ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

03/05/2018

Απάντηση Κομισιόν σε ερώτηση Δ. Παπαδημούλη ια το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027 και το ύψος των δημόσιων δαπανών

Απάντηση Κομισιόν σε ερώτηση Δ. Παπαδημούλη ια το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027 και το ύψος των δημόσιων δαπανώνΑπάντηση της Κομισιόν στον Δημ. Παπαδημούλη: «Η πρόταση για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027 θα πρέπει να περιλαμβάνει τη δυνατότητα καθιέρωσης νέων ιδίων πόρων»

Δημ. Παπαδημούλης: «Πώς ο νέος προϋπολογισμός θα αντικατοπτρίζει τις ανάγκες των λιγότερο αναπτυγμένων οικονομιών και περιφερειών της ΕΕ, όπως είναι η Ελλάδα;»

Απάντηση έδωσε η Κομισιόν, δια του Αρμόδιου Επιτρόπου της για θέματα Προϋπολογισμού και Ανθρώπινων Πόρων, Γκίντερ Έτινγκερ, στην ερώτηση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη, αναφορικά με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027και το ύψος των δημόσιων δαπανών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Επίτροπος επισημαίνει ότι «εντός του Μαΐου 2018, η Επιτροπή θα υποβάλει τις προτάσεις της για το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο», που θα βασίζονται «στον προβληματισμό και τις διεξοδικές συζητήσεις και ανταλλαγές για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα 27 κράτη μέλη». Μάλιστα, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του Δημ. Παπαδημούλη, τονίζει ότι «μια ισορροπημένη συνολική δέσμη μέτρων για το προσεχές Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο θα πρέπει να περιλαμβάνει επιλογές για τη μεταρρύθμιση του σκέλους των εσόδων του προϋπολογισμού της ΕΕ, περιλαμβανομένης της δυνατότητας καθιέρωσης νέων ιδίων πόρων». «Η Επιτροπή εξετάζει επί του παρόντος διάφορες επιλογές, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις συστάσεις της έκθεσης Monti», σημειώνει ο Γκ. Έτινγκερ.

Υπενθυμίζεται ότι ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ είχε υπογραμμίσει ότι «το ποσοστό των δημόσιων δαπανών στην Ένωση σε σχέση με το συνδυασμένο ακαθάριστο ευρωπαϊκό εισόδημα βαίνει διαρκώςμειούμενο (1,25% το 1993-1999 σε 1,03% το 2014-2020), ενώ η Κοινή Αγροτική Πολιτική και η πολιτική συνοχής τα τελευταία χρόνια σημειώνουν μείωση ως ποσοστό του προϋπολογισμού», την ώρα που αυξάνονται τα κονδύλια «για την ενίσχυση των πρόσθετων στόχων του τομέα της Άμυνας, της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, και της Ενίσχυσης της Διαχείρισης των Ευρωπαϊκών Συνόρων».

Στην ερώτηση του Δημ. Παπαδημούλη για το «πώς ο νέος προϋπολογισμός θα αντικατοπτρίζει τις ανάγκες των λιγότερο αναπτυγμένων οικονομιών και περιφερειών της ΕΕ όπως είναι η Ελλάδα», ο Γκ. Έτινγκερ αρκέστηκε να δηλώσειότι «η Κομισιόν δεν μπορεί στο παρόν στάδιο να προδικάσει την έκβαση της εν εξελίξει διαδικασίας προβληματισμού ούτε το περιεχόμενο των προτάσεών της που προβλέπεται να υποβληθούν τον Μάιο 2018».

Ακολουθούν πλήρεις η ερώτηση και η απάντηση:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης

Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)

Θέμα:       Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027

Στις 14 Φεβρουαρίου, η Επιτροπή δημοσιοποίησε σημείωμα για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το 2020, καθώς η έξοδος του Ηνωμένου Βασιλείου εντείνει τις προκλήσεις για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027.

Το ποσοστό των δημόσιων δαπανών στην Ένωση σε σχέση με το συνδυασμένο ακαθάριστο ευρωπαϊκό εισόδημα βαίνει διαρκώς μειούμενο (1,25% το 1993-1999 σε 1,03% το 2014-2020), ενώ η Κοινή Αγροτική Πολιτική και η πολιτική συνοχής τα τελευταία χρόνια σημειώνουν μείωση ως ποσοστό του προϋπολογισμού.

Αύξηση σημειώνεται επί των κονδυλίων για την ενίσχυση των πρόσθετων στόχων του τομέα της Άμυνας, της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, και της Ενίσχυσης της Διαχείρισης των Ευρωπαϊκών Συνόρων.

Με δεδομένη την ανησυχητική αύξηση των κοινωνικών και περιφερειακών ανισοτήτων εντός της ΕΕ, ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Πώς και σε ποιο ύψος προτείνει να αυξήσει συνολικά τον προϋπολογισμό ως ποσοστό του ευρωπαϊκού ΑΕΠ, ώστε να μην θιγούν η πολιτική συνοχής και η ΚΑΠ, αλλά να ενισχυθούν πολιτικές όπως το Erasmus+ και το Horizon2020;
  2. Πώς ο νέος προϋπολογισμός θα αντικατοπτρίζει τις ανάγκες των λιγότερο αναπτυγμένων οικονομιών και περιφερειών της ΕΕ (σενάριο 2 του σημειώματος), όπως είναι η Ελλάδα;
  3. Τι προτείνει για την αύξηση των ιδίων πόρων των Κοινοτικών Προϋπολογισμών; Πώς αξιολογεί τις σχετικές προτάσεις της επιτροπής Μόντι;

 

Απάντηση του κ. Oettinger

εξ ονόματος της Επιτροπής

(27.4.2018)

Εντός του Μαΐου 2018, η Επιτροπή θα υποβάλει τις προτάσεις της για το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο. Οι εν λόγω προτάσεις θα περιλαμβάνουν τα κονδύλια που πρόκειται να διατεθούν για την περίοδο 2021-27.

Η εκπόνηση των προτάσεων της Επιτροπής βασίζεται στον προβληματισμό και τις διεξοδικές συζητήσεις και ανταλλαγές που ξεκίνησαν με τη Λευκή Βίβλο της 1ης Μαρτίου 2017[1] για μια συζήτηση σχετικά με το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα 27 κράτη μέλη. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάστηκε μια σειρά εγγράφων προβληματισμού, μεταξύ των οποίων και εκείνο για το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ[2].

Στο πλαίσιο της συζήτησης, η Επιτροπή παρουσίασε επίσης, τον Φεβρουάριο 2018, ανακοίνωση ενόψει της άτυπης συνόδου των ηγετών, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 23 Φεβρουαρίου 2018[3]. Σκοπός της ανακοίνωσης ήταν να καθοριστούν οι επιλογές που θα πρέπει να γίνουν σε βασικούς τομείς πολιτικής, και να δοθούν απτά παραδείγματα των συνεπειών, των ευκαιριών και των συμβιβασμών που συνδέονται με τις εν λόγω επιλογές.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, ο προβληματισμός για μια ισορροπημένη συνολική δέσμη μέτρων για το προσεχές Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει επιλογές για τη μεταρρύθμιση του σκέλους των εσόδων του προϋπολογισμού της ΕΕ, περιλαμβανομένης της δυνατότητας καθιέρωσης νέων ιδίων πόρων. Η Επιτροπή εξετάζει επί του παρόντος διάφορες επιλογές, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις συστάσεις της έκθεσης Monti.

Η Επιτροπή δεν μπορεί στο παρόν στάδιο να προδικάσει την έκβαση της εν εξελίξει διαδικασίας προβληματισμού ούτε το περιεχόμενο των προτάσεών της που προβλέπεται να υποβληθούν τον Μάιο 2018.

 

 

[1]     https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe-reflections-and-scenarios-eu27_en

[2]     https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_en

[3]     https://ec.europa.eu/commission/publications/multi-annual-financial-framework_enΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ