ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

13/02/2018

Απάντηση της Επιτρόπου Γκάμπριελ στον Δημ.Παπαδημούλη: Η Κομισιόν υποστηρίζει τους εθνικούς συνασπισμούς τοπικών παραγόντων για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων

Απάντηση της Επιτρόπου Γκάμπριελ στον Δημ.Παπαδημούλη: Η Κομισιόν υποστηρίζει τους εθνικούς συνασπισμούς τοπικών παραγόντων για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτωνΔημ. Παπαδημούλης: Τι κίνητρα θα δώσει η Κομισιόν για τη συγκρότηση Εθνικού Πλαισίου Ανάπτυξης Δεξιοτήτων πληροφοριακού και ψηφιακού γραμματισμού;

Απάντηση έδωσε η Επίτροπος για την Ψηφιακή Οικονομία και Κοινωνία, Μαρίγια Γκάμπριελ, σε ερώτηση που κατέθεσε ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης, αναφορικά με την ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακού και ψηφιακού γραμματισμού.

Η Επίτροπος Γκάμπριελ σημειώνει πως η Κομισιόν «υποστηρίζει δραστήρια τοπικούς παράγοντες να συστήσουν εθνικούς συνασπισμούς για να αναλάβουν δράση με σκοπό την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων», ενώ συμπλήρωσε πως, ειδικά για την ψηφιακή εκπαίδευση, «το σχέδιο δράσης που εγκρίθηκε τον Ιανουάριο του 2018, περιέχει ορισμένα μέτρα τα οποία μέσω της ΕΕ θα βοηθήσουν στην προσαρμογή των εκπαιδευτικών συστημάτων στον επιτελούμενο ψηφιακό μετασχηματισμό».

Στην ερώτησή του ο Δημ. Παπαδημούλης είχε ζητήσει να πληροφορηθεί από την Επιτροπή «τι κίνητρα θα δώσει σε όσα κράτη-μέλη δεν έχουν προχωρήσει στη συγκρότηση Εθνικού Πλαισίου για την ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακού και ψηφιακού γραμματισμού -όπως η Ελλάδα- ώστε να το κάνουν». Επιπλέον, βάσει της στοχοθεσίας της Επιτροπής για το 2020, είχε ρωτήσει την Επιτροπή «τί μέτρα θα λάβει για την υιοθέτηση των σύγχρονων ψηφιακών επιτευγμάτων στις δημόσιες βιβλιοθήκες όλων των κρατών-μελών, δεδομένης και της σημασίας του ψηφιακού γραμματισμού για την είσοδο των πολιτών στην αγορά εργασίας».
Υπενθύμιζε, δε, πως «η Ελλάδα κατατάσσεται 26η μεταξύ των 28 κρατών-μελών όσον αφορά το επίπεδο των ψηφιακών δεξιοτήτων της, γεγονός που σύμφωνα με την Επιτροπή ‘μπορεί να αποτελέσει τροχοπέδη για την περαιτέρω ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας’. Παράλληλα, σύμφωνα με τον Δημ. Παπαδημούλη, το 49% των Ελλήνων επισκέπτονται μια βιβλιοθήκη κάθε 6 μήνες ή και λιγότερο συχνά.

Η Επίτροπος Γκάμπριελ απάντησε σχετικά ότι «οι δημόσιες βιβλιοθήκες είναι σημαντικοί παράγοντες που προωθούν τον ψηφιακό γραμματισμό και καθιστούν το διαδίκτυο περισσότερο προσβάσιμο σε όλους τους πολίτες». Κατέληξε θυμίζοντας πως «διοργανώθηκαν το 2017 στην Ελλάδα 193 εκδηλώσεις υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Προγραμματισμού».

Ακολουθούν πλήρεις η ερώτηση και η απάντηση:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-006724/2017
προς την Επιτροπή

Θέμα: Aνάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακού και ψηφιακού γραμματισμού

Στις 17-18 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε στο ευρωκοινοβούλιο η εκδήλωση «Generation Code: Born at the Library». Στην εκδήλωση οι εθνικές βιβλιοθήκες των κρατών-μελών παρουσίασαν τεχνολογικά επιτεύγματα με τη χρήση των οποίων οι δημόσιες βιβλιοθήκες να μπορούν να συμβάλουν στον ψηφιακό γραμματισμό -με χαμηλό κόστος σε πολλές περιπτώσεις. Η Ελλάδα κατατάσσεται 26η μεταξύ των 28 κρατών-μελών όσον αφορά το επίπεδο των ψηφιακών δεξιοτήτων της, γεγονός που σύμφωνα με την Επιτροπή «μπορεί να αποτελέσει τροχοπέδη για την περαιτέρω ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας». Παράλληλα, το 49% των Ελλήνων επισκέπτονται μια βιβλιοθήκη κάθε 6 μήνες ή και λιγότερο συχνά.

Βάσει των ανωτέρω, ερωτάται η Επιτροπή:

- Τι κίνητρα θα δώσει σε όσα κράτη-μέλη δεν έχουν προχωρήσει στη συγκρότηση Εθνικού Πλαισίου για την ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακού και ψηφιακού γραμματισμού, όπως η Ελλάδα, ώστε να το κάνουν;

- Βάσει της στοχοθεσίας της Επιτροπής για το 2020, τι μέτρα θα λάβει για την υιοθέτηση των σύγχρονων ψηφιακών επιτευγμάτων στις δημόσιες βιβλιοθήκες όλων των κρατών-μελών, δεδομένης και της σημασίας του ψηφιακού γραμματισμού για την είσοδο των πολιτών στην αγορά εργασίας;

Απάντηση της κας Gabriel
εξ ονόματος της Επιτροπής
(1.2.2018)

Η Επιτροπή υποστηρίζει την ανάπτυξη του Συνασπισμού για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και τις Θέσεις Εργασίας που δρομολογήθηκε τον Δεκέμβριο του 2016. Στον Συνασπισμό συμμετέχουν κράτη μέλη και παράγοντες οι οποίοι δεσμεύονται να αναλάβουν δράση, να προσδιορίσουν και να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές με σκοπό να αναπαραχθούν και να κλιμακωθούν ανά την Ευρώπη.

Η Επιτροπή ενθαρρύνει επίσης δραστήρια τοπικούς παράγοντες να συστήσουν εθνικούς συνασπισμούς για να αναλάβουν δράση με σκοπό την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων. Η Επιτροπή θα συνεχίσει επίσης να υποστηρίζει τα κράτη μέλη στη χάραξη στρατηγικών ψηφιακών δεξιοτήτων. Προς τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή μαζί με κράτη μέλη ανέπτυξε μια «κοινή αντίληψη», με την οποία προσδιορίζονται οι κύριες προκλήσεις και οι πιθανές δράσεις για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των κενών που υπάρχουν στην Ευρώπη όσον αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες. Οι χώρες μπορούν να χρησιμοποιήσουν την εν λόγω αντίληψη για τη χάραξη των δικών τους στρατηγικών.

Το σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση, που εγκρίθηκε τον Ιανουάριο του 2018, περιέχει ορισμένα μέτρα τα οποία μέσω της ΕΕ θα βοηθήσουν στην προσαρμογή των εκπαιδευτικών συστημάτων στον επιτελούμενο ψηφιακό μετασχηματισμό. Το σχέδιο δράσης προωθεί την καλύτερη αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση, τις ψηφιακές δεξιότητες σπουδαστών και διδασκόντων και τη βελτίωση των δεδομένων και των προοπτικών στην ψηφιακή εκπαίδευση.

Η Επιτροπή υποστηρίζει επίσης την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού, ένα κίνημα βάσης, σκοπός του οποίου είναι να αυξηθεί το ενδιαφέρον του κόσμου για τον προγραμματισμό. Το 2017, διοργανώθηκαν στην Ελλάδα 193 εκδηλώσεις υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Προγραμματισμού.

Οι δημόσιες βιβλιοθήκες είναι σημαντικοί παράγοντες που προωθούν τον ψηφιακό γραμματισμό και καθιστούν το διαδίκτυο περισσότερο προσβάσιμο σε όλους τους πολίτες. Το PublicLibraries2020 είναι ενεργό μέλος του Συνασπισμού και δραστήριος εταίρος στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Προγραμματισμού. Ο διευθυντής του είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνασπισμού για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και τις Θέσεις Εργασίας.

 

----------------------------------------------

http://www.publiclibraries2020.eu/news/pl2020-becomes-member-digital-skills-and-jobs-coalition

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/greece

Έρευνα που διερευνήθηκε για λογαριασμό της Εθνική Βιβλιοθήκης το 2016 σε δείγμα 609 ατόμων γενικού πληθυσμού από τις περιοχές της Αττικής.

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-skills-jobs-coalition

http://www.publiclibraries2020.eu/content/see-numbers

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-skills-jobs-coalition

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/shared-concept-national-digital-skills-strategies

https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/digital-education-action-plan.pdf

http://codeweek.eu/

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/governing-board-digital-skills-and-jobs-coalitionΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ