ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

30/03/2018

Κ. Κούνεβα: Αντιφατικές απαντήσεις Κομισιόν για άρνηση λογοδοσίας από την ΕΚΤ

Κ. Κούνεβα: Αντιφατικές απαντήσεις Κομισιόν για άρνηση λογοδοσίας από την ΕΚΤΤι απαντά ο επίτροπος Ντομπρόβσκις σε δυο ερωτήσεις για την προκλητική στάση της ΕΚΤ έναντι του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ)

 

«Δεν παίρνουμε θέση για διμερείς συζητήσεις μεταξύ άλλων θεσμικών οργάνων της Ε.Ε. για το εύρος των αρμοδιοτήτων και εξουσιών τους», απαντά ο επίτροπος Βάλντις Ντομπρόβσκις στην ερώτηση των Ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ που κατατέθηκε με πρωτοβουλία της Κ. Κούνεβα (21/11/2017), με αφορμή την άρνηση της ΕΚΤ να παράσχει πλήρη στοιχεία στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ), στο πλαίσιο της ειδικής έκθεσής του για τη διαχείριση των ελληνικών μνημονίων.

Ωστόσο, η στάση «Ποντίου Πιλάτου» της Κομισιόν εγκαταλείπεται στην απάντησή της σε δεύτερη παρεμφερή ερώτηση που κατέθεσε η Κ. Κούνεβα. Ειδικότερα, σε ερώτηση για την άρνηση της ΕΚΤ να δώσει πλήρη στοιχεία στο ΕΕΣ για τον ρόλο της στη διαχείριση των τραπεζικών κρίσεων, ο Β.Ντομπρόβσκις αναγνωρίζει την υποχρέωση λογοδοσίας της ΕΚΤ στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Συστήνει, μάλιστα, στα δυο θεσμικά όργανα «να συνάψουν διοργανική συμφωνία για να καθοριστούν οι τρόποι ανταλλαγής πληροφοριών, προκειμένου να επιτραπεί η πρόσβαση του ΕΕΣ σε όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την άσκηση του ελέγχου που του έχει ανατεθεί».

Τι από τα δυο ισχύει; Ο «γενικός κανόνας περί μη επέμβασης» που επικαλείται η Κομισιόν στην πρώτη απάντησή της, ή η σύστασή της να συμμορφωθεί η ΕΚΤ στις υποχρεώσεις λογοδοσίας, που αναφέρει στη δεύτερη απάντηση;

Σημειώνεται ότι και για τις δύο συναφείς ερωτήσεις της Κ. Κούνεβα και των ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ αναμένονται οι απαντήσεις και της ίδιας της ΕΚΤ.

 

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΑ ΠΛΗΡΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΕΡΩΤΉΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΜΙΣΙΟΝ

Η ΠΡΩΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ (21/11/2017)

«Θέμα:​ Άρνηση της ΕΚΤ να διαθέσει στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο πληροφορίες για τα ελληνικά μνημόνια (Κ. Κούνεβα, Σ. Κούλογλου, Δ. Παπαδημούλης)

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) σε πρόσφατη ειδική έκθεσή του με τίτλο: «Η παρέμβαση της Επιτροπής στην ελληνική χρηματοπιστωτική κρίση» , εξέτασε τη διαχείριση των τριών προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής για την Ελλάδα. Διαπίστωσε σοβαρές θεσμικές αδυναμίες, αλλά και την αναποτελεσματικότητά τους και κατέληξε σε έντεκα συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τις οποίες μάλιστα η τελευταία αποδέχεται. Το ΕΕΣ, στο πλαίσιο της εντολής του όπως ορίζεται από το άρθρο 287 της ΣΛΕΕ , ζήτησε πληροφορίες και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), η οποία ως μέλος της τρόικας και του κουαρτέτου είχε την ευθύνη συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αξιολόγηση και παρακολούθηση της υλοποίησης των όρων χρηματοδοτικής συνδρομής. Η ΕΚΤ όμως αρνήθηκε να παράσχει τις κατάλληλες πληροφορίες, με αποτέλεσμα το ΕΕΣ να αδυνατεί να αναφερθεί στον ρόλο της στα μνημόνια συνεννόησης, όπως το ίδιο επισημαίνει στην ειδική έκθεσή του .

Ερωτάται η Επιτροπή:

–​Δεδομένου ότι η επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα της τράπεζας που οφείλει να ελέγξει το ΕΕΣ δεν είναι ανεξάρτητη από τις αποφάσεις που παίρνει ο θεσμός, πώς αξιολογεί, ως θεματοφύλακας των Συνθηκών, τη στάση της ΕΚΤ απέναντι στη θεσμική ελεγκτική αρχή ;

–​Πώς οι έντεκα συστάσεις του ΕΕΣ αντανακλώνται στη στάση της κατά την 3η αξιολόγηση και τις διαπραγματεύσεις για το χρέος;»

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΜΙΣΙΟΝ

«Απάντηση του Αντιπροέδρου κ. Dombrovskis εξ ονόματος της Επιτροπής

1. Κατά γενικό κανόνα, η Επιτροπή δεν λαμβάνει θέση σε σχέση με διμερείς συζητήσεις μεταξύ άλλων θεσμικών οργάνων της Ένωσης όσον αφορά το εύρος των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων και εξουσιών.

2. Οι συστάσεις θα εφαρμοστούν από την Επιτροπή για τη διαχείριση μελλοντικών προγραμμάτων σταθερότητας. Ωστόσο, η Επιτροπή εφαρμόζει ήδη τις περισσότερες από τις συστάσεις στη διαχείριση του προγράμματος στήριξης της σταθερότητας για την Ελλάδα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ), και το γεγονός αυτό έχει αποτυπωθεί εκ νέου στην τρίτη επισκόπηση του προγράμματος. Επιπλέον, η Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Επιτροπής εξασφαλίζει και συντονίζει την παροχή στήριξης προς τις ελληνικές αρχές σε όλους σχεδόν τους τομείς των μεταρρυθμίσεων (σύσταση 8).

Συζητήσεις σχετικά με τα πιθανά μέτρα που απαιτούνται για να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του χρέους πραγματοποιούνται εκτός των αξιολογήσεων του προγράμματος και επικεντρώνονται στον σχεδιασμό και την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων. Η Επιτροπή καταρτίζει, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), την ανάλυση βιωσιμότητας του χρέους η οποία χρησιμοποιείται στο πλαίσιο αυτών των διαβουλεύσεων. Από ευρωπαϊκής πλευράς, οι συζητήσεις αυτές πρόκειται να συνεχιστούν σύμφωνα με τις δεσμεύσεις και το χρονοδιάγραμμα που όρισε η Ευρωομάδα τον Μάιο του 2016 και επανέλαβε τον Ιούνιο του 2017 και τον Ιανουάριο του 2018.»

 

Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ (26/1/2018)

«Θέμα:​ Νέα άρνηση της ΕΚΤ να διαθέσει στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο πλήρη πρόσβαση σε στοιχεία (Κ. Κούνεβα)

Σε νέα έκθεσή του «για την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης τραπεζικών κρίσεων από την ΕΚΤ» , το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) υπογραμμίζει την άρνηση της ΕΚΤ να παράσχει πλήρη πρόσβαση σε πληροφορίες. Είναι η δεύτερη φορά που η ΕΚΤ αρνείται αυτόν τον έλεγχο. Τον περασμένο Νοέμβριο, σε έκθεσή του για την αποτελεσματικότητα των ελληνικών προγραμμάτων, το ΕΕΣ δήλωσε αδυναμία αποτίμησης του ρόλου της ΕΚΤ, λόγω της περιορισμένης πρόσβασης σε έγγραφα που της ζητηθήκαν.

Την ίδια ώρα, η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια κάλεσε τον επικεφαλής της ΕΚΤ να διακόψει τη συμμετοχή του στο κλειστό και αδιαφανές κλαμπ διεθνών τραπεζικών παραγόντων (G30) .

Ερωτάται η Επιτροπή:

Με βάση τις παρεμβάσεις του ΕΕΣ και της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας, τι μέτρα προτείνει και σκοπεύει να πάρει στο πλαίσιο της συζητούμενης μεταρρύθμισης της Ευρωζώνης και της ΕΕ, ώστε να ενισχυθεί η διαφάνεια και η λογοδοσία της ΕΚΤ στα ελεγκτικά όργανα της ΕΕ;»

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΜΙΣΙΟΝ

«Απάντηση του Αντιπροέδρου κ. Dombrovskis εξ ονόματος της Επιτροπής

Στην έκθεσή της σχετικά με τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (ΕΕΜ), όπως απαιτείται από τον κανονισμό ΕΕΜ , η Επιτροπή υπογράμμισε ότι η εντολή ελέγχου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ), όπως προβλέπεται στους εφαρμοστέους κανόνες συμπεριλαμβανομένου του Καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ), αποτελεί ένα από τα σημαντικά στοιχεία στο πλαίσιο λογοδοσίας για τον ΕΕΜ.

Η Επιτροπή συνέστησε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το ΕΕΣ θα πρέπει να συνάψουν διοργανική συμφωνία για να καθοριστούν οι τρόποι ανταλλαγής πληροφοριών, προκειμένου να επιτραπεί η πρόσβαση του ΕΕΣ σε όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την άσκηση της εντολής ελέγχου που του έχει ανατεθεί.»

 

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ