ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

28/09/2017

Ερώτηση 64 ευρωβουλευτών από 6 πολιτικές ομάδες στην Κομισιόν για την αναθεώρηση της Συνθήκης του Δουβλίνου και της διαδικασίας μετεγκατάστασης προσφύγων

Ερώτηση 64 ευρωβουλευτών από 6 πολιτικές ομάδες στην Κομισιόν για την αναθεώρηση της Συνθήκης του Δουβλίνου και της διαδικασίας μετεγκατάστασης προσφύγωνΗ πολιτική και νομική αντίρρηση στη μετεγκατάσταση περιλαμβάνει τις σοβαρές καθυστερήσεις στην υπόδειξη των τόπων μετεγκατάστασης, και  τη μη παροχή βοήθειας προς την Ιταλία και την Ελλάδα

Ερώτηση στην Κομισιόν κατέθεσαν 64 ευρωβουλευτές από έξι πολιτικές ομάδες (GUE/NGL, EFDD,  S&D,  VERTS/ALE,  PPE, ECR), μεταξύ των οποίων οι ευρωβουλευτές της Αντιπροσωπείας του ΣΥΡΙΖΑ στην Ευρωομάδα της Αριστεράς - Δημήτρης Παπαδημούλης (Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου), Στέλιος Κούλογλου, Κωνσταντίνκα Κούνεβα, Κώστας Χρυσόγονος)- με αφορμή την απόρριψη των προσφυγών της Σλοβακίας και της Ουγγαρίας εναντίον της διαδικασίας της μετεγκατάστασης προσφύγων.

Στην ερώτησή τους οι ευρωβουλευτές θυμίζουν πως «τον Σεπτέμβριο του 2015, ο Πρόεδρος Ζαν Κλοντ Γιούνκερ ανακοίνωσε έναν μόνιμο μηχανισμό μετεγκατάστασης στο πλαίσιο του συστήματος του Δουβλίνου», και ρωτούν να μάθουν αν τελικώς θα υποβληθούν νέες προτάσεις από την Κομισιόν, παρά τη δήλωση του Επιτρόπου, Δημήτρη Αβραμόπουλο, περί μη υποβολής νέων προτάσεων για τη μετεγκατάσταση.

Οι ευρωβουλευτές ακόμη επικαλούνται «έγγραφο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες και τους Εξορισθέντες (ECRE), με τίτλο ‘Μετεγκατάσταση χωρίς Αναβολή’», για να υπενθυμίσουν ότι «η πολιτική και νομική αντίρρηση στη μετεγκατάσταση των αιτούντων διεθνή προστασία περιλαμβάνει επίσης τις «απαγορευτικές προτιμήσεις που εκφράζουν ορισμένα κράτη μέλη, και που οδηγούν σε σοβαρές καθυστερήσεις στην υπόδειξη των τόπων μετεγκατάστασης, καθώς και την μη παροχή βοήθειας προς την Ιταλία και την Ελλάδα».

Οι ευρωβουλευτές ρωτούν την Κομισιόν αν θα κινήσει διαδικασίες εναντίον των κρατών-μελών που δεν συμμορφώνονται με την κοινή νομοθεσία, όσον αφορά στη διαχείριση του προσφυγικού, αλλά και αν θα αναθεωρήσει τις επιστροφές της Συνθήκης του Δουβλίνου στην Ιταλία και την Ελλάδα.

Υπενθυμίζεται ότι τον Μάιο η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο είχε εγκρίνει με αυξημένη πλειοψηφία (398 υπέρ, 134 κατά, 41 αποχές) Ψήφισμα για την Εφαρμογή της Συμφωνίας Μετεγκατάστασης Προσφύγων από την Ελλάδα και την Ιταλία, που καλούσε τα κράτη μέλη «είτε να αποδεχθούν το αίτημα μετεγκατάστασης είτε να αιτιολογήσουν τις απορρίψεις βασισμένα αποκλειστικά και μόνο στους συγκεκριμένους λόγους που καθορίζονται στις αποφάσεις του Συμβουλίου σχετικά με τις μετεγκαταστάσεις».

 

Ακολουθεί η πλήρης ερώτηση:

Στην απόφασή του με ημερομηνία 06/09/17, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απέρριψε τις προσφυγές που άσκησαν η Σλοβακία και η Ουγγαρία για να αμφισβητήσουν τη διαδικασία της μετεγκατάστασης, σημειώνοντας ότι "η έλλειψη συνεργασίας εκ μέρους ορισμένων κρατών μελών" είναι η κύρια αιτία του μικρού αριθμού των μετεγκαταστάσεων των αιτούντων διεθνή προστασία.

Το έγγραφο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες και τους Εξορισθέντες (ECRE), με τίτλο «Μετεγκατάσταση χωρίς Αναβολή», επισημαίνει ότι η πολιτική και νομική αντίρρηση στη μετεγκατάσταση των αιτούντων διεθνή προστασία περιλαμβάνει επίσης τις «απαγορευτικές προτιμήσεις που εκφράζουν ορισμένα κράτη μέλη σε σοβαρές καθυστερήσεις στην υπόδειξη των τόπων μετεγκατάστασης καθώς και στην παροχή βοήθειας προς την Ιταλία και την Ελλάδα».

Δεδομένου ότι η ημερομηνία λήξης για την εφαρμογή των αποφάσεων μετεγκατάστασης 2015/1523 και 2015/1601 πλησιάζει (26/09/17), ρωτάμε την Επιτροπή:

1. Εάν σκοπεύουν να κινήσουν άλλες διαδικασίες για τις παραβάσεις της κοινής νομοθεσίας εναντίον κρατών-μελών που δεν συμμορφώνονται;

2. Προτίθεται η Επιτροπή να αναθεωρήσει τις επιστροφές της Συνθήκης του Δουβλίνου στην Ιταλία και την Ελλάδα, δίνοντας προτεραιότητα στις ενδείξεις αλληλεγγύης επί των μετεγκαταστάσεων;

3. Τον Σεπτέμβριο του 2015, ο Πρόεδρος Ζ. Κ. Γιούνκερ ανακοίνωσε έναν μόνιμο μηχανισμό μετεγκατάστασης στο πλαίσιο του συστήματος του Δουβλίνου. Τον Μάιο του 2017, το ΕΚ ζήτησε από την Επιτροπή να υποβάλει νέα πρόταση μετεγκατάστασης εν αναμονή της μεταρρύθμισης του συστήματος του Δουβλίνου. Ωστόσο, γιατί ο Επίτροπος Αβραμόπουλος δήλωσε ότι η Επιτροπή δεν θα υποβάλει νέες προτάσεις για μετεγκατάσταση;

 

Πηγές: https://www.ecre.org/wp-content/uploads/2017/09/Policy-Note-07.pdfΑλφαβητικά οι 64 ευρωβουλευτές που συνυπογράφουν:

Josu Juaristi Abaunz (GUE/NGL)

Marco Affronte (Verts/ALE)

Fernando López Aguilar (S&D)

Margrete Auken (Verts/ALE)

Nikolay Barekov (ECR)

Malin Björk (GUE/NGL)

Nicola Caputo (S&D)

Fabio Massimo Castaldo (EFDD)

Molly Scott Cato (Verts/ALE)

Nessa Childers (S&D)

Kostas Chrysogonos (GUE/NGL)

Sergio Gaetano Cofferati (S&D)

Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL)  

Nikolaos Chountis (GUE/NGL)

Mady Delvaux (S&D)

Stefan Eck (GUE/NGL)

Cornelia Ernst (GUE/NGL)

Eleonora Evi (EFDD)

Tanja Fajon (S&D)

Laura Ferrara (EFDD)

Luke Ming Flanagan (GUE/NGL)

Eleonora Forenza (GUE/NGL)

Ana Gomes (S&D)

Nathalie Griesbeck (ALDE)

Sylvie Guillaume (S&D)

Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL)

Ivan Jakovčić (ALDE)

Benedek Jávor (Verts/ALE)

Eva Joly (Verts/ALE)

Dietmar Köster (S&D)

Stelios Kouloglou (GUE/NGL)

Kostadinka Kuneva (GUE/NGL),

Jean Lambert (Verts/ALE)

Patrick Le Hyaric (GUE/NGL)

Barbara Lochbihler (Verts/ALE)

Sabine Lösing (GUE/NGL)

Juan Curzio Maltese (GUE/NGL)

Andrejs Mamikins (S&D)

Marisa Matias (GUE/NGL)

Costas Mavrides (S&D)

Javier Nart (ALDE)

Norica Nicolai (ALDE)

Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)

Tania González Peñas (GUE/NGL)

Soraya Post (S&D)

Claude Rolin (PPE)

Bronis Ropė (Verts/ALE)

Sofia Sakorafa (GUE/NGL)

Alfred Sant (S&D)

Elly Schlein (S&D)

Helmut Scholz (GUE/NGL)

Jordi Solé (Verts/ALE)

Barbara Spinelli (GUE/NGL)

Bart Staes (Verts/ALE)

Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL)

Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE)

Ramon Tremosa i Balcells (ALDE)

Ernest Urtasun (Verts/ALE)

Elena Valenciano (S&D)

Hilde Vautmans (ALDE)

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL)

Julie Ward (S&D)

Josef Weidenholzer (S&D)

Gabriele Zimmer (GUE/NGL).Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ