ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

04/12/2017

Απάντηση του Δημ. Αβραμόπουλου στην ερώτηση 64 ευρωβουλευτών για την αναθεώρηση της Συνθήκης του Δουβλίνου και της διαδικασίας μετεγκατάστασης προσφύγων

Απάντηση του Δημ. Αβραμόπουλου στην ερώτηση 64 ευρωβουλευτών για την αναθεώρηση της Συνθήκης του Δουβλίνου και της διαδικασίας μετεγκατάστασης προσφύγωνΔημ. Αβραμόπουλος: Καμία αλλαγή στις μεταφορές επιστροφής στην Ιταλία και την Ελλάδα βάσει του Δουβλίνου, καμία νέα πρόταση μετεγκατάστασης - Η μεταρρύθμιση του συστήματος του Δουβλίνου αποτελεί τη μοναδική λύση διαρθρωτικού χαρακτήρα

64 ευρωβουλευτές: Η πολιτική και νομική αντίρρηση στη μετεγκατάσταση περιλαμβάνει τις σοβαρές καθυστερήσεις στην υπόδειξη των τόπων μετεγκατάστασης, και τη μη παροχή βοήθειας προς την Ιταλία και την Ελλάδα

Απάντηση έδωσε η Κομισιόν δια του αρμοδίου Επιτρόπου της για θέματα Μετανάστευσης, εσωτερικών υποθέσεων και ιθαγένειας, Δημήτρη Αβραμόπουλου, στην ερώτηση 64 ευρωβουλευτών από έξι πολιτικές ομάδες (GUE/NGL, EFDD, S&D, VERTS/ALE, PPE, ECR) για την εφαρμογή των αποφάσεων μετεγκατάστασης, ύστερα από την απόρριψη των προσφυγών της Σλοβακίας και της Ουγγαρίας εναντίον της διαδικασίας.
Την ερώτηση συνυπέγραψαν οι ευρωβουλευτές της Αντιπροσωπείας του ΣΥΡΙΖΑ στην Ευρωομάδα της Αριστεράς -Δημήτρης Παπαδημούλης (Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου), Στέλιος Κούλογλου, Κωνσταντίνκα Κούνεβα).
Ο Δημ. Αβραμόπουλος όχι μόνο απέρριψε το ενδεχόμενο αλλαγών στην πολιτική της Κομισιόν σχετικά με τις μεταφορές επιστροφής στην Ιταλία και την Ελλάδα, βάσει του καθεστώτος του Δουβλίνου, αλλά ακόμη είπε πως δεν θα παρουσιαστεί νέα πρόταση μετεγκατάστασης.
Αν και αναγνώρισε ότι «η μεταναστευτική πίεση στην Ιταλία και την Ελλάδα παραμένει υψηλή» και είπε ότι η Κομισιόν «έχει εκφράσει την προθυμία της να συνεχίσει να στηρίζει τα κράτη μέλη που συνεχίζουν τη μετεγκατάσταση από την Ελλάδα και την Ιταλία πέραν των ισχυόντων προγραμμάτων», συμπλήρωσε πως η Κομισιόν «δεν σκοπεύει να μεταβάλει την πολιτική της σχετικά με τις μεταφορές επιστροφής στην Ιταλία και την Ελλάδα βάσει του καθεστώτος του Δουβλίνου», παρά την επίκληση της ανάγκης για περισσότερη αλληλεγγύη από πλευράς των 64 ευρωβουλευτών.
Πάντως είπε πως Ουγγαρία και Πολωνία δεν έχουν πραγματοποιήσει μετεγκαταστάσεις από τις δύο χώρες από την έναρξη του προγράμματος, ενώ για πάνω από ένα έτος δεν έχει πραγματοποιήσει η Τσεχία.
Στην ερώτησή τους οι ευρωβουλευτές θύμιζαν πως «τον Σεπτέμβριο του 2015, ο Πρόεδρος Ζαν Κλοντ Γιούνκερ ανακοίνωσε έναν μόνιμο μηχανισμό μετεγκατάστασης στο πλαίσιο του συστήματος του Δουβλίνου», και ρωτούσαν να μάθουν αν τελικώς θα υποβληθούν νέες προτάσεις από την Κομισιόν για τη μετεγκατάσταση.
«Η Επιτροπή δεν θεωρεί σκόπιμο στην παρούσα φάση να παρουσιάσει νέα πρόταση μετεγκατάστασης», προσέθεσε ο Δημ. Αβραμόπουλος, και συνέχισε: «Πρώτη προτεραιότητα είναι να μετεγκατασταθούν, το συντομότερο δυνατό, όλοι οι επιλέξιμοι υποψήφιοι που βρίσκονταν στην Ιταλία και την Ελλάδα την 26η Σεπτεμβρίου 2017. Επιπλέον, η Επιτροπή δεν μπορεί να συνεχίσει να βασίζεται σε ad hoc μέτρα. Η μεταρρύθμιση του συστήματος του Δουβλίνου αποτελεί τη μοναδική λύση διαρθρωτικού χαρακτήρα. Επείγει η επίτευξη προόδου στην κατεύθυνση πολιτικής συμφωνίας στο θέμα αυτό».

Ακολουθούν αναλυτικά η πλήρης ερώτηση και απάντηση:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή
Θέμα: Εφαρμογή των αποφάσεων μετεγκατάστασης 2015/1523 και 2015/1601 πριν από την ημερομηνία λήξης τους (26 Σεπτεμβρίου 2017)
Με απόφασή του της 6ης Σεπτεμβρίου 2017, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απέρριψε τις προσφυγές της Σλοβακίας και της Ουγγαρίας με τις οποίες αμφισβητείτο η διαδικασία μετεγκατάστασης και επισήμανε ότι «η έλλειψη συνεργασίας που επέδειξαν ορισμένα κράτη μέλη» ευθύνεται κυρίως για τον μικρό αριθμό μετεγκαταστάσεων αιτούντων διεθνή προστασία.
Έγγραφο που δημοσίευσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προσφύγων και Εξορίστων (ECRE) με θέμα «Μετεγκατάσταση, όχι Κωλυσιεργία» καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η πολιτική και νομική αντίσταση στην οποία προσκρούει η μετεγκατάσταση των αιτούντων διεθνή προστασία εκφράζεται με ποικίλους τρόπους, «από απαγορευτικές προτιμήσεις ορισμένων κρατών μελών έως σοβαρές καθυστερήσεις όσον αφορά την ανάληψη δεσμεύσεων για την παροχή χώρων μετεγκατάστασης, αλλά και ως προς την επεξεργασία αιτήσεων και την προσφορά ασύλου εκ μέρους της Ιταλίας και της Ελλάδας» .
Πλησιάζει πλέον η ημερομηνία λήξης (26 Σεπτεμβρίου 2017) της εφαρμογής των αποφάσεων μετεγκατάστασης 2015/1523 και 2015/1601.
1. Σχεδιάζει η Επιτροπή να κινήσει περαιτέρω διαδικασίες επί παραβάσει κατά των μη συμμορφούμενων κρατών μελών;
2. Προτίθεται η Επιτροπή να αναθεωρήσει το σύστημα του Δουβλίνου σχετικά με τις επιστροφές στην Ιταλία και στην Ελλάδα, δίνοντας προτεραιότητα στον χαρακτήρα αλληλεγγύης των μετεγκαταστάσεων;
3. Δεδομένου ότι τον Σεπτέμβριο 2015 ο Πρόεδρος Juncker ανακοίνωσε τη δημιουργία μόνιμου μηχανισμού μετεγκατάστασης με βάση το σύστημα του Δουβλίνου και ότι τον Μάιο 2017 το Κοινοβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή να υποβάλει νέα πρόταση μετεγκατάστασης ενόψει της μεταρρύθμισης του συστήματος του Δουβλίνου, για ποιον λόγο δήλωσε ο Επίτροπος Αβραμόπουλος ότι η Επιτροπή δεν θα υποβάλει νέες προτάσεις μετεγκατάστασης;

Απάντηση του κ. Αβραμόπουλου εξ ονόματος της Επιτροπής (29.11.2017) Από τον Ιανουάριο του 2017, τα περισσότερα κράτη μέλη αναλαμβάνουν δεσμεύσεις σε μηνιαία βάση, ενώ οι αποφάσεις του Συμβουλίου το απαιτούν κατ’ ελάχιστον ανά τρίμηνο, και πραγματοποιούν μετεγκαταστάσεις τακτικά . Επιπλέον, ο αριθμός των ατόμων που είναι επιλέξιμα για μετεγκατάσταση αποδείχθηκε πολύ χαμηλότερος. Τρία κράτη μέλη δεν έχουν πραγματοποιήσει καμία μετεγκατάσταση από την έναρξη του προγράμματος (Ουγγαρία και Πολωνία) ή για περισσότερο από ένα έτος (Τσεχική Δημοκρατία), είτε από την Ιταλία ή την Ελλάδα• η Επιτροπή έχει κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει εναντίον τους .
Η Επιτροπή δεν σκοπεύει να μεταβάλει την πολιτική της σχετικά με τις μεταφορές επιστροφής στην Ιταλία και την Ελλάδα βάσει του καθεστώτος του Δουβλίνου.
Η Επιτροπή δεν θεωρεί σκόπιμο στην παρούσα φάση να παρουσιάσει νέα πρόταση μετεγκατάστασης. Πρώτη προτεραιότητα είναι να μετεγκατασταθούν, το συντομότερο δυνατό, όλοι οι επιλέξιμοι υποψήφιοι που βρίσκονταν στην Ιταλία και την Ελλάδα την 26η Σεπτεμβρίου 2017. Επιπλέον, η Επιτροπή δεν μπορεί να συνεχίσει να βασίζεται σε ad hoc μέτρα. Η μεταρρύθμιση του συστήματος του Δουβλίνου αποτελεί τη μοναδική λύση διαρθρωτικού χαρακτήρα. Επείγει η επίτευξη προόδου στην κατεύθυνση πολιτικής συμφωνίας στο θέμα αυτό. Ωστόσο, η Επιτροπή, αναγνωρίζοντας ότι η μεταναστευτική πίεση στην Ιταλία και την Ελλάδα παραμένει υψηλή, έχει εκφράσει την προθυμία της να συνεχίσει να στηρίζει τα κράτη μέλη που συνεχίζουν τη μετεγκατάσταση από την Ελλάδα και την Ιταλία πέραν των ισχυόντων προγραμμάτων.Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ