ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

17/01/2018

Ν. Γκαρά: Οι βασικοί άξονες που διέπουν το εν λόγω σχέδιο Νόμου είναι διακυβέρνηση-εκδημοκρατισμός, ενίσχυση τοπικότητας, ενίσχυση συνεργιών-συμπράξεων.


Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο για τις Ενεργειακές Κοινότητες.

Ολοκληρώνεται σήμερα η συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τις Ενεργειακές Κοινότητες και με την τοποθέτησή της ως εισηγήτρια, η Νατάσα Γκαρά, παρουσίασε συνολικά τις διατάξεις του σχεδίου νόμου και κάλεσε όλα τα κόμματα να το υπερψηφίσουν, καθώς αυτό συνιστά ένα πρότυπο και πρωτότυπο θεσμικό πλαίσιο σε όλη την Ευρώπη με ποικίλα οφέλη για τους πολίτες, την κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον.
Κατά την εισήγησή της, η Βουλευτής Έβρου του ΣΥΡΙΖΑ, ανέπτυξε τους βασικούς άξονες του νομοσχεδίου, έθεσε τους κεντρικούς στόχους, ανέλυσε τη διαδικασία σύστασης των Ενεργειακών Κοινοτήτων και οριοθέτησε το πεδίο εφαρμογής και δραστηριότητάς τους.
Δεν παρέλειψε να υπογραμμίσει πως για την κυβερνητική πολιτική, η ενέργεια και το περιβάλλον συνιστούν βασικούς πυλώνες της δίκαιης και μακρόπνοης ανάπτυξης, και διαπερνούν κάθε πτυχή της κοινωνικής ζωής και της επενδυτικής - παραγωγικής δραστηριότητας.
Κλείνοντας την ομιλία της, η κα. Γκαρά αναφέρθηκε στην συλλογική δουλειά που έχει γίνει από την Κυβέρνηση προς μία κατεύθυνση αναπροσαρμογής των χρηματοδοτικών εργαλείων, μείωσης της γραφειοκρατίας, διευκόλυνσης των διαδικασιών παραγωγικής δραστηριοποίησης και κυρίως προς τη δημιουργία ενός σύγχρονου, ευρωπαϊκού ασφαλούς επενδυτικού περιβάλλοντος σε μία εποχή με σύγχρονη, φιλοπεριβαλλοντική, συνεργατική και δημιουργική σκέψη.

Εισήγηση Νσχ Ενεργειακές Κοινότητες Ολομέλεια

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Το υπό συζήτηση σχέδιο νόμου με τίτλο «Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις» του Υπουργείου Περιβάλλοντος κι Ενέργειας αποτελεί ένα σύγχρονο εργαλείο παραγωγής και καινοτομίας, στα πλαίσια ενός νέου παραγωγικού μοντέλου, με ιδιαίτερα πολιτικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά, εισάγοντας καινοτόμες λογικές και πρακτικές στην παραγωγή και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι σε ένα περιβάλλον διεθνούς ανησυχίας για την κλιματική αλλαγή και ενθάρρυνσης για την αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών ενέργειας, η χώρα μας έχει καθυστερήσει, παρά τον πλούτο ανανεώσιμων πηγών που έχει.
Κατά καιρούς από αποσπασματικές παρεμβάσεις των προηγούμενων κυβερνήσεων εμφανιζόταν ευκαιρίες στις ΑΠΕ, ευκαιρίες για γρήγορα έσοδα χωρίς παραγωγή προϊόντος.
Δυστυχώς, παρατηρήσαμε φαινόμενα επιβάρυνσης του περιβάλλοντος και εντάσεων με τις τοπικές κοινωνίες, αεριτζίδικες επιχειρηματικές δράσεις και επενδυτικά σχέδια που συχνά ναυαγούσαν. Σε καμία περίπτωση όμως δεν ενίσχυαν τον συντελεστή εργασίας και εθνικού προϊόντος.
Για τη δική μας πολιτική, η ενέργεια και το περιβάλλον συνιστούν βασικούς πυλώνες ανάπτυξης, της δίκαιης και μακρόπνοης ανάπτυξης, και διαπερνούν κάθε πτυχή της κοινωνικής ζωής και της επενδυτικής - παραγωγικής δραστηριότητας, αν και για αρκετές δεκαετίες, ακόμη και σήμερα, από αρκετούς πολιτικούς ή παραγωγικούς παράγοντες αντιμετωπίζονταν ως τροχοπέδη στην ανάπτυξη και την κερδοφορία.
Για μας λοιπόν, οι ανάλογες νομοθετικές πρωτοβουλίες δεν ενισχύουν μόνο την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και της καινοτομίας, αλλά η ενέργεια και το περιβάλλον εντάσσονται στη διαμόρφωση ενός νέου διαφορετικού μοντέλου παραγωγικής ανασυγκρότησης, αναγκαίο για την ανάταξη της χώρας σε όλους τους τομείς.
Κι αυτό το μοντέλο έχει στην κεντρική του ιδέα, στο DNA του, τα ζητήματα και τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, της εργασίας, της προστασίας και σεβασμού του περιβάλλοντος, της παραγωγής πραγματικού προϊόντος, όπως και κερδοφορίας που θα επιστρέφει στα υποκείμενα της παραγωγικής δραστηριότητας, σε αντίθεση με ένα χρεοκοπημένο μοντέλο που παρασιτεί εις βάρος της εργασίας και της ποιότητας ζωής των πολιτών.
Παράλληλα, οι έννοιες της κυκλικής οικονομίας, της συλλογικότητας, της συμμετοχής και της συνεργασίας, παίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στο νέο παραγωγικό μοντέλο με πολλαπλά οφέλη στις εμπλεκόμενες τοπικές κοινωνίες.
Ομοίως και ο ρόλος της τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και των τοπικών κοινωνιών, καθίσταται ως πρωτεύων στο νέο μοντέλο που εισάγεται, υποστηρίζοντας την τοπικότητα και την αποκέντρωση της παραγωγής και της αξιοποίησης πόρων, ενώ εισάγει και την έννοια της Δημοκρατίας στην παραγωγική διαδικασία.

Άλλωστε, η εμπλοκή των τοπικών κοινωνιών αλλάζει το οικονομικό, παραγωγικό και κοινωνικό κλίμα, δημιουργώντας κοινωνικά σύμφωνα για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Και η συμμετοχή των πολιτών καθίσταται αναγκαία αυτή την εποχή που η χώρα μας γυρίζει σελίδα, αναδεικνύοντας αλυσίδες παραγωγής, όπου το κέρδος θα επιστρέφει με πολλαπλές μορφές σε αυτούς που το παράγουν.

Σημειώνεται ότι μέχρι και το 2015 έχουν καταγραφεί πάνω από 2.000 ενεργειακές κοινότητες στον ευρωπαϊκό χώρο, ωστόσο, η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη, που θεσμοθετεί ένα πλήρες και διαφανές πλαίσιο λειτουργίας των Ενεργειακών Κοινοτήτων.

Έτσι λοιπόν, η αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων, η ενεργειακή μετάβαση σε μορφές καθαρής ενέργειας αποτελεί μία αναγκαιότητα, η οποία παράλληλα δημιουργεί ένα σημαντικό παράθυρο ευκαιρίας για τον εκδημοκρατισμό του ενεργειακού σχεδιασμού και την ταυτόχρονη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας, στον ενεργειακό τομέα.

Κυρίες και κύριοι,
Οι βασικοί άξονες που διέπουν το εν λόγω σχέδιο Νόμου, αλλά και συνολικά τη στρατηγική μας στον τομέα αξιοποίησης των ενεργειακών πόρων είναι: Διακυβέρνηση-εκδημοκρατισμός, ενίσχυση τοπικότητας, ενίσχυση συνεργιών-συμπράξεων.

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο αυτό η διασφάλιση της ισότητας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων είναι καίριας σημασίας, ώστε όλοι να έχουν ίσο δικαίωμα στη λήψη αποφάσεων μέσα στην Ενεργειακή Κοινότητα.
Για αυτό το λόγο προβλέπεται σε κάθε μέλος να αντιστοιχεί μία και μόνο ψήφος, ανεξαρτήτως του συνεταιριστικού μεριδίου που αυτό κατέχει. Το όφελος που μπορεί να προκύψει μέσω αυτών των συμπράξεων δεν περιορίζεται στο όφελος των συμβαλλόμενων, αλλά επεκτείνεται στην τοπική κοινωνία με τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας.

Οι Κεντρικοί στόχοι του Νομοσχεδίου είναι:
-η υποστήριξη της καινοτομίας
-η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας
-η ενίσχυση της διείσδυσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και αυτοπαραγωγής
-η αύξηση της τοπικής αποδοχής των έργων Α.Π.Ε.
-η μείωση του ενεργειακού κόστους για νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις
-η ενίσχυση της αλληλέγγυας και της κοινωνικής οικονομίας.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι το παρόν σχέδιο νόμου λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη του μία βασική ιδιαιτερότητα της χώρας, την έντονη νησιωτικότητα. Η ενεργειακή νησιωτικότητα αναδεικνύεται κυρίως μέσω της απουσίας διασύνδεσης με το ηπειρωτικό σύστημα και της αυτονομίας της λειτουργίας των συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Τα νησιά αυτά δεν έχουν διασυνδεθεί μέχρι σήμερα με το ηπειρωτικό ηλεκτρικό σύστημα, λόγω κυρίως τεχνικών και τεχνολογικών δυσκολιών, πολιτικής υποτίμησης, αλλά και λόγω οικονομικών δυσκολιών καθώς οι διασυνδέσεις είναι έργα μεγάλης έντασης κεφαλαίου. Στα περισσότερα νησιά το κόστος για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών λαμβάνει πολύ υψηλές τιμές.

Ταυτόχρονα, όμως, κοινό χαρακτηριστικό των περισσότερων από τα νησιά του Αιγαίου κυρίως είναι το μεγάλο αιολικό και ηλιακό δυναμικό, ενώ σε μερικά νησιά υπάρχει και αξιόλογο γεωθερμικό δυναμικό.

Είναι πολιτική βούληση τα νησιά αυτά, να απεξαρτηθούν από τα ορυκτά καύσιμα, αλλά και να συνεισφέρουν στην επίτευξη των εθνικών στόχων, µέσω της υλοποίησης νέων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε.. Γι αυτούς τους λόγους, το παρόν σχέδιο νόμου εισάγει ειδικές προβλέψεις και προνόμια όσον αφορά σε Ε.Κοιν. που εδρεύουν σε νησιά με μικρό πληθυσμό.

 


Τι είναι όμως οι Ενεργειακές Κοινότητες;
Σύμφωνα με τον τυπικό ορισμό, ως Ενεργειακές Κοινότητες νοούνται οι αστικοί συνεταιρισμοί με αποκλειστικό σκοπό την προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και καινοτομίας στον ενεργειακό τομέα, την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας και την προαγωγή της ενεργειακής αειφορίας, την παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση, διανομή και προμήθεια ενέργειας, την ενίσχυση της ενεργειακής αυτάρκειας/ασφάλειας σε νησιωτικούς δήμους, καθώς και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στην τελική χρήση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Ειδικότερα, οι Εν. Κοιν. έχουν δικαίωμα να ασκούν τις κάτωθι δραστηριότητες:
• Παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση ή πώληση ηλεκτρικής ή θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας από σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.
• Παραγωγή, Διανομή και προμήθεια θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας
• Προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου προς Τελικούς Πελάτες
• Διαχείριση πρώτης ύλης για την παραγωγή ενέργειας από βιομάζα ή βιορευστά ή βιοαέριο
• Προμήθεια για τα μέλη ενεργειακών προϊόντων, ηλεκτροκίνητων οχημάτων και οχημάτων εναλλακτικών καυσίμων.
• Ανάπτυξη, διαχείριση και εκμετάλλευση υποδομών εναλλακτικών καυσίμων και οχημάτων εναλλακτικών καυσίμων
• Εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης νερού με χρήση Α.Π.Ε. εντός της περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα της Ενεργ. Κοιν.

Ακόμη δυνητικά μπορούν να ασκούν:
• Διαχείριση ή συμμετοχή σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
• Παροχή συμβουλών για τη διαχείριση ή συμμετοχή των μελών της σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα
• Παροχή ενεργειακών υπηρεσιών.
• Ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο για θέματα ενεργειακής αειφορίας.
• Δράσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας σε ευάλωτους καταναλωτές ή πολίτες κάτω από τα όρια της φτώχειας, ανεξάρτητα αν είναι μέλη της ενεργειακής κοινότητας, όπως ενδεικτικά παροχή ή συμψηφισμός ενέργειας, ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών ή άλλα μέτρα που μειώνουν την κατανάλωση της ενέργειας στις κατοικίες των πολιτών αυτών.

Αναμένεται ότι αποτέλεσμα των Ενεργειακών Κοινοτήτων θα είναι η μείωση του ενεργειακού κόστους των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων, η δυνατότητα στους ιδιώτες να περιορίσουν δραστικά τους λογαριασμούς του ρεύματός τους, η περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ, καθώς και η αξιοποίηση των διαθέσιμων εργαλείων της ενεργειακής αγοράς, όπως, net metering, virtual net metering και οι Έξυπνοι Μετρητές.

Προχωρώντας στην πιο λεπτομερή ανάλυση των διατάξεων, η Ενεργειακή Κοινότητα ορίζεται, όπως προείπαμε, ως ένας αστικός συνεταιρισμός με στόχο την προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και της καινοτομίας στον ενεργειακό τομέα. Ορίζεται ο ν. 1667/1989 για τους αστικούς συνεταιρισμούς ως το νομικό πλαίσιο που διέπει συμπληρωματικά τις Εν. Κοιν.
Ακολούθως, καθορίζονται τα πρόσωπα και οι φορείς που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Ενεργειακές Κοινότητες, ο ελάχιστος αριθμός μελών μιας κοινότητας καθώς και οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούν τα εν λόγω μέλη.

Συγκεκριμένα στις Εν. Κοιν δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού της ίδιας περιφερειακής ενότητας εντός της οποίας βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν. ή επιχειρήσεις αυτών και Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού εντός των διοικητικών ορίων των οποίων βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν.
Ο ελάχιστος αριθμός μελών των Ε.Κοιν. είναι:
• 5 στην περίπτωση που τα μέλη είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου εκτός των Ο.Τ.Α ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή φυσικά πρόσωπα
• 2 στην περίπτωση Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού νησιωτικών περιοχών, με πληθυσμό κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους σύμφωνα με την τελευταία απογραφή
• 3 στην περίπτωση που τα μέλη είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή φυσικά πρόσωπα, εκ των οποίων τα δύο (2) τουλάχιστον να είναι Ο.Τ.Α.
Επίσης, ορίζονται τα κριτήρια εντοπιότητας για τουλάχιστον του 51% των μελών, καθώς αυτά θα πρέπει να σχετίζονται με τον τόπο στον οποίο βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν. , ώστε οι τοπικές κοινότητες να είναι αυτές που θα απολαμβάνουν τα οφέλη. Σημειώνεται επίσης πως τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και οι Ο.Τ.Α. α` κ β` βαθμού μπορούν να συμμετέχουν σε περισσότερες από μια Ε.Κοιν.
Το στοιχείο της τοπικότητας και της συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών στη διαδικασία παραγωγής και διαχείρισης των ενεργειακών πόρων συνιστά πρωτεύουσα αρχή για την εν λόγω νομοθετική πρωτοβουλία, γι αυτό και είναι έντονο το στοιχείο της εντοπιότητας.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η πρόβλεψη οικονομικών κινήτρων για τις Ενεργειακές Κοινότητες, αποδεικνύοντας έμπρακτα την πολιτική κατεύθυνση στήριξης των συνεταιριστικών σχημάτων, όπως και στις ΚΟΙΝΣΕΠ, τις Ομάδες Παραγωγών ή τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς.
Τα μέτρα στήριξης αφορούν κυρίως στην ανάπτυξη σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε., καθώς η αξιοποίηση του εγχώριου δυναμικού Α.Π.Ε. αποτελεί κεντρικό εθνικό ενεργειακό στόχο, αφού συμβάλλει στη διαφοροποίηση του εθνικού ενεργειακού μίγματος, στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει και την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας.
Στα μέτρα που προβλέπονται περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η ένταξη στα χρηματοδοτικά εργαλεία από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους, απαλλαγή από το Ετήσιο τέλος άδειας παραγωγής ενέργειας, μειωμένες εγγυητικές επιστολές και άλλα.

Όσον αφορά τις συνεταιριστικές μερίδες για όλες τις Ε.Κοιν ισχύει ότι πέραν της υποχρεωτικής συνεταιριστικής μερίδας, κάθε μέλος μπορεί να κατέχει και μία ή περισσότερες προαιρετικές συνεταιριστικές μερίδες. Ωστόσο για να αποφευχθούν τάσεις συγκεντροποίησης, έχει οριστεί ανώτατο όριο συμμετοχής 20% στο συνεταιριστικό κεφάλαιο που μπορεί να αποκτήσει κάθε μέλος, με μόνη εξαίρεση τους Ο.Τ.Α., που μπορούν να συμμετέχουν στο συνεταιριστικό κεφάλαιο με ανώτατο όριο το 40%, καθώς και με ανώτατο όριο συμμετοχής το 50% για τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού νησιωτικών περιοχών με πληθυσμό κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκου.
Προβλέπεται πως μεταβίβαση συνεταιριστικής μερίδας σε μέλος ή σε τρίτο πρόσωπο γίνεται μόνο ύστερα από συναίνεση του διοικητικού συμβουλίου.
Σαφώς, στο σχέδιο νόμου περιλαμβάνονται αναλυτικά ο τρόπος σύστασης των Ε. Κοιν, ο τύπος και το ελάχιστο περιεχόμενο του καταστατικού τους, όπως ρυθμίζονται και θέματα λύσης, συγχώνευσης ή μετατροπής των κοινοτήτων ανάλογα με την περίπτωση.
Θα ήθελα όμως να υπογραμμίσω, πως οι Ε. Κοιν δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα, καθώς η διάθεση των κερδών παραμένει στην κοινότητα υπό μορφή αποθεματικού και η γενική συνέλευση ορίζει τους τρόπους κατανομής τους. Στις μοναδικές περιπτώσεις όπου τα αποθεματικά διανέμονται στα μέλη της κοινότητας, θα πρέπει να συντρέχουν οι εξής περιπτώσεις:
• τα μέλη της Ε.Κοιν. είναι τουλάχιστον δεκαπέντε (15)
• δέκα (10) προκειμένου για Ε.Κοιν. με έδρα σε νησιωτικό δήμο
καθώς και εάν το 50% συν ένα εξ αυτών είναι φυσικά πρόσωπα.

Με τις διατάξεις του δέκατου άρθρου παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας Ενώσεων των συνεταιρισμών , οι οποίοι μπορούν να συστήσουν μια Ομοσπονδία. Τουλάχιστον πέντε Ε.Κοιν. με έδρα στην ίδια Περιφέρεια, μπορούν να συστήσουν ένωση ενεργειακών συνεταιρισμών, με σκοπό το συντονισμό και την προώθηση των δραστηριοτήτων τους, ενώ οι ενώσεις ενεργειακών συνεταιρισμών όλης της χώρας, δύνανται επιπλέον, να συστήσουν Ομοσπονδία Ενεργειακών Συνεταιρισμών, με σκοπό τον συντονισμό και την καλύτερη εκπροσώπηση του ενεργειακού συνεταιριστικού κινήματος της χώρας.

Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφέρω πως οι Ενεργειακές κοινότητες έχουν ένα μεγάλο εύρος εφαρμογής, από οικιακή χρήση σε ιδιοκτήτες ή ενοίκους μίας πολυκατοικίας για παράδειγμα, έως και επιχειρηματική χρήση, αποδεικνύοντας ότι η συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία είναι προσιτή σε όλους τους πολίτες κι αφορά καθημερινές χρήσεις και πολλαπλούς τομείς δραστηριοποίησης των τοπικών κοινωνιών.

Φανερώνεται επίσης, το τεράστιο πεδίο εφαρμογής του προτεινόμενου νόμου, η άμεση εμπλοκή των πολιτών, των επιχειρήσεων, των Δήμων, σε διαφανή, συμμετοχικά, αλλά και δημοκρατικά σχήματα. Ενισχύεται η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η αγορά του κατασκευαστικού κλάδου, η ενασχόληση επιστημόνων και η χρήση νέων τεχνολογιών. Ενώ τέλος, φανερώνεται και η στόχευσή μας στον σχεδιασμό και την ενίσχυση ενός διαφορετικού παραγωγικού μοντέλου στη χώρα μας.
Από την ευρεία συζήτηση με τους εμπλεκόμενους φορείς στη Βουλή, αλλά και με τοπικούς φορείς και πολίτες, αντιλαμβανόμαστε το μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει για τη σύσταση ενεργειακών κοινοτήτων και τις ωφέλειες που μπορούν να έχουν κυρίως στις τοπικές κοινωνίες στο πλαίσιο προστασίας του περιβάλλοντος, ανάπτυξης της τεχνολογίας και παραγωγής κι εξοικονόμησης ενέργειας.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Ο ΣΥΡΙΖΑ μετά από 3 περίπου δύσκολα χρόνια διακυβέρνησης, με αρκετά εμπόδια, τρικλοποδιές, αμφισβητήσεις, κατάφερε όχι μόνο να πιάσει τους στόχους που τέθηκαν, προκειμένου να βγει η χώρα από την κρίση κι από το καθεστώς των Μνημονίων. Αλλά κατάφερε να αναλάβει πρωτοβουλίες προκειμένου να μειωθούν τα ποσοστά ανεργίας, να προστατεύσει και να ενισχύσει τα πιο αδύναμα στρώματα της κοινωνίας. Δούλεψε σε μία κατεύθυνση αναπροσαρμογής των χρηματοδοτικών εργαλείων, έκοψε τη σπατάλη και τις μίζες, μείωσε τη γραφειοκρατία και διευκόλυνε τις διαδικασίες δραστηριοποίησης.
Παράλληλα, όμως, και είναι ίσως το πιο σημαντικό, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, με συλλογική δουλειά, καταφέραμε να θέσουμε βάσεις και να δημιουργήσουμε εργαλεία ενός σύγχρονου, ευρωπαϊκού ασφαλούς επενδυτικού περιβάλλοντος. Η ανάρτηση των δασικών χαρτών, το κτηματολόγιο, ο λατομικός κώδικας, η σύσταση εταιρίας σε μία μέρα, όπως και ο νόμος για τις ενεργειακές κοινότητες όχι μόνο καλύπτουν τα κενά του παρελθόντος, αλλά ταυτόχρονα μας δίνουν ώθηση προς τα εμπρός. Σε μία εποχή με σύγχρονη σκέψη, φιλοπεριβαλλοντική, συνεργατική, δημιουργική.
Το παρόν νομοσχέδιο συνιστά ένα πρώτυπο και πρωτότυπο θεσμικό πλαίσιο σε όλη την Ευρώπη με ποικίλα ωφέλη για τους πολίτες, την κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον. Γι` αυτό το χαιρετίζω και καλώ όλους και όλες να το υπερψηφίσουν.Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ