ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

05/02/2018

Απάντηση Κομισιόν σε Δημ. Παπαδημούλη: Θετική ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια στον κατασκευαστικό κλάδο

Απάντηση Κομισιόν σε Δημ. Παπαδημούλη: Θετική ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια στον κατασκευαστικό κλάδοΕρώτηση Δημ. Παπαδημούλη σε Κομισιόν για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κατασκευαστικός κλάδος στην ΕΕ

Ανισότητες μεταξύ ευρωπαϊκού Βορρά, Βαλκανίων και ευρωπαϊκού Νότου στην κατασκευαστική δραστηριότητα

Απάντηση έδωσε η Κομισιόν δια της αρμόδιας Επιτρόπου για θέματα της Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ, Ελζμπιέτα Μπιενκόφσκα, στην ερώτηση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη, σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κατασκευαστικός κλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως αποτυπώνονται στην ετήσια έκθεσή της η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Κατασκευαστικής Βιομηχανίας (FIEC).

Η αρμόδια Επίτροπος σημειώνει στην απάντησή της πως «αν και οι αγορές του κατασκευαστικού τομέα επλήγησαν από την οικονομική κρίση, για τα επόμενα χρόνια προβλέπεται θετική ανάπτυξη». Συμπληρώνει ακόμη πως «οι φορείς του κατασκευαστικού τομέα έχουν στη διάθεση τους διάφορα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ» -τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» και το πρόγραμμα «Ορίζων 2020». «Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων παρέχει δυνατότητες δανειοδότησης για επενδύσεις σε κατασκευαστικά έργα», ενώ «μέσω της πρωτοβουλίας «Έξυπνη χρηματοδότηση για έξυπνα κτίρια», η Επιτροπή προωθεί επενδύσεις στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης, μεταξύ άλλων και για κτίρια», τονίζει η Ελζμπιέτα Μπιενκόφσκα.

Στην ερώτησή του ο Δημ. Παπαδημούλης είχε επισημάνει τις ανισότητες ανάμεσα στις χώρες του ευρωπαϊκού Βορρά (με τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο να ηγούνται) και στις χώρες των Βαλκανίων και του ευρωπαϊκού Νότου, όσον αφορά στην κατασκευαστική δραστηριότητα. «Στην Ελλάδα κατέγραψε το 2016 αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης -2,1%, στη Βουλγαρία -5,9%, στη Σλοβενία -13,2%, στην Πορτογαλία -4,1%», σημείωνε, ζητώντας να μάθει από την Κομισιόν «ποιες πρωτοβουλίες εξετάζει για την ενίσχυση της απασχόλησης στον κλάδο σε χώρες όπως η Ελλάδα», όπου το 2016 δημιουργήθηκαν μόλις 175.000 θέσεις εργασίας.

Η Επίτροπος απάντησε πως «σύμφωνα με το Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων, τα κράτη μέλη της ΕΕ μπορούν να ζητήσουν εξατομικευμένη υποστήριξη για την προετοιμασία και την εφαρμογή διοικητικών και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που ενισχύουν την ανάπτυξη, μεταξύ άλλων και στον κατασκευαστικό τομέα».


Αναλυτικά πλήρεις η ερώτηση και η απάντηση:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή

Θέμα: Προκλήσεις του κατασκευαστικού κλάδου στην ΕΕ

Στην ετήσια έκθεσή της η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Κατασκευαστικής Βιομηχανίας (FIEC) υπογραμμίζει τις προκλήσεις του κατασκευαστικού κλάδου στην ΕΕ, κυρίως λόγω του χαμηλού ρυθμού ανάπτυξης των επενδύσεων, και των ανισοτήτων ανάμεσα στις χώρες του ευρωπαϊκού Βορρά (με τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο να ηγούνται) και στις χώρες των Βαλκανίων και του ευρωπαϊκού Νότου. Χαρακτηριστικά, στην Ελλάδα η κατασκευαστική δραστηριότητα κατέγραψε το 2016 αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης -2,1%, στη Βουλγαρία -5,9%, στη Σλοβενία -13,2%, στην Πορτογαλία -4,1%.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται η Επιτροπή:

1. Με ποια επενδυτικά εργαλεία θα περιορίσει τις συνέπειες της μειωμένης ανέγερσης και επισκευής δομών, όπως τα σχολεία και νοσοκομεία, στην ΕΕ;

2. Ποιες πρωτοβουλίες εξετάζει για την ενίσχυση της απασχόλησης στον κλάδο σε χώρες όπως η Ελλάδα;


Απάντηση της κ. Bieńkowska
εξ ονόματος της Επιτροπής
(30.1.2018)

Η Επιτροπή παρακολουθεί τακτικά τις τάσεις της αγοράς και τις εξελίξεις όσον αφορά την πολιτική στον τομέα των κατασκευών. Αν και οι αγορές του κατασκευαστικού τομέα επλήγησαν από την οικονομική κρίση, για τα επόμενα χρόνια προβλέπεται θετική ανάπτυξη.

Οι φορείς του κατασκευαστικού τομέα έχουν στη διάθεση τους διάφορα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ: τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» και το πρόγραμμα «Ορίζων 2020». Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων παρέχει δυνατότητες δανειοδότησης για επενδύσεις σε κατασκευαστικά έργα. Μέσω της πρωτοβουλίας «Έξυπνη χρηματοδότηση για έξυπνα κτίρια», η Επιτροπή προωθεί επενδύσεις στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης, μεταξύ άλλων και για κτίρια.

Ο καθορισμός του τύπου επενδύσεων στον δημόσιο τομέα στις οποίες δίνεται προτεραιότητα, συμπεριλαμβανομένων των σχολείων και των νοσοκομείων, αποτελεί εθνική αρμοδιότητα. Ωστόσο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να συμμορφώνονται με υποχρεώσεις ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα με την οδηγία 2012/27/ΕΕ. Επιπλέον, η Επιτροπή τροποποίησε πρόσφατα τις κατευθυντήριες οδηγίες της Eurostat σχετικά με την καταγραφή των συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης στους λογαριασμούς του δημοσίου με στόχο τη στήριξη των επενδύσεων στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης όσον αφορά τα δημόσια κτίρια.

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων, τα κράτη μέλη της ΕΕ μπορούν να ζητήσουν εξατομικευμένη υποστήριξη για την προετοιμασία και την εφαρμογή διοικητικών και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που ενισχύουν την ανάπτυξη, μεταξύ άλλων και στον κατασκευαστικό τομέα. Χρηματοδοτική στήριξη με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων στον τομέα αυτόν διατίθεται από το πρόγραμμα Erasmus+ (δράση «Τομεακή συμμαχία δεξιοτήτων» για την υλοποίηση του «σχεδίου στρατηγικής») και το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020».

 

------------------------------------------

Construction activity in Europe, Edition 2017, FIEC

“(...) due to cuts in public spending, the completion of pre-crisis large projects and delays in EU funding of new infrastructure projects”, id

Το 2016 υπήρξαν μόλις 175.000 θέσεις εργασίας, Key Figures Activity 2016, FIEC

Το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο για τον κατασκευαστικό τομέα (ECSO) παρέχει τακτικά αναλύσεις και συγκριτικές αξιολογήσεις για τον κατασκευαστικό τομέα και στις 28 χώρες της ΕΕ: https://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/observatory_el

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ