ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

09/02/2018

Κοινή διακήρυξη 100 ευρωβουλευτών από όλες τις πολιτικές ομάδες (πλην ENF) για τον τερματισμό των επιθέσεων της Τουρκίας εναντίον των Κούρδων του Αφρίν της Συρίας

Κοινή διακήρυξη 100 ευρωβουλευτών από όλες τις πολιτικές ομάδες (πλην ENF) για τον τερματισμό των επιθέσεων της Τουρκίας εναντίον των Κούρδων του Αφρίν της ΣυρίαςΕπανενεργοποίηση του διαλόγου στο πλαίσιο των συνομιλιών της Γενεύης για τη Συρία με τη συμμετοχή όλων των κομμάτων, συμπεριλαμβανομένων των Κούρδων

Κοινή διακήρυξη για τον τερματισμό των επιθέσεων της Τουρκίας εναντίον των Κούρδων του Αφρίν της Συρίας υπογράφουν 100 ευρωβουλευτές από όλες τις πολιτικές ομάδες (GUE/NGL, EPP, S&D, Greens, ALDE, EFDD, ECR) πλην της ακροδεξιάς ομάδας ENF. Συνυπογράφουν ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης, και ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Στέλιος Κούλογλου.

Η διακήρυξη με τίτλο «Διακήρυξη για την ειρήνη και τον διάλογο: Να μπει τέλος στις τουρκικές επιθέσεις στο Αφρίν» εστάλη ως επιστολή στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Antonio Tajani, στον Πρόεδρο της Κομισιόν, Jean Claude Juncker, και στην Αντιπρόεδρο της Κομισιόν, υπεύθυνη για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Ασφάλειας, Federica Mogherini.

«Οι Ευρωπαίοι υπογράφοντες αυτής της διακήρυξης παροτρύνουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να εντατικοποιήσουν τις πολιτικές τους προσπάθειες και να ζητήσουν από την Τουρκία να σταματήσει αμέσως τις στρατιωτικές επιθέσεις. Ζητούμε επίσης την επείγουσα επανενεργοποίηση του διαλόγου στο πλαίσιο των συνομιλιών της Γενεύης για τη Συρία με τη συμμετοχή όλων των κομμάτων, συμπεριλαμβανομένων των Κούρδων», τονίζουν οι 100 συνυπογράφοντες ευρωβουλευτές.

Ακολουθεί αναλυτικά η διακήρυξη:

Στρασβούργο 6 Φεβρουαρίου 2018

Διακήρυξη για την ειρήνη και τον διάλογο: Να μπει τέλος στις τουρκικές επιθέσεις στο Αφρίν

«Τις τελευταίες ημέρες, πραγματοποιήθηκαν τουρκικές αεροπορικές επιδρομές εναντίον του Αφρίν, μιας κουρδικής περιοχής στη Βόρεια Συρία, σκοτώνοντας και τραυματίζοντας πολλούς πολίτες. Αυτή η τουρκική στρατιωτική επιχείρηση πραγματοποιείται χωρίς οποιαδήποτε πρόκληση ή επίθεση από τους Κούρδους της περιοχής αυτής ή από τη Συρία.

Οι υπογράφοντες παροτρύνουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να εντατικοποιήσουν τις πολιτικές τους προσπάθειες και να ζητήσουν από την Τουρκία να σταματήσει αμέσως τις στρατιωτικές επιθέσεις. Ζητούμε επίσης την επείγουσα επανενεργοποίηση του διαλόγου στο πλαίσιο των συνομιλιών της Γενεύης για τη Συρία με τη συμμετοχή όλων των κομμάτων, συμπεριλαμβανομένων των Κούρδων.

Αναγνωρίζουμε επίσης ότι η μάχη των Κούρδων στην πρώτη γραμμή κατά του ISIS συμβάλλει στην ευρωπαϊκή ασφάλεια. Η αποσταθεροποίηση που θα προκαλέσει η επίθεση της Τουρκίας, απειλεί σοβαρά την ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής. Η σιωπή ή η αδράνεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της διεθνούς κοινότητας δεν αποτελεί επιλογή.
Εμείς, οι υπογράφοντες ευρωβουλευτές, καλούμε την ΕΕ και τον ΟΗΕ να αναλάβουν δράση για να σταματήσουν αμέσως αυτές οι επιθέσεις.

Αναλυτικά οι υπογράφοντες ευρωβουλευτές:
Ana Gomes (Portugal, S&D)
Bodil Valero (Sweden, Greens/EFA)
Josef Weidenholzer (Austria, S&D)
Marie-Christine Vergiat (France, GUE/NGL)
Mark Demesmaeker (Flanders, ECR)
Martina Michels (Germany, GUE/NGL)
Josu Juaristi Abaunz (Basque Country, GUE/NGL)
Luke Ming Flanagan (Ireland, GUE/NGL)
Miguel Urban Crespo (Spain, GUE/NGL)
Patrick Le Hyaric (France, GUE/NGL)
Kateřina Konečná (Czech Republic, GUE/NGL)
Costas Mavrides (Cyprus, S&D)
Eva Joly (France, Greens/EFA)
Bart Staes (Belgium, Greens/EFA)
Marie-Pierre Vieu (France, GUE/NGL)
Gabi Zimmer (Germany, GUE/NGL)
Sabine Lösing (Germany, GUE/NGL)
Maria Arena (Belgium, S&D)
Javier Couso Permuy (Spain, GUE/NGL)
Takis Hadjigeorgiou (Cyprus, GUE/NGL)
Eva Kaili (Greece, S&D)
Barbara Lochbihler (Germany, Greens/EFA)
Bernd Lucke (Germany, ECR)
Julie Ward (United Kingdom, S&D)
Tania González Peñas (Spain, GUE/NGL)
José Bové (France, Greens/EFA)
Patricia Lalonde (France, ALDE)
Eugen Freund (Austria, S&D)
Martina Anderson (Ireland, GUE/NGL)
Matt Carthy (Ireland, GUE/NGL)
Lynn Boylan (Ireland, GUE/NGL)
Liadh Ní Riada (Ireland, GUE/NGL)
Demetris Papadakis (Cyprus, S&D)
Jude Kirton-Darling (United Kingdom, S&D)
Keith Taylor (United Kingdom, Greens/EFA)
Dimitrios Papadimoulis (Greece, GUE/NGL)
Max Andersson (Sweden, Greens/EFA)
Merja Kyllönen (Finland, GUE/NGL)
Soraya Post (Sweden, S&D)
Petras Auštrevičius (Lithuania, ALDE)
Lidia Senra Rodríguez (Galicia, GUE/NGL)
Estefanía Torres Martínez (Spain, GUE/NGL)
Karoline Graswander-Hainz (Austria, S&D)
Eleonora Forenza (Italy, GUE/NGL)
Jill Evans (Wales, Greens/EFA)
Nikolaos Chountis (Greece, GUE/NGL)
Barbara Spinelli (Italy, GUE/NGL)
Malin Björk (Sweden, GUE/NGL)
Dennis De Jong (Netherlands, GUE/NGL)
Anne-Marie Mineur (Netherlands, GUE/NGL)
Stelios Kouloglou (Greece, GUE/NGL)
Sofia Sakorafa (Greece, GUE/NGL)
Branislav Škripek (Slovakia, ECR)
Jordi Solé (Catalonia, Greens/EFA)
Hilde Vautmans (Belgium, ALDE)
Charles Tannock (United Kingdom, ECR)
Tanja Fajon (Slovenia, S&D)
Brando Benifei (Italy, S&D)
Marita Ulvskog (Sweden, S&D)
Olle Ludvigsson (Sweden, S&D)
Jytte Guteland (Sweden, S&D)
Jens Nilsson (Sweden, S&D)
Anna Hedh (Sweden, S&D)
Martin Schirdewan (Germany, GUE/NGL)
Michèle Rivasi (France, Greens/EFA)
Margrete Auken (Denmark, Greens/EFA)
Josep-Maria Terricabras (Catalonia, Greens/EFA)
Rina Ronja Kari (Denmark, GUE/NGL)
Cornelia Ernst (Germany, GUE/NGL)
Stefan Eck (Germany, GUE/NGL)
Maria Heubuch (Germany, Greens/EFA)
Kostas Chrysogonos (Greece, GUE/NGL)
Tatjana Ždanoka (Latvia, Greens/EFA)
António Marinho e Pinto (Portugal, ALDE)
Xabier Benito Ziluaga (Spain, GUE/NGL)
Marietje Schaake (Netherlands, ALDE)
Marina Albiol Guzmán (Spain, GUE/NGL)
Marisa Matias (Portugal, GUE/NGL)
Fabio Massimo Castaldo (Italy, EFDD)
Jakop Dalunde (Sweden, Greens/EFA)
Joachim Zeller (Germany, EPP)
Kathleen Van Brempt (Belgium, S&D)
Yannick Jadot (France, Greens/EFA)
Pascal Durand (France, Greens/EFA)
Karima Delli (France, Greens/EFA)
Rebecca Harms (Germany, Greens/EFA)
Helga Trüpel (Germany, Greens/EFA)
Norbert Neuser (Germany, S&D)
Alyn Smith (Scotland, Greens/EFA)
Andrejs Mamikins (Latvia, S&D)
Claude Turmes (Luxembourg, Greens/EFA)
Julia Reda (Germany, Greens/EFA)
Klaus Buchner (Germany, Greens/EFA)
Monika Vana (Austria, Greens/EFA)
Tamás Meszerics (Hungary, Greens/EFA)
Arndt Kohn (Germany, S&D)
Helmut Scholz (Germany, GUE/NGL)
Lola Sánchez Caldentey (Spain, GUE/NGL)
Paloma López Bermejo (Spain, GUE/NGL)
Angela Vallina de la Noval (Spain, GUE/NGL).Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ