ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

30/01/2018

Δημ. Παπαδημούλης: Στην Ελλάδα η θέση των γυναικών υπολείπεται κατά πολύ του ευρωπαϊκού μέσου όρου στις πηγές χρηματοδότησης και στην οικονομική κατάσταση

Δημ. Παπαδημούλης: Στην Ελλάδα η θέση των γυναικών υπολείπεται κατά πολύ του ευρωπαϊκού μέσου όρου στις πηγές χρηματοδότησης και στην οικονομική κατάστασηΑπάντηση Κομισιόν σε Δημ. Παπαδημούλη για την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών: Πάνω από 14 εκατ. ευρώ διατέθηκαν το 2014-2015 για την ισότητα των φύλων

Η ισότητα των φύλων είναι μία από τις 20 αρχές του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων

Απάντηση έδωσε η Κομισιόν δια της Επιτρόπου κας Βιέρα Γιούροβα, αρμόδιας για θέματα Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων, στην ερώτηση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη, αναφορικά με την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών και τις πολιτικές περιορισμού των διακρίσεων ανεξαρτήτως σεξουαλικού ή άλλου προσανατολισμού.

Στην απάντησή της η Επίτροπος Γιούροβα σημειώνει ότι «η ισότητα των φύλων είναι μία από τις 20 αρχές του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, όπως αυτός διακηρύχθηκε στις 17 Νοεμβρίου 2017 από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων», ενώ αποτελεί και «στόχο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων».

Ειδικότερα, η ίδια επισημαίνει ότι «το διάστημα 2014-2015 διατέθηκαν 1,3 εκατ. ευρώ για την ισότητα των φύλων, στο πλαίσιο του θεματικού στόχου για την εκπαίδευση, και 11,2 εκατ. ευρώ για την επενδυτική προτεραιότητα που αποσκοπεί στην ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλους τους τομείς».

Στην ερώτηση του Δημ. Παπαδημούλη για το τι κίνητρα θα δώσει η Κομισιόν σε κράτη-μέλη με οικονομικές αδυναμίες, για να προωθήσουν πολιτικές έμφυλης ισότητας, στο πλαίσιο των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030), η Επίτροπος Γιούροβα απάντησε πως παρουσίασε τον περασμένο Απρίλιο σχετική δέσμη μέτρων για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, ενώ «έχει προτείνει μια οδηγία για την πιο ισορροπημένη εκπροσώπηση γυναικών και ανδρών σε ηγετικές θέσεις».

Υπενθυμίζεται ότι ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, επικαλούμενος την Έκθεση για την «Οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα της ΕΕ» της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των φύλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είχε επισημάνει ότι «ο δείκτης του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) από το 2015 μέχρι σήμερα δεν έχει καταγράψει παρά αμελητέα άνοδο. Για την Ελλάδα οι τελευταίες δημοσιοποιημένες μετρήσεις δείχνουν πως η θέση των γυναικών υπολείπεται κατά πολύ του ευρωπαϊκού μέσου όρου στις πηγές χρηματοδότησης και στην οικονομική κατάσταση».

Τέλος, στην ερώτηση του Δημ. Παπαδημούλη για το αν θα συμπεριλάβει η Κομισιόν «συστάσεις της πολιτικές περιορισμού των διακρίσεων ανεξαρτήτως σεξουαλικού ή άλλου προσανατολισμού», η Επίτροπος Γιούροβα απάντησε πως «η Επιτροπή δεν έχει αρμοδιότητα βάσει των Συνθηκών της ΕΕ να παρεμβαίνει στους κανόνες και τις διαδικασίες των κρατών μελών που καθορίζουν τη νομική αναγνώριση του φύλου βάσει του εθνικού δικαίου, καθώς και τις συναφείς ιατρικές διαδικασίες» και παρέπεμψε στον «Κατάλογο δράσεων για την προαγωγή της ισότητας των ΛΟΑΔΜ».


Ακολουθούν πλήρεις η ερώτηση και η απάντηση:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή

Θέμα: Οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών

Τον Σεπτέμβριο η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των φύλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υιοθέτησε Έκθεση για την "Οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα της ΕΕ". Δυστυχώς, σύμφωνα με την έκθεση, ο δείκτης του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) από το 2015 μέχρι σήμερα δεν έχει καταγράψει παρά αμελητέα άνοδο. Για την Ελλάδα οι τελευταίες δημοσιοποιημένες μετρήσεις δείχνουν πως η θέση των γυναικών υπολείπεται κατά πολύ του ευρωπαϊκού μέσου όρου στις πηγές χρηματοδότησης και στην οικονομική κατάστασή. Ταυτόχρονα, εν μέσω των συνολικότερων προκλήσεων της κρίσης, τα ποσοστά ανεργίας μεταξύ ανδρών και γυναικών σημειώνουν μεγάλες διαφορές.

Δεδομένου ότι χώρες που καταγράφουν μεγαλύτερα ποσοστά έμφυλης ανισότητας μπορούν να επωφεληθούν περισσότερο μακροπρόθεσμα (ως προς την απασχόληση και το ΑΕΠ) δια των πολιτικών περιορισμού της, ερωτάται η Επιτροπή:

- Τι κίνητρα θα δώσει σε κράτη-μέλη με οικονομικές αδυναμίες, για να προωθήσουν πολιτικές έμφυλης ισότητας, στο πλαίσιο των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030);

- Δεδομένης της νομικής αναγνώρισης της ταυτότητας φύλου στην Ελλάδα, θα συμπεριλάβει στις συστάσεις της πολιτικές περιορισμού των διακρίσεων ανεξαρτήτως σεξουαλικού ή άλλου προσανατολισμού;


Απάντηση της κ. Jourová
εξ ονόματος της Επιτροπής
(19.1.2018)


Η ισότητα των φύλων είναι μία από τις 20 αρχές του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, όπως αυτός διακηρύχθηκε στις 17 Νοεμβρίου 2017 από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων. Αποτελεί επίσης στόχο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων: κατά το διάστημα 2014-2015 διατέθηκαν 1,3 εκατ. ευρώ για την ισότητα των φύλων, στο πλαίσιο του θεματικού στόχου για την εκπαίδευση, και 11,2 εκατ. ευρώ για την επενδυτική προτεραιότητα που αποσκοπεί στην ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλους τους τομείς.

Σύμφωνα με τον στόχο βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) 5 για την επίτευξη της ισότητας των φύλων και τη χειραφέτηση όλων των γυναικών και κοριτσιών, τον Απρίλιο του 2017 η Επιτροπή παρουσίασε τη δέσμη μέτρων για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, με σκοπό να προαχθεί η ισότιμη κατανομή των ευθυνών φροντίδας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Επιπλέον, η Επιτροπή έχει προτείνει μια οδηγία για την πιο ισορροπημένη εκπροσώπηση γυναικών και ανδρών σε ηγετικές θέσεις, η οποία θα πληροί τον ΣΒΑ για τη διασφάλιση της πλήρους και αποτελεσματικής συμμετοχής καθώς και των ισότιμων ευκαιριών ανάληψης ηγετικού ρόλου των γυναικών σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων.

Σύμφωνα με το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αρχή της ισότητας των φύλων έχει εφαρμογή στις διακρίσεις που απορρέουν από την αλλαγή φύλου ενός προσώπου. Ωστόσο, η Επιτροπή δεν έχει αρμοδιότητα βάσει των Συνθηκών της ΕΕ να παρεμβαίνει στους κανόνες και τις διαδικασίες των κρατών μελών που καθορίζουν τη νομική αναγνώριση του φύλου βάσει του εθνικού δικαίου, καθώς και τις συναφείς ιατρικές διαδικασίες.

Για την πρόληψη των διακρίσεων εις βάρος των λεσβιών, των ομοφυλοφίλων, των αμφιφυλόφιλων, των διεμφυλικών και των μεσοφυλικών (ΛΟΑΔΜ), η Επιτροπή έχει καταρτίσει τον «Κατάλογο δράσεων για την προαγωγή της ισότητας των ΛΟΑΔΜ». Τον Σεπτέμβριο του 2016 η Επιτροπή, από κοινού με το γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικογενειακών Υποθέσεων, Τρίτης Ηλικίας, Γυναικών και Νεολαίας, διοργάνωσε ανταλλαγή ορθών πρακτικών σχετικά με τη νομοθεσία και τις πολιτικές για την ταυτότητα φύλου και τα χαρακτηριστικά φύλου.

 

--------------------------------------

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2017-0271+0+DOC+PDF+V0//EN

http://eige.europa.eu/gender-statistics/gender-equality-index/2015/domain/money/EL

EIGE; Economic benefits of gender equality in the EU (2017) 

http://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/economic_benefits_of_gender_equality_briefing_paper.pdf

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/lgbti_actionlist_en.pdf

http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=43059

 

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ