ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

12/03/2018

Απάντηση του Β. Ντομπρόβσκις σε ερώτηση του Δημ. Παπαδημούλη για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων

Απάντηση του Β. Ντομπρόβσκις σε ερώτηση του Δημ. Παπαδημούλη για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εγγύησης ΚαταθέσεωνB. Ντομπρόβσκις σε Παπαδημούλη για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων: Aποτελεί προτεραιότητα για την Κομισιόν - Θεωρούμε εφικτή την πλήρη εφαρμογή του έως το 2024

Ερώτηση Δημ. Παπαδημούλη σε Κομισιόν: Να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εγγύησης Καταθέσεων - Η Κομισιόν να προχωρήσει σε ενέργειες, που θα αντιμετωπίσουν πραγματικά την αδιαλλαξία ορισμένων κρατών-μελών, που κρατούν πίσω την ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης

Απάντηση έδωσε ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν για το Ευρώ και τον Κοινωνικό Διάλογο, Β. Ντομπρόβσκις, σε ερώτηση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και Επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη, αναφορικά με την ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης και την καθιέρωση του Ευρωπαικού Συστήματος Εγγύησης Καταθέσεων, φάκελος για τον οποίο ο Έλληνας Ευρωβουλευτής είναι σκιώδης εισηγητής εκ μέρους της Ευρωομάδας της Αριστεράς.
Πιο συγκεκριμένα ο κ. Ντομπρόβσκις υπογραμμίζει ότι το Ευρωπαικό Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων αποτελεί προτεραιότητα για την Κομισιόν, ενώ σημειώνει πως «θεωρεί εφικτό να τεθεί πλήρως σε εφαρμογή το ευρωπαϊκό σύστημα έως το 2024».
Η Κομισιόν δια του Αντιπροέδρου της υπενθυμίζει ότι έχει ήδη από τον περασμένο Οκτώβριο προτείνει «ιδέες για την αντιμετώπιση αποκλινουσών απόψεων που διατυπώθηκαν σε επίπεδο Ευρωπαικου Κοινοβουλίου και Συμβουλίου». Συγκεκριμένα «το EDIS θα μπορούσε να καθιερωθεί περισσότερο βαθμιαία μετά από δύο στάδια», ενώ «στο στάδιο της αντασφάλισης το EDIS θα παρέχει ρευστότητα στα εθνικά συστήματα εγγύησης των καταθέσεων που τη χρειάζονται, η οποία θα πρέπει να επιστραφεί από τα αντίστοιχα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων (ΣΕΚ)»
Τέλος ο κ. Ντομπρόσβκις αναφέρει πως «η στήριξη της ρευστότητας είναι ουσιώδες στοιχείο για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταθετών» και πως οι νέες προτάσεις της Κομισιόν θα αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τους προβληματισμούς που διατηρούν ορισμένα κράτη-μέλη.
Ωστόσο ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν αποφεύγει να αναφερθεί στην αδιαλλαξία ορισμένων κρατών, καθώς και πολιτικών δυνάμεων, που στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης δεν έχουν δείξει συναινετική διάθεση, ενώ δεν σχολιάζει πώς αυτή η αδιαλλαξία θα καμφθεί και με ποιον τρόπο δεν θα τεθεί σε κίνδυνο το χρονοδιάγραμμα που έχει θέσει η ίδια η Κομισιόν για πλήρη εφαρμογή του Ευρωπαικού Συστήματος έως το 2024.
Ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου Δημ. Παπαδημούλης είχε καταθέσει στις 23 Ιανουαρίου ερώτηση στη Κομισιόν, αναφορικά με τα εμπόδια που αντιμετωπίζει η διαπραγμάτευση για την υλοποίηση του Ευρωπαικού Συστήματος Εγγύησης Καταθέσεων. Επικαλούμενος την σημασία ολοκλήρωσης του τρίτου πυλώνα της τραπεζικής ένωσης, όπως αποτυπώθηκε και στην Σύνοδο των Χωρών του Νότου στην Ρώμη, ο κ. Παπαδημούλης ζητάει από την Κομισιόν, μεταξύ άλλων, να αξιολογήσει την πρόταση των ηγετών των κρατών-μελών του Νότου, καθώς και συγκεκριμένες ενέργειες, ώστε «να αντιμετωπίσει την άρνηση ορισμένων κρατών-μελών να δεχθούν την πρόταση της Επιτροπής για πλήρη αμοιβαιοποίηση στο πλαίσιο του Ευρωπαικού Συστήματος Εγγύησης Καταθέσεων».

Ακολουθεί η πλήρης ερώτηση και η πλήρης απάντηση:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-000348/2018
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)
Θέμα: Ευρωπαϊκό σύστημα εγγύησης καταθέσεων
H απόφαση της πρόσφατης συνόδου των κρατών-μελών του ευρωπαϊκού Νότου στη Ρώμη επισημαίνει την ανάγκη για περαιτέρω ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, ως μοχλού σταθερότητας και ανάπτυξης στην ευρωπαϊκή περιφέρεια.
Ειδικότερα γίνεται λόγος για την ανάγκη ολοκλήρωσης της τραπεζικής ένωσης και του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εγγύησης Καταθέσεων (ΕΣΕΚ). Το ΕΣΕΚ, σύμφωνα και με την Επιτροπή, θα ολοκληρώσει την Τραπεζική Ένωση και θα την προστατέψει έναντι μελλοντικών κρίσεων, ενώ θα επαναφέρει το αίσθημα ασφάλειας σε πολίτες χωρών των οποίων τα συστήματα αντιμετωπίζουν προβλήματα αστάθειας, γεγονός που θα αποτρέπει τη φυγή καταθέσεων σε τράπεζες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης.
Με αφορμή την ανάγκη που εκφράζουν οι ηγέτες της Ελλάδας, Κύπρου, Ισπανίας, Γαλλίας, Ιταλίας, Μάλτας και Πορτογαλίας για θωράκιση των τραπεζικών τους συστημάτων απέναντι σε μελλοντικούς κινδύνους, ερωτάται η Επιτροπή:
– Πώς αξιολογεί την πρόταση των ηγετών των κρατών-μελών του Νότου και πώς προωθείται η υλοποίηση της σχετικής πρότασης που είχε καταθέσει τον Νοέμβριο του 2015 για το ΕΣΕΚ;
– Θεωρεί εφικτή την υλοποίηση της υφιστάμενης πρότασης για πλήρη εφαρμογή του ΕΣΕΚ μέχρι το 2024 ή ετοιμάζει τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος;
– Πώς προτίθεται να αντιμετωπίσει την άρνηση ορισμένων κρατών-μελών να δεχθούν την πρόταση της Επιτροπής για πλήρη αμοιβαιοποίηση στο πλαίσιο του ΕΣΕΚ;


EL E-000348/2018 Απάντηση του Αντιπροέδρου κ. Dombrovskis εξ ονόματος της Επιτροπής (7.3.2018)
Η Επιτροπή συμμερίζεται την άποψη ότι η ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης, καθώς και η καθιέρωση ευρωπαϊκού συστήματος εγγύησης των καταθέσεων (EDIS), αποτελούν προτεραιότητα. Όσον αφορά το ευρωπαϊκό σύστημα εγγύησης των καταθέσεων, η Επιτροπή πρότεινε νέες ιδέες για τη μελλοντική πορεία του στην ανακοίνωσή της σχετικά με την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης, της 11ης Οκτωβρίου 2017, και ζήτησε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να καταλήξουν σε συμφωνία έως το 2018.
Η Επιτροπή πιστεύει ότι το χρονοδιάγραμμα όπως καθορίσθηκε στην αρχική πρόταση του Νοεμβρίου 2015 είναι εφικτό, δηλ. θα πρέπει να τεθεί πλήρως σε εφαρμογή ευρωπαϊκό σύστημα έως το 2024.
Στην ανακοίνωση της 11ης Οκτωβρίου 2017, η Επιτροπή πρότεινε ιδέες σε μια προσπάθεια να αντιμετωπισθούν οι αποκλίνουσες απόψεις που διατυπώθηκαν κατά τις διαπραγματεύσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Συγκεκριμένα, το EDIS θα μπορούσε να καθιερωθεί περισσότερο βαθμιαία μετά από δύο στάδια. Στο στάδιο της αντασφάλισης το EDIS θα παρέχει ρευστότητα στα εθνικά συστήματα εγγύησης των καταθέσεων που τη χρειάζονται, η οποία θα πρέπει να επιστραφεί από τα αντίστοιχα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων (ΣΕΚ). Η στήριξη της ρευστότητας είναι ουσιώδες στοιχείο για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταθετών. Στο στάδιο της συνασφάλισης, το EDIS θα καλύψει επίσης τις ζημίες χωρίς την ανάκτησή τους από το ΣΕΚ. Αυτό θα συμβάλει στην περαιτέρω μείωση της σύνδεσης των τραπεζών με το δημόσιο χρέος. Ωστόσο, η μετάβαση σε αυτήν τη δεύτερη φάση θα εξαρτηθεί από την πρόοδο που θα επιτευχθεί όσον αφορά τη μείωση του ύψους των μη εξυπηρετούμενων δανείων στους ισολογισμούς των τραπεζών οι οποίοι αξιολογούνται με έλεγχο της ποιότητας των στοιχείων του ενεργητικού (AQR). Ως εκ τούτου, με τις ιδέες που προτείνονται στην ανακοίνωση θα αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά οι προβληματισμοί όσον αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και τον ηθικό κίνδυνο, ενώ παράλληλα με το ευρωπαϊκό σύστημα θα εξασφαλισθεί πλήρης ρευστότητα και κάλυψη των ζημιών στο τελικό στάδιο.Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ