ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

03/04/2018

Ομιλία του βουλευτή Κυκλάδων, Ν.Συρμαλένιου, στη Βουλή, στη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής ΠολιτικήςΠροϊόν διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους το σ/ν προστασίας των ναυτικών από τις ομαδικές απολύσεις

.

«Η ευρωπαϊκή Οδηγία 1794/2015 αναφέρεται κυρίως σε εργασιακά ζητήματα των ναυτικών και αποτέλεσε προϊόν διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους, επιτυγχάνοντας την εξισορρόπηση μεταξύ όρων και συνθηκών εργασίας των ναυτικών και της παροχής υπηρεσιών θαλάσσιων μεταφορών», ανέφερε ο βουλευτής Κυκλάδων Νίκος Συρμαλένιος, κατά την έναρξη της εισήγησής του στην Ολομέλεια της Βουλής, στη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Ο Ν. Συρμαλένιος ανέφερε: «Επίσης, η Οδηγία αυτή έρχεται ως αποτέλεσμα τροποποιήσεων πολλών οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ενσωματώνοντας νομοθεσίες περί προστασίας των μισθωτών σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη, περί θέσπισης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εργαζομένων, περί θέσπισης γενικού πλαισίου ενημέρωσης και διαβούλευσης των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, περί προσέγγισης της νομοθεσίας των κρατών-μελών για τις ομαδικές απολύσεις, καθώς και για τη διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβίβασης των επιχειρήσεων ή τμημάτων αυτών.

Με την Οδηγία αυτή διασφαλίζεται η αποτελεσματικότερη προστασία των ναυτικών, αφού αίρονται οι εξαιρέσεις που ίσχυαν για τις ομαδικές απολύσεις για τα πληρώματα των πλοίων των θαλασσών, ενώ επίσης αίρεται αντίστοιχα και η προϊσχύουσα εξαίρεση για τους αλιείς που αμείβονται με το κομμάτι.

Επίσης, κατοχυρώνεται η ενεργός συμμετοχή των ναυτικών στις διαδικασίες ενημέρωσης και διαβούλευσης, αξιοποιώντας τη χρήση των νέων τεχνολογιών για τη διασφάλιση της συμμετοχής των μελών στην ειδική διαπραγματευτική ομάδα και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εργαζομένων.

Χαρακτηριστικό είναι το άρθρο 5, βάσει του οποίου αποτελεί υποχρέωση του πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή η διαβούλευση και η διαβίβαση στο Συμβούλιο Εμπορικού Ναυτικού της πληροφόρησης, ενώ τίθενται υπόψη των ναυτικών μέτρα άρνησης των απολύσεων, όπως ποσά για κάλυψη αυτασφάλισης, για κατάρτιση και συμβουλευτική, με στόχο την επανένταξη στην αγορά εργασίας, καθώς και μέτρα αξιοποίησης ειδικών προγραμμάτων αντιμετώπισης της επαπειλούμενης ανεργίας και τρόπους για την κατά προτεραιρότητα επαναπρόσληψής τους, για την υλοποίηση των ομαδικών απολύσεων, διοικητικές διαδικασίες και προθεσμίες συμφωνίας των διαβουλευομένων μερών, ενώ το Συμβούλιο Εμπορικού Ναυτικού μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών, που με το άρθρο 8 επίσης, προβλέπεται η ακυρότητα των ομαδικών απολύσεων, εάν παραβιάζονται οι προβλεπόμενες διατάξεις.

Με τα άρθρα 10 έως 12 προσαρμόζεται το εθνικό θεσμικό πλαίσιο στις διατάξεις της Οδηγίας. Ειδικότερα στο άρθρο 11 καθορίζεται ότι δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του νομοσχεδίου περί ομαδικών απολύσεων των ναυτικών: πρώτον, λόγω μη εκτέλεσης ή διακοπής πλόων στο πλαίσιο των θαλάσσιων ενδομεταφορών και, δεύτερον, λόγω μη εκτέλεσης ή διακοπής πλόων τουριστικών πλοίων, που δραστηριοποιούνται εποχιακά.

Επίσης, με το παρόν νομοσχέδιο δεν θίγεται η σχετική νομοθεσία περί οργανικής σύνθεσης των πληρωμάτων της ακτοπλοΐας.

Τα άρθρα 13 έως 27 αναφέρονται στις λοιπές διατάξεις. Με τις λοιπές διατάξεις, λοιπόν, με το άρθρο 14 αποδίδεται το ετήσιο επίδομα σίτισης σε όλους τους σπουδαστές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, στους σπουδαστές μεικτής φοίτησης, ενώ το ύψος του επιδόματος, που εκτιμάται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους σε 1.300.000 ευρώ, θα διαμορφώνεται με κοινή υπουργική απόφαση Υπουργείων Οικονομικών και Ναυτιλίας.

Επίσης, με το άρθρο 16 τακτοποιείται η εκκρεμότητα δεκαπέντε μηνών γύρω από το Ταμείο Αρωγής του Λιμενικού Σώματος και καθορίζονται οι πόροι και το εφάπαξ.

Με το άρθρο 17, που αφορά τα τουριστικά πλοία, απαλείφεται η προϋπόθεση μεταφορικής ικανότητας άνω των δώδεκα ατόμων για σύναψη σύμβασης ναύλωσης με εκκίνηση και επαναπαράδοση στην ελληνική επικράτεια.

Ακόμη, με το άρθρο 23 αναγνωρίζεται βαθμολογικά η υπηρεσία πενταετούς υποχρέωσης στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Επίσης, με το άρθρο 13 ρυθμίζονται ζητήματα της υπηρεσίας εσωτερικών υποθέσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και καθορίζονται:

Πρώτον, η δυνατότητα επικούρησης του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών που εποπτεύει τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Δεύτερον, η διαβίβαση της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης του πολιτικού προσωπικού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων στην αρμόδια πλέον, Τρίτη Μονάδα Ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες αντί του εισαγγελικού λειτουργού της Εισαγγελίας Εφετών Πειραιά, ο οποίος επικουρείται από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Ακόμη, με το άρθρο 15 ρυθμίζονται ορισμένα ζητήματα της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων. Θεσμοθετείται η διαιτησία σε σχέση με τις διαφορές μεταξύ προσώπων που δραστηριοποιούνται στις λιμενικές υπηρεσίες, συμβάλλοντας έτσι στην αποσυμφόρηση των δικαστηρίων. Αποσαφηνίζεται η έννοια της υποχρέωσης παροχής πληροφοριών από φυσικά πρόσωπα. Επεκτείνεται η δικαιοδοσία της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων στο σύνολο των φορέων διοίκησης του Ελληνικού Λιμενικού Συστήματος, εντάσσοντας σε αυτά και τα ογδόντα λιμενικά και δημοτικά λιμενικά ταμεία όλης της Επικράτειας.

Επιδιώκεται η επαρκής κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων με διάθεση ή απόσπαση στελεχών από το Λιμενικό Σώμα Ελληνικής Ακτοφυλακής, από το πολιτικό προσωπικό, επίσης, του Υπουργείου Ναυτιλίας ή και από εποπτευόμενα από αυτό νομικά πρόσωπα και αποσαφηνίζεται η διαδικασία αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της.

Με τις διατάξεις των άρθρων 20 έως 22 και το άρθρο 26 αναμορφώνονται ρυθμίσεις του άρθρου 79 του ν.4504/2017 που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος των πανελληνίων εξετάσεων για την εισαγωγή στο Λιμενικό Σώμα, Ελληνική Ακτοφυλακή.

Μεταξύ αυτών πιο συγκεκριμένα: Σε εναρμόνιση με τα ισχύοντα στην Ελληνική Αστυνομία προβλέπονται δύο παραγωγικές σχολές του Λιμενικού Σώματος, η Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και η Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων, και απαλείφεται η Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών και προσδιορίζεται η ένταξη σε αυτές τις δύο Σχολές το έτος 2018-2019.

Επίσης, παρέχεται το δικαίωμα εισαγωγής στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως πολύτεκνοι, τέκνα αναπήρων θυμάτων πολέμου, τέκνα αποβιώσαντος στρατιωτικού του Λιμενικού Σώματος εν ώρα καθήκοντος, κλπ. Ακόμη, εξαιρούνται από το σύστημα εισαγωγής με πανελλαδικές εξετάσεις ειδικές κατηγορίες, όπως στρατιωτικοί αξιωματικοί ειδικότητας ιατρών και οδοντιάτρων.

Τέλος, με το άρθρο 24 αντικαθίσταται το άρθρο 157 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου και βελτιώνονται οι διαδικασίες επιβολής διοικητικών κυρώσεων για παραβάσεις των αστυνομικών διατάξεων των Κανονισμών Λιμένων με κατεύθυνση στη διαφάνεια.

Στις συζητήσεις που είχαμε μέχρι σήμερα στις Επιτροπές, ακούσαμε έντονη κριτική, ιδιαίτερα από τη Νέα Δημοκρατία, ότι προχωράμε στην αναθεώρηση διατάξεων του ν.4504/2017 που πρόσφατα ψηφίσαμε στη Βουλή. Αυτό επιβεβαιώνει, κατά την άποψή τους, την προχειρότητα και τον ερασιτεχνισμό με τον οποίο νομοθετεί αυτή η Κυβέρνηση. Τους απαντάμε: Αυτή η Κυβέρνηση έχει το θάρρος και την τόλμη να διορθώνει και να αναθεωρεί γρήγορα ρυθμίσεις που φαίνεται από την ίδια τη ζωή ότι δεν περπατάνε και ότι χρειάζονται τροποποιήσεις.

Αντίθετα, η Νέα Δημοκρατία, δέσμια των επιλογών που οδήγησαν τη χώρα στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, συνεχίζει την κατεδαφιστική της κριτική συμπεριφερόμενη ως εσαεί νόμιμος ιδιοκτήτης της χώρας. Δεν μπορεί να εξοικειωθεί με το γεγονός ότι αυτή η Κυβέρνηση έχει εισέλθει στο τέταρτο έτος διακυβέρνησής της και ότι οδηγεί τη χώρα με σταθερά βήματα στην έξοδο από την κρίση και στο τέλος των μνημονίων, διαμορφώνοντας την επόμενη μέρα με δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη.

Σε ό,τι αφορά δε την κριτική περί αντεργατικών διατάξεων και κατεδάφισης εργατικών δικαιωμάτων, απελευθέρωσης των ομαδικών απολύσεων, κυρίως από την πλευρά του ΚΚΕ, τους απαντάμε ότι αντίθετα με την ενσωμάτωση της Οδηγίας μπαίνουν κανόνες προστασίας και διαβούλευσης με τους εκπροσώπους των ναυτικών, κανόνες που δεν υπήρχαν πριν στο εθνικό Δίκαιο».Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ