ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

01/02/2018

Απάντηση Κομισιόν σε Δημ. Παπαδημούλη για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) και την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος

Απάντηση Κομισιόν σε Δημ. Παπαδημούλη για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) και την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντοςΕνδέχεται να περιλαμβάνονται σχετικοί κανόνες για την προστασία των whistleblowers στον κανονισμό της EPPO

Δημ. Παπαδημούλης: Τι μέτρα θα λάβει η Κομισιόν για τις χώρες που αρνούνται να συνεργαστούν στην καταπολέμηση της απάτης;

Η Κομισιόν εκτιμά το ύψος της απάτης που σχετίζεται με τον ΦΠΑ σε 50 δισ. ευρώ ετησίως.

Απάντηση έδωσε η Κομισιόν δια της Επιτρόπου κας Βιέρα Γιούροβα, αρμόδιας για θέματα Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων, στην ερώτηση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη, αναφορικά με τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO), με στόχο τον συντονισμό των προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και των κρατών-μελών μεμονωμένα, στην καταπολέμηση των αδικημάτων που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης.

Στην απάντησή της η Επίτροπος Γιούροβα επισημαίνει ότι «ο κανονισμός για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) είναι δεσμευτικός και ισχύει άμεσα σε όλα τα συμμετέχοντα κράτη-μέλη της ΕΕ», σημειώνοντας πάντως πως «περιέχει ειδικές διατάξεις σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και των κρατών-μελών που δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτό το στάδιο». Όπως γνωστοποίησε, η μεταφορά σχετικής οδηγίας (2017/1371) για την καταπολέμηση της οικονομικής απάτης στο εσωτερικό δίκαιο των κρατών-μελών «αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως τις 6 Ιουλίου 2019».

Στην ερώτησή του ο Δημ. Παπαδημούλης είχε υπογραμμίσει, σημειωτέον, ότι Μεγάλη Βρετανία, Ιρλανδία, Δανία, Σουηδία, Ουγγαρία, Μάλτα και Ολλανδία αρνήθηκαν να συνεργαστούν με την EPPO, και είχε ρωτήσει την Κομισιόν «τί μέτρα σκοπεύει να λάβει, προκειμένου να συμμορφωθούν με τις επιταγές της σχετικής οδηγίας 2017/1371 για την καταπολέμηση της οικονομικής απάτης, και έτσι να μην υπονομευθεί η αποτελεσματικότητα της EPPO».

Στην ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με το «τι κονδύλια προβλέπονται και από ποιες πηγές, για τη στελέχωση των αρμόδιων υπηρεσιών στα κράτη-μέλη, που θα συνεργάζονται με την EPPO», η Επίτροπος απάντησε ότι «η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα διαθέτει δικό της προϋπολογισμό χρηματοδοτούμενο από τον γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ», ωστόσο είπε πως «τα κράτη-μέλη θα εξακολουθήσουν να είναι υπεύθυνα για τη χρηματοδότηση των αρμόδιων εθνικών αρχών, όπως και τώρα».

Τέλος, στο ερώτημα του Δημ. Παπαδημούλη για το αν η Εισαγγελία «θα προχωρά σε συνεργασία με πληροφοριοδότες δημοσίου συμφέροντος, και αν ναι, θα προβλεφθούν συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία τους», η Β. Γιούροβα απάντησε πως «η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα θεσπίσει τον εσωτερικό της κανονισμό, ο οποίος ενδέχεται να περιλαμβάνει επίσης κανόνες για τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος». Εξάλλου, όπως είπε, «η Επιτροπή αξιολογεί την ανάγκη, τη νομική σκοπιμότητα και το πεδίο εφαρμογής της ανάληψης οριζόντιων ή περαιτέρω τομεακών δράσεων σε επίπεδο ΕΕ για την ενίσχυση της προστασίας των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος».

 

Ακολουθούν πλήρεις η ερώτηση και η απάντηση:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή

Θέμα: Δημιουργία Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής

Στις 5 Οκτωβρίου 2017, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO), με στόχο τον συντονισμό των προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και των κρατών μελών μεμονωμένα, στην καταπολέμηση των αδικημάτων που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης. Σε έκθεση της Επιτροπής υπολογίστηκε ότι το 2015 απάτες οικονομικής φύσεως στοίχισαν στους προϋπολογισμούς των κρατών μελών 637,6 εκατ. ευρώ, αλλά και άλλη έκθεση της Επιτροπής υποστηρίζει ότι το κόστος της απάτης που σχετίζεται με τον ΦΠΑ προς τις επιχειρήσεις ανέρχεται σε 50 δισ. ευρώ ετησίως.
Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται η Επιτροπή:
1. Τι κονδύλια προβλέπονται και από ποιες πηγές, για τη στελέχωση των αρμόδιων υπηρεσιών στα κράτη-μέλη, που θα συνεργάζονται με την EPPO;
2. Η Εισαγγελία θα προχωρά σε συνεργασία με πληροφοριοδότες δημοσίου συμφέροντος, και αν ναι, θα προβλεφθούν συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία τους;
3. Τι μέτρα σκοπεύει να πάρει, ώστε όλα τα κράτη μέλη που αρνήθηκαν να συνεργαστούν (Μεγάλη Βρετανία, Ιρλανδία, Δανία, Σουηδία, Ουγγαρία, Μάλτα και Ολλανδία) με την EPPO, να συμμορφωθούν με τις επιταγές της σχετικής οδηγίας 2017/1371 για την καταπολέμηση της οικονομικής απάτης, και έτσι να μην υπονομευθεί η αποτελεσματικότητα της αρχής;

Απάντηση της κ. Jourová
εξ ονόματος της Επιτροπής
(24.1.2018)


Ο κανονισμός για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) είναι δεσμευτικός και ισχύει άμεσα σε όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη της ΕΕ. Το άρθρο 325 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 4 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλουν την υποχρέωση σε όλα τα κράτη μέλη να προστατεύουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης με αποτελεσματικό και αποτρεπτικό τρόπο, ανεξάρτητα από το αν συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ή όχι, και να συνεργάζονται καλόπιστα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στις έρευνες και τις διώξεις. Επιπλέον, ο κανονισμός για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία περιέχει ειδικές διατάξεις σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και των κρατών μελών που δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτό το στάδιο.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα διαθέτει δικό της προϋπολογισμό χρηματοδοτούμενο από τον γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ. Το σύνολο του προσωπικού της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, καθώς και οι Ευρωπαίοι Εντεταλμένοι Εισαγγελείς που βρίσκονται στα συμμετέχοντα κράτη μέλη, θα χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Τα κράτη μέλη, από την άλλη πλευρά, θα εξακολουθήσουν να είναι υπεύθυνα για τη χρηματοδότηση των αρμόδιων εθνικών αρχών, όπως και τώρα.

Ο κανονισμός για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προβλέπουν αποτελεσματικές διαδικασίες που θα επιτρέψουν την καταγγελία πιθανών αδικημάτων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία καθώς και την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος που καταγγέλλουν τα εν λόγω αδικήματα. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα θεσπίσει τον εσωτερικό της κανονισμό, ο οποίος ενδέχεται να περιλαμβάνει επίσης κανόνες για τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος. Η Επιτροπή, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε στις 5 Ιουλίου 2016 και πρόσφατα επιβεβαιώθηκε στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2018, αξιολογεί την ανάγκη, τη νομική σκοπιμότητα και το πεδίο εφαρμογής της ανάληψης οριζόντιων ή περαιτέρω τομεακών δράσεων σε επίπεδο ΕΕ για την ενίσχυση της προστασίας των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος.

Η Επιτροπή θα παρακολουθεί στενά τη μεταφορά της οδηγίας 2017/1371 στο εσωτερικό δίκαιο, που αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως τις 6 Ιουλίου 2019.

 

-----------------------------------------------

Επισυνάπτονται σχετικές εκθέσεις που αποδεικνύουν το ύψος της φοροδιαφυγής:  

https://ec.europa.eu/anti-fraud/sites/antifraud/files/pifreport_2015_en.pdf,

και https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/common/publications/studies/ey_study_destination_principle.pdf

https://ec.europa.eu/anti-fraud/sites/antifraud/files/pifreport_2015_en.pdf

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/common/publications/studies/ey_study_destination_principle.pdf

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6182-2017-REV-1/en/pdf

COM(2016) 451 final

COM(2017) 650 final

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ