ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

13/07/2017

Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με τους όρους λειτουργίας ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεωνΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς

-Τουρισμού
-Υποδομών και Μεταφορών
-Εσωτερικών


ΘΕΜΑ: Σχετικά με τους όρους λειτουργίας ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων

Με την Κ.Υ.Α. 22212/29.10.2008, όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. 12726/27.9.2011, ετέθησαν οι προϋποθέσεις θέσης σε κυκλοφορία και οι όροι λειτουργίας ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων, βάσει του άρθρου 36 του Νόμου 3710/2008.
Στην εν λόγω Κ.Υ.Α. προβλέπεται η έκδοση κοινής απόφασης των αρμόδιων για θέματα μεταφορών και τουρισμού Υπουργών για την έγκριση της ειδικής διαδρομής. Ορίζεται ότι η κυκλοφορία των ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημοσίας χρήσης ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων, γίνεται σε ειδικές διαδρομές, οι οποίες εγκρίνονται εφόσον συντρέχουν μεταξύ άλλων οι ακόλουθες προϋποθέσεις: «γ) Η αφετηρία βρίσκεται σε χώρο ειδικά καθορισμένο προς τούτο από τον οικείο ΟΤΑ ή τον αρμόδιο για τη διοίκηση και διαχείριση του χώρου φορέα δ) Οι στάσεις επιτρέπονται μόνο σε σημεία τουριστικού, αρχαιολογικού ή πολιτιστικού ενδιαφέροντος, σε χώρο ειδικά καθορισμένο προς τούτο από τον οικείο ΟΤΑ ή τον αρμόδιο για τη διοίκηση και διαχείριση του χώρου φορέα».
Ωστόσο, τίθεται ζήτημα αφαίρεσης αρμοδιοτήτων από την τοπική αυτοδιοίκηση. Σύμφωνα με τα άρθρα 75, 79 και 82 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» καθώς και το άρθρο 73 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», στις αρμοδιότητες των δημοτικών αρχών και ειδικότερα στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής περιλαμβάνεται «η ρύθμιση της κυκλοφορίας, ο καθορισμός πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, η απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και γενικότερα η λήψη μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της κυκλοφορίας».  
Όμως, σύμφωνα με την προαναφερθείσα ΚΥΑ για τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία ανοικτού τύπου, ο οικείος ΟΤΑ χορηγεί απλώς βεβαίωση και όχι έγκριση για το συνολικό μήκος της προτεινόμενης, από το εκάστοτε τουριστικό γραφείο, ειδικής διαδρομής και για τον καθορισμό της αφετηρίας, εάν βρίσκεται σε χώρο αρμοδιότητάς του. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορεί να συνεκτιμηθεί σειρά παραμέτρων και ειδικών χαρακτηριστικών των πόλεων στις οποίες δραστηριοποιούνται ειδικά τουριστικά λεωφορεία ανοικτού τύπου. Παράλληλα, οι ΟΤΑ ενδεχομένως στερούνται εσόδων που θα μπορούσαν να έχουν από την αδειοδότηση της εν λόγω δραστηριότητας.
Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι ενώ στην ΚΥΑ αναφέρεται ότι οι στάσεις πραγματοποιούνται σε σημεία αρχαιολογικού ή πολιτιστικού ενδιαφέροντος, εντούτοις δεν αποτελεί προϋπόθεση η έγκριση της διαδρομής από την αρμόδια αρχαιολογική Υπηρεσία.
Στην Κέρκυρα, η παλαιά πόλη της οποίας αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, έχουν χορηγηθεί από τα αρμόδια Υπουργεία τέσσερις άδειες και δραστηριοποιούνται περίπου δεκαπέντε τουριστικά λεωφορεία ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης, με στάσεις κάθε δεκαπέντε ή τριάντα λεπτά της ώρας -με ενδιάμεσες στάσεις και σε ιδιωτικές εγκαταστάσεις π.χ. αύλειους χώρους ξενοδοχείων- ενώ η αφετηρία έχει οριστεί από τον Οργανισμό Λιμένος Κέρκυρας παρά την πύλη του λιμανιού.
Επισημαίνεται δε ότι ο Δήμος Κέρκυρας, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων καθώς και η 21η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων έχουν εκφράσει επανειλημμένως την αντίθεσή τους στην περαιτέρω κυκλοφοριακή επιβάρυνση του ιστορικού ιστού της πόλης της Κέρκυρας.

Επειδή είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη η αρμοδιότητα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης στη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων,
Επειδή σύμφωνα με το Σύνταγμα τα μνημεία, οι παραδοσιακές περιοχές και τα παραδοσιακά στοιχεία προστατεύονται από το Κράτος,
Επειδή αν δεν επέλθουν αλλαγές στην ΚΥΑ. 22212/29.10.2008, οποιαδήποτε προσπάθεια εφαρμογής δημοτικής κανονιστικής απόφασης για την κυκλοφορία οχημάτων στον οικιστικό ιστό της πόλης της Κέρκυρας ουσιαστικά θα καταστεί αδύνατη,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1)    Πώς σχεδιάζουν να επιλύσουν τα προβλήματα που έχουν προκύψει με την ισχύουσα διαδικασία αδειοδότησης των ειδικών διαδρομών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων;

2)    Προτίθενται να προχωρήσουν σε αλλαγή - τροποποίηση της ισχύουσας Κ.Υ.Α. 22212/29.10.2008, προκειμένου οι ΟΤΑ να μπορούν να ορίζουν συνολικά την αδειοδότηση διαδρομών ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων, για τις περιοχές της αρμοδιότητάς τους, με προϋπόθεση την έγκριση της αρμόδιας αρχαιολογικής Υπηρεσίας;

3)    Εντάσσεται στον σχεδιασμό του Υπουργείου Εσωτερικών η αποσαφήνιση και λεπτομερέστερη αναφορά στις αρμοδιότητες των ΟΤΑ σε ό,τι αφορά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ιδίως σε περιοχές μνημεία πολιτιστικής κληρονομίας, στο πλαίσιο της αναθεώρησης του προγράμματος «Καλλικράτης»;Οι ερωτώντες Βουλευτές

Βάκη Φωτεινή

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)

Βράντζα Παναγιώτα

Δουζίνας Κωνσταντίνος

Ηγουμενίδης Νικόλαος

Θελερίτη Μαρία

Θεωνάς Ιωάννης

Καββαδία Ιωαννέτα (Αννέτα)

Καματερός Ηλίας

Καρά Γιουσούφ Αϊχάν

Καστόρης Αστέριος

Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)

Μηταφίδης Τριαντάφυλλος

Μπαλαούρας Γεράσιμος

Μπαλτάς Αριστείδης

Μπαλωμενάκης Αντώνης

Μορφίδης Κωνσταντίνος

Ντζιμάνης Γεώργιος

Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης)

Παπαδόπουλος Νικόλαος

Παπαφιλίππου Γεώργιος

Παρασκευόπουλος Νικόλαος

Παυλίδης Κωνσταντίνος

Πρατσόλης Αναστάσιος (Τάσος)

Ρίζος Δημήτριος

Σαρακιώτης Ιωάννης

Σιμορέλης Χρήστος

Σκουφά Ελισσάβετ (Μπέττυ)

Στέφος Ιωάννης

Στογιαννίδης Γρηγόριος

Τζούφη Μερόπη

Τσόγκας ΓεώργιοςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ