ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

11/09/2017

Απάντηση Κομισιόν σε Δημ. Παπαδημούλη για τη χρηματοδότηση χωρών στην Έρευνα και την Καινοτομία

Απάντηση Κομισιόν σε Δημ. Παπαδημούλη για τη χρηματοδότηση χωρών στην Έρευνα και την ΚαινοτομίαΑπάντηση της Κομισιόν στον Δημ. Παπαδημούλη: «Οι χώρες με τις χαμηλότερες επιδόσεις στην Έρευνα και την Καινοτομία θα ωφεληθούν περισσότερο από το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020»

Επίτροπος Καρ. Μοέντας: «Μετά το 2020 η αξιολόγηση και ο επαναπροσδιορισμός του πλαισίου επιλογής των χωρών με χαμηλές επιδόσεις Έρευνας και Καινοτομίας»

Δημ. Παπαδημούλης προς την Κομισιόν: «Η αναπροσαρμογή του δείκτη, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του 2016, τροποποιεί σημαντικά την ιδιότητα χρηματοδότησης χωρών όπως η Ελλάδα»

 

Απάντηση έδωσε η Κομισιόν, δια του Αρμόδιου Επιτρόπου της για θέματα Έρευνας, Επιστήμης και Καινοτομίας, Κάρλος Μοέντας, στην ερώτηση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη, αναφορικά με το αν προβλέπεται στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» ειδική στήριξη για όσα κράτη-μέλη παρουσιάζουν χαμηλότερες επιδόσεις στην έρευνα και την καινοτομία (Ε&Κ), ώστε να ενισχύσουν τις επιδόσεις τους και να αυξήσουν τη συμμετοχή τους στα χρηματοδοτικά προγράμματα Ε&Κ της ΕΕ.


Στην απάντησή του ο κ. Μοέντας σημειώνει ότι «οι χώρες  με τις χαμηλότερες επιδόσεις στην Έρευνα και την Καινοτομία (Ε&Κ) θα ωφεληθούν περισσότερο από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και θα αξιοποιήσουν πλήρως το δυναμικό βιώσιμης αριστείας που διαθέτουν». Ωστόσο, τονίζει ότι «θα πραγματοποιηθεί διεξοδική ανάλυση για να αξιολογηθεί και να προσδιορισθεί το πλαίσιο επιλογής των χωρών αυτών με χαμηλές επιδόσεις Ε&Κ μετά το 2020».


Στην ερώτησή του ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αναφερόμενος στον σύνθετο δείκτη αριστείας που χρησιμοποιεί η Κομισιόν για να υπολογίσει τις σχετικές επιδόσεις των 28 κρατών-μελών, είχε επισημάνει ότι «υπολογίσθηκε το 2014 και έκτοτε δεν επαναϋπολογίσθηκε», ρωτώντας την Επιτροπή «τι μέτρα θα πάρει για τον επαναπροσδιορισμό των κρατών-μελών σε χώρες χαμηλής και υψηλής απόδοσης». Μάλιστα, είχε σημειώσει πως «δεδομένου ότι η αναπροσαρμογή τροποποιεί σημαντικά την ιδιότητα χρηματοδότησης χωρών όπως η Ελλάδα», και ζητούσε να μάθει αν «σκοπεύει η Επιτροπή, και πότε, να προχωρήσει σε αυτή την αναπροσαρμογή».

 

 

Ακολουθούν πλήρεις η ερώτηση και η απάντηση:

 

 

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης

προς την Επιτροπή

Θέμα: Aξιολόγηση του προγράμματος Ορίζοντας 2020

Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» είναι το χρηματοδοτικό πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία που καλύπτει την περίοδο 2014-2020. Το πρόγραμμα στηρίζει την έρευνα και την καινοτομία ως κεντρικούς μοχλούς για την έξυπνη, βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη.

Την Τρίτη 13 Ιουνίου 2017, στην Ολομέλεια στο Στρασβούργο, ψηφίστηκε η «Αξιολόγηση της εφαρμογής του Ορίζοντα 2020» με μεγάλη πλειοψηφία. Ο σύνθετος δείκτης που χρησιμοποιείται στον Ορίζοντα 2020 για την κατάταξη των χωρών σε υψηλής και χαμηλής απόδοσης σε έρευνα και ανάπτυξη υπολογίσθηκε το 2014 και έκτοτε δεν επαναϋπολογίσθηκε.

Η Ελλάδα, σύμφωνα με πιο πρόσφατα στοιχεία της «Έκθεσης Προόδου Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας 2016», παρουσιάζει επιδόσεις χαμηλότερες του 70% στην ΕΕ-28 και, κατά συνέπεια, εντάσσεται στα κράτη-μέλη με χαμηλή απόδοση και δικαιούται διαφορετικής μεταχείρισης και χρηματοδότησης.

Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται η Επιτροπή;

  1. Τι μέτρα θα πάρει για τον επαναπροσδιορισμό των κρατών-μελών σε χώρες χαμηλής και υψηλής απόδοσης;
  2. Δεδομένου ότι αυτή η αναπροσαρμογή τροποποιεί σημαντικά την ιδιότητα χρηματοδότησης χωρών όπως η Ελλάδα, σκοπεύει η Επιτροπή, και πότε, να προχωρήσει σε αυτή την αναπροσαρμογή;

 

Απάντηση του κ. Moedas

εξ ονόματος της Επιτροπής

(4.9.2017)

 

Στο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»[1] προβλέπεται ειδική στήριξη των κρατών-μελών με χαμηλότερες επιδόσεις στην έρευνα και την καινοτομία (Ε&Κ) μέσω της δραστηριότητας «Εξάπλωση της αριστείας και διεύρυνση της συμμετοχής»[2], με σκοπό να ενισχύσουν τις επιδόσεις τους και να αυξήσουν τη συμμετοχή τους στα χρηματοδοτικά προγράμματα Ε&Κ της ΕΕ.

 

Οι χώρες με χαμηλές επιδόσεις επελέγησαν το 2014 με χρήση του σύνθετου δείκτη αριστείας στην έρευνα[3]. Ο δείκτης αυτός συμφωνήθηκε με τα κράτη μέλη για να διασφαλιστεί ότι οι χώρες[4] με τις χαμηλότερες επιδόσεις στην Ε&Κ θα ωφεληθούν περισσότερο από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και θα αξιοποιήσουν πλήρως το δυναμικό βιώσιμης αριστείας που διαθέτουν.

 

Όσον αφορά τα δεδομένα από την έκθεση προόδου του 2016 για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας, στην οποία αναφέρεται ο κ. Βουλευτής, θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτά σχετίζονται με διαφορετικό δείκτη.

 

Πέραν αυτού, ακόμη και αν δεν είχε καθορισθεί ποτέ ρήτρα αναθεώρησης του δείκτη για το 2014, σύμφωνα με νέο υπολογισμό του δείκτη με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία η Ελλάδα βρίσκεται υψηλότερα από το 70% του μέσου κατώτατου ορίου αποκοπής της ΕΕ για τις χώρες με χαμηλές επιδόσεις στην Ε&Κ.

 

Τέλος, ενόψει της επικείμενης εκ των προτέρων εκτίμησης επιπτώσεων για το επόμενο πρόγραμμα-πλαίσιο, το οποίο αναμένεται να εγκριθεί στα μέσα του 2018, θα πραγματοποιηθεί διεξοδική ανάλυση για να αξιολογηθεί και να προσδιορισθεί το πλαίσιο επιλογής των χωρών αυτών με χαμηλές επιδόσεις Ε&Κ μετά το 2020.

 

[1]     Πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία (2014-2020)

[2]     http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/spreading-excellence-and-widening-participation

[3]     Η αναλυτική βαθμολογία του σύνθετου δείκτη διατίθεται στη σ. 5 (Excellence in S&T 2010) «Επιδόσεις έρευνας και καινοτομίας στα κράτη μέλη της ΕΕ και τις συνδεδεμένες χώρες το 2013» στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/state-of-the-union/2012/innovation_union_progress_at_country_level_2013.pdf

[4]     Τα επιλέξιμα κράτη μέλη που επελέγησαν βάσει του εν λόγω δείκτη είναι η ΕΕ-13 (δηλαδή τα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην ΕΕ μετά το 2004) συν το Λουξεμβούργο και την Πορτογαλία.

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ