύπτει η ανάγκη για περεταίρω στήριξη τους με συγκεκριμένα μέτρα.

Με δεδομένη τη θετική κίνηση της συμφωνίας της ΕΤΕπ με την Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα με στόχο την ενίσχυση του δανεισμού των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, ερωτάται η Επιτροπή:

1. Τι σχεδιάζει η Επιτροπή για άμεση στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα που έχουν ανάγκη από τραπεζικό δανεισμό;

2. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή ανέφερε, τον Ιανουάριο του 2017, ότι με βάση τα προβλεπόμενα κονδύλια για την Ελλάδα, θα ενεργοποιηθούν 1 δις ευρώ σε επενδύσεις, ποια είναι τα στοιχεία που διαθέτει η Επιτροπή για το ύψος των μέχρι στιγμής επενδύσεων;

 

Απάντηση του Αντιπροέδρου κ. Κατάινεν εξ ονόματος της Επιτροπής (28.6.2017)

Η Επιτροπή γνωρίζει πολύ καλά τη δυσχερή κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι ελληνικές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), καθώς και την ανάγκη στήριξης και διευκόλυνσης της πρόσβασής τους στη χρηματοδότηση, τόσο σε δάνεια όσο και επενδύσεις συμμετοχών στο κεφάλαιο. Επιδιώκει να το πράξει μέσω δράσεων στο πλαίσιο της θυρίδας για τις ΜΜΕ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ).

 

Όσον αφορά τα ειδικά ερωτήματα που ετέθησαν:

1. Πέραν της συμφωνίας που υπεγράφη από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) με την Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα, ετέθησαν πρόσφατα σε ισχύ αρκετές άλλες συμφωνίες με άλλους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και αναμένεται να υπογραφούν σύντομα ακόμη άλλες δύο πράξεις. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν τώρα πολλές χρηματοδοτούμενες από την ΕΕ δράσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για τις ελληνικές ΜΜΕ, οι οποίες προσφέρουν μια σειρά χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ (δάνεια και επενδύσεις συμμετοχών στο κεφάλαιο). Ο πλήρης κατάλογος των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών και δυνατοτήτων είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα «Πρόσβαση στη Χρηματοδότηση» της Επιτροπής[1]. Επιπλέον, συνιστάται να γίνουν βελτιώσεις στις διαδικασίες αφερεγγυότητας με σκοπό την περαιτέρω στήριξη των επιχειρήσεων για να αντιμετωπίσουν τα οικονομικά τους προβλήματα, προστατεύοντας ταυτόχρονα το δικαίωμα των πιστωτών να πάρουν πίσω τα κεφάλαιά τους.

2. Όσον αφορά την επένδυση που θα μοχλευτεί ως αποτέλεσμα της παρέμβασης του ΕΤΣΕ είναι πολύ νωρίς, επί του παρόντος, για να έχουμε σημαντικά στοιχεία, τα οποία απαιτούν χρόνο ώσπου να συγκεντρωθούν. Ωστόσο, όπως προαναφέρθηκε, αναμένεται ότι οι 7 πράξεις που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο της θυρίδας ΜΜΕ του ΕΤΣΕ για την Ελλάδα, και αντιπροσωπεύουν συνολική χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων ύψους 195 εκατ. EUR, θα κινητοποιήσουν εντέλει ποσό ύψους 1,05 δισ. EUR σε επενδύσεις.

 

 

[1]     http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ