ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

12/02/2018

Κ. Κούνεβα: Η ΕΚΤ επιμένει να ερμηνεύει κατά βούληση την “ανεξαρτησία” της και ν’ αποφασίζει η ίδια αν, για τι και από ποιους θα ελέγχετα

Κ. Κούνεβα: Η ΕΚΤ επιμένει να ερμηνεύει κατά βούληση την “ανεξαρτησία” της και ν’ αποφασίζει η ίδια αν, για τι  και  από ποιους θα ελέγχεταΕπιλεκτική απάντηση Μάριο  Ντράγκι στην ερώτηση των ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για την άρνηση της ΕΚΤ να παράσχει στοιχεία στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

 

«Τα ερωτήματα που μας έθεσε το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) υπερέβαιναν τα νομικά όρια  της εντολής του», ισχυρίζεται ο επικεφαλής της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι στην απάντησή του στο ερώτημα των  ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ (Κ. Κούνεβα,  Δ. Παπαδημούλη και Σ. Κούλογλου) για την άρνηση της ΕΚΤ να  δώσει στο ΕΕΣ πλήρη στοιχεία για τον ρόλο της στα ελληνικά  μνημόνια. Και τα νομικά όρια της εντολής του ΕΕΣ, κατά την ΕΚΤ,  περιορίζονται στην «εξέταση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης της ΕΚΤ».

«Με την απάντησή της η ηγεσία  της ΕΚΤ διακηρύσσει  ουσιαστικά το “δικαίωμά” της να ερμηνεύει αποκλειστικά η ίδια τις διατάξεις των ευρωπαϊκών συνθηκών ως προς τις υποχρεώσεις της να λογοδοτεί στο κορυφαίο ελεγκτικό όργανο της Ε.Ε.  και να ερμηνεύει κατά βούληση την “ανεξαρτησία” της», επισημαίνει η Κ. Κούνεβα.

Μάλιστα,  στην απάντησή του προς τους ευρωβουλευτές ο Μάριο Ντράγκι ανταποδίδει την κριτική που του άσκησε στην ειδική έκθεσή του για την Ελλάδα το ΕΕΣ, υποστηρίζοντας ότι

«η ΕΚΤ προσφέρθηκε επίσης να συναντήσει τους ελεγκτές κατά τις επιτόπιες αποστολές τους με σκοπό την περαιτέρω διευκρίνιση των παρεχόμενων πληροφοριών. Αν και το ΕΕΣ δεν έχει αξιοποιήσει αυτήν την ευκαιρία μέχρι στιγμής, η προσφορά εκ μέρους της ΕΚΤ ισχύει».

Κατά τα λοιπά, ο Μάριο Ντράγκι δεν απαντά καθόλου στο κρίσιμο  ερώτημα των ευρωβουλευτών για το ποια στοιχεία ζήτησε το ΕΕΣ και  η ΕΚΤ αρνήθηκε να δώσει, ενώ στο ερώτημα για το  πώς θα υποβληθούν σε λογοδοσία οι σχέσεις ΕΚΤ- τρόικας και κρατών μελών  που υπόκεινται σε προγράμματα, η απάντηση της ΕΚΤ είναι ότι η λογοδοσία αυτή εξαντλείται στις ακροάσεις των εκπροσώπων της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  και στις απαντήσεις στις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις.

Σημειώνεται ότι απάντηση στην  ίδια ερώτηση αναμένεται και από την Κομισιόν, ενώ εκκρεμεί απάντηση και σε νέα ερώτηση που κατέθεσε η Κωνσταντίνα Κούνεβα προς την  ΕΚΤ με αφορμή τη δεύτερη  άρνησή της να δώσει πλήρη στοιχεία προς το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο για την έκθεσή του επί  της «αποτελεσματικότητας διαχείρισης της ΕΚΤ», παρότι γι’ αυτήν δέχεται ότι βρίσκεται εντός των νομικών ορίων εντολής του ΕΕΣ.

Ακολουθούν τα πλήρη κείμενα της ερώτησης των Ευρωβουλευτών και της απάντησης του Μάριο Ντράγκι:

Η ΕΡΩΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Άρνηση της ΕΚΤ να διαθέσει στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο πληροφορίες για τα ελληνικά Μνημόνια»

«To Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) σε πρόσφατη Ειδική Έκθεσή  του[1] με τίτλο: «Η παρέμβαση της Επιτροπής στην ελληνική χρηματοπιστωτική κρίση»,  εξέτασε τη διαχείριση των τριών προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής για την Ελλάδα. Διαπίστωσε σοβαρές θεσμικές αδυναμίες αλλά και την αναποτελεσματικότητά τους και κατέληξε σε έντεκα συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τις οποίες μάλιστα η τελευταία αποδέχεται. Το ΕΕΣ, στο πλαίσιο της εντολής του  όπως ορίζεται από το άρθρο 287 ΣΛΕΕ[2], ζήτησε μεταξύ άλλων πληροφορίες και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) η οποία ως μέλος της τρόικας και του κουαρτέτου  είχε την ευθύνη συνεργασίας με  την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την  αξιολόγηση και παρακολούθηση της υλοποίησης των όρων χρηματοδοτικής συνδρομής. Η ΕΚΤ, όμως, αρνήθηκε να παράσχει αυτές τις πληροφορίες και το ΕΕΣ στην Ειδική Έκθεση σημειώνει: «Η ΕΚΤ αμφισβήτησε εντολή του Συνεδρίου ως προς το ζήτημα αυτό και οι πληροφορίες που μας παρείχε ήταν ανεπαρκείς ως αποδεικτικά στοιχεία ελέγχου· ως εκ τούτου, δεν ήμαστε σε θέση να αναφερθούμε στον ρόλο της ΕΚΤ στα ελληνικά προγράμματα».

Δεδομένου πως η επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα της ΕΚΤ που ελέγχει το ΕΕΣ δεν είναι ανεξάρτητη από τις αποφάσεις που παίρνει ο θεσμός και σύμφωνα με έκθεση του ΕΕΣ (2014)[3]  που διαπιστώνει κενά λογοδοσίας:

 

Ερωτάται η ΕΚΤ:

1.Γιατί αρνείται την πρόσβαση του ελεγκτικού οργάνου σε πληροφορίες;

2.Ποιοι φάκελοι και ποιες κατηγορίες πληροφοριών που ζητήθηκαν δεν δόθηκαν;

3.Με ποιον τρόπο οι σχέσεις Τρόικας- EKT -κρατών μελών θα υπόκεινται σε λογοδοσία;

 

[1] https://www.eca.europa.eu/el/Pages/DocItem.aspx?did=43184

[2] Άρθρο 287 Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ε.Ε,, παράγραφοι 1, 3 και 4

[3] Landscape review: Gaps, overlaps and challenges: a landscape review of EU accountability and public audit arrangements  https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/LR14_01/QJ0214776ENC.pdf, especially points 101 and 102

 

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΡΙΟ ΝΤΡΑΓΚΙ

«Αξιότιμο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρία Κούνεβα,

Σας ευχαριστώ για την επιστολή σας, την οποία μου διαβίβασε ο κ. Roberto Gualtieri, Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, μαζί με συνοδευτική επιστολή, στις 4 Δεκεμβρίου 2017.

Η ΕΚΤ λαμβάνει γνώση του περιεχομένου και της ανάλυσης που παρέχει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) στην ειδική του έκθεση με τίτλο «Η παρέμβαση της Επιτροπής στην ελληνική χρηματοπιστωτική κρίση» στην οποία εξετάζεται η διαχείριση των τριών προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής για την Ελλάδα[1].

Θα ήθελα να τονίσω ότι το άρθρο 27.2 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας περιορίζει την εντολή του ΕΕΣ σε σχέση με την ΕΚΤ στην «εξέταση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης της ΕΚΤ». Το όριο αυτό στην εντολή του ΕΕΣ έχει τεθεί συνειδητά από τον νομοθέτη προκειμένου να διαφυλάσσεται η ανεξαρτησία της ΕΚΤ. Εντούτοις, όπως είχα την ευκαιρία να συζητήσω με τους αξιότιμους συναδέλφους σας στις 20 Νοεμβρίου 2017 στη διάρκεια της ακρόασής μου ενώπιον της επιτροπής ECON στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο[2], τα ερωτήματα που έθεσε το ΕΕΣ στον προαναφερόμενο έλεγχο όσον αφορά τη συνδρομή που παρείχε η ΕΚΤ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην Ευρωομάδα στο πλαίσιο του συμβουλευτικού της ρόλου για τα προγράμματα οικονομικής προσαρμογής υπερέβαιναν, κατά την άποψή μας, την «εξέταση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης της ΕΚΤ».

Εντός των νομικών ορίων της εντολής του ΕΕΣ, η ΕΚΤ στήριξε το έργο των ελεγκτών παρέχοντάς τους ολοκληρωμένο σύνολο σχετικών πληροφοριών και εξηγήσεων. Η ΕΚΤ προσφέρθηκε επίσης να συναντήσει τους ελεγκτές κατά τις επιτόπιες αποστολές τους με σκοπό την περαιτέρω διευκρίνιση των παρεχόμενων πληροφοριών. Αν και το ΕΕΣ δεν έχει αξιοποιήσει αυτήν την ευκαιρία μέχρι στιγμής, η προσφορά εκ μέρους της ΕΚΤ ισχύει. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι το προσωπικό της ΕΚΤ κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου το ΕΕΣ να μπορέσει να διενεργήσει την αξιολόγηση σύμφωνα με την εντολή που του έχει ανατεθεί.

Τέλος, θα ήθελα να τονίσω ότι η ΕΚΤ λογοδοτεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά το σύνολο των καθηκόντων της, συμπεριλαμβανομένων των συμβουλών που έχει παράσχει στο πλαίσιο των προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής. Απόδειξη τούτου είναι, για παράδειγμα, η συμμετοχή του κ. Coeuré σε ειδική ακρόαση της ομάδας εργασίας για την οικονομική στήριξη σχετικά με το τρίτο πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής της Ελλάδας. Επιπλέον, τα τελευταία έτη το θέμα των προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής στη ζώνη του ευρώ έχει συζητηθεί συχνά κατά τις τακτικές μου ακροάσεις ενώπιον της επιτροπής ECON αλλά και σε απαντήσεις μου σε γραπτές ερωτήσεις που εσείς και άλλοι αξιότιμοι συνάδελφοί σας μου έχετε απευθύνει. Για την ΕΚΤ, η διατήρηση ανοιχτού διαλόγου με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δηλαδή τους αντιπροσώπους των λαών της Ευρώπης, είναι πολύ σημαντική, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο του συμβουλευτικού μας ρόλου στον τομέα της επίβλεψης και της αξιολόγησης προγραμμάτων, ο οποίος ανατίθεται στην ΕΚΤ δυνάμει του παράγωγου δικαίου[3] και της Συνθήκης για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας».

 

[1] Ειδική έκθεση αριθ. 17/2017, διαθέσιμη στη διεύθυνση https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=43184.

 

[2] Τα πλήρη απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συζήτησης διατίθενται στη διεύθυνση http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/133900/Monetary_dialogue_20112017EN.pdf

 

[3] Ο ρόλος της ΕΚΤ όσον αφορά την επίβλεψη καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 472/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013 για την ενίσχυση της οικονομικής και δημοσιονομικής εποπτείας των κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ τα οποία αντιμετωπίζουν ή απειλούνται με σοβαρές δυσκολίες αναφορικά με τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα (ΕΕ L 140, της 27.5.2013, σ. 1) («δίπτυχο» κανονισμών).Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ