ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

07/05/2018

Απάντηση Β. Ντομπρόβσκις σε ερώτηση του Δημ. Παπαδημούλη σχετικά με τον ολοένα αυξανόμενο ρόλο των κρυπτονομισμάτων στην Ευρωπαϊκή οικονομία

Απάντηση Β. Ντομπρόβσκις σε ερώτηση του Δημ. Παπαδημούλη σχετικά με τον ολοένα αυξανόμενο ρόλο των κρυπτονομισμάτων στην Ευρωπαϊκή οικονομίαΒ. Ντομπρόβσκις: Aπαιτείται διεθνής συντονισμός για αποτελεσματική πολιτική - Η Κομισιόν θα συνεχίσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις αγορές εικονικού νομίσματος - Σχετικά περιορισμένη η έκθεση των Ευρωπαίων επενδυτών, στο 4-5% των παγκόσμιων συναλλαγών

Δημ. Παπαδημούλης: H Κομισιόν να προστατεύσει τους ευρωπαίους, με δεσμευτικό νομοθετικό πλαίσιο και ρυθμιστικούς κανόνες στη χρήση κρυπτονομισμάτων

Απάντηση έδωσε η Κομισιόν δια του Αντιπροέδρου της Βάλντις Ντομπρόβσκις στην ερώτηση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Παπαδημούλη, αναφορικά με τον ολοένα αυξανόμενο ρόλο των κρυπτονομισμάτων στην Ευρωπαϊκή οικονομία.

Ο κ. Ντομπρόβσκις υπογράμμισε ότι «η υιοθέτηση σχετικής πολιτικής απαιτεί διεθνή συντονισμό προκειμένου να είναι αποτελεσματική», αποφεύγοντας ουσιαστικά να απαντήσει για το αν η Κομισιόν δεσμεύεται για κάτι σε συνέχεια της προειδοποίησης των αρμόδιων αρχών, που η ίδια ζήτησε, παρά τις αυξανόμενες ανησυχίες οι οποίες οδήγησαν τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές για την παρακολούθηση των αγορών και της τραπεζικής δραστηριότητας (ESMA, EBA, EIOPA) να εκδώσουν πανευρωπαϊκή προειδοποίηση αναφορικά με το ρίσκο της επένδυσης σε κρυπτονομίσματα (12.2.2018).

Όπως χαρακτηριστικά απαντά ο Β. Ντομπρόβσκις: «Η προειδοποίηση αυτή, δεν παρείχε κάποια οδηγία στην Επιτροπή», ενώ αναφερόμενος στο Σχέδιο Δράσης της Επιτροπής για τη χρηματοοικονομική τεχνολογία (FinTech) πρόσθέτει πως «η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις αγορές εικονικού νομίσματος από κοινού με τους ενδιαφερόμενους φορείς και τις αρχές σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο», καθώς και ότι «η εθνική νομοθεσία είναι συχνά εκείνη που καθορίζει τελικά τον ορισμό ενός χρηματοοικονομικού μέσου».

Στην ερώτηση του, ο Δημήτρης Παπαδημούληςρωτούσε την Κομισιόν «εάν σκοπεύει να προωθήσει σχετικό δεσμευτικό νομοθετικό πλαίσιο που να επιβάλλει ρυθμιστικούς κανόνες στη χρήση των κρυπτονομισμάτων» καθώς και «πότε αναμένεται να εκπονήσει σχετική μελέτη» για τις επιπτώσεις από την εκτεταμένη χρήση τους.


Ακολουθούν οι πλήρεις Ερώτηση και Απάντηση:


Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-000984/2018
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)
Θέμα: Ρίσκο επένδυσης σε κρυπτονομίσματα
Κατόπιν αιτήματος του αντιπροέδρου της Επιτροπής, Valdis Dombrovskis1, οι αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές για την παρακολούθηση των αγορών και της τραπεζικής δραστηριότητας (ESMA, EBA, EIOPA) εξέδωσαν νέα πανευρωπαϊκή προειδοποίηση αναφορικά με το ρίσκο της επένδυσης σε κρυπτονομίσματα (12.2.2018)2.

Επισημαίνουν ότι – με εξαίρεση την ευρωπαϊκή οδηγία για το ξέπλυμα «μαύρου χρήματος» που θα τεθεί σε εφαρμογή μέσα στο 2018 (για περιστατικά χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, μέσω κρυπτονομισμάτων3) – η χρήση των κρυπτονομισμάτων δεν υπόκειται σε ευρωπαϊκές ρυθμίσεις. «Αυτό σημαίνει ότι η αγορά ή η διακράτηση κρυπτονομισμάτων δεν συνοδεύεται από εγγυήσεις και ασφάλιστρα, όπως κατά τις ρυθμιζόμενες χρηματοοικονομικές συναλλαγές», προειδοποιούν.

Βάσει των ανωτέρω, ερωτάται η Επιτροπή:

  • Σε ποιες ενέργειες θα προχωρήσει για να προστατεύσει τους ευρωπαίους πολίτες, σε συνέχεια και της οδηγίας των αρμόδιων αρχών, που η ίδια ζήτησε;
  • Σκοπεύει Σε ποιες ενέργειες θα προχωρήσει για να προστατεύσει τους ευρωπαίους πολίτες, σε συνέχεια και της οδηγίας των αρμόδιων αρχών, που η ίδια ζήτησε;
  • Σκοπεύει να προωθήσει σχετικό δεσμευτικό νομοθετικό πλαίσιο που να επιβάλλει ρυθμιστικούς κανόνες στη χρήση των κρυπτονομισμάτων;
  • Πότε αναμένεται να εκπονήσει σχετική μελέτη για τις επιπτώσεις από την εκτεταμένη χρήση των κρυπτονομισμάτων;

 

EL

E-000984/2018
Απάντηση του αντιπροέδρου Dombrovskis
εξ ονόματος της Επιτροπής
(17.4.2018)


Η Επιτροπή επικρότησε την προειδοποίηση που εξέδωσαν οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές προς τους επενδυτές και τους καταναλωτές σχετικά με τους κινδύνους των εικονικών νομισμάτων. Η προειδοποίηση αυτή εκδόθηκε κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής. Η προειδοποίηση αυτή, ωστόσο, δεν παρείχε κάποια οδηγία στην Επιτροπή, όπως ανέφερε ο κ. βουλευτής.

Η Επιτροπή παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στον τομέα των εικονικών νομισμάτων και της τεχνολογίας blockchain. Σε σύγκριση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ασία, οι ευρωπαϊκές συναλλαγές με Bitcoin θεωρείται ότι περιορίζονται περίπου στο 4-5 % των παγκόσμιων συναλλαγών, πράγμα που υποδηλώνει ότι η έκθεση των Ευρωπαίων επενδυτών στις παγκόσμιες συναλλαγές κρυπτονομισμάτων και στην μεταβλητότητά τους είναι επίσης σχετικά περιορισμένη. Ο βαθμός στον οποίο οι κανονιστικές διατάξεις της ΕΕ εφαρμόζονται στα εικονικά νομίσματα εξαρτάται τόσο από τη φύση τους όσο και από τα χαρακτηριστικά τους. Η εθνική νομοθεσία είναι συχνά εκείνη που καθορίζει τελικά τον ορισμό ενός χρηματοοικονομικού μέσου. Οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές αξιολογούν κατά πόσον και με ποιον τρόπο οι αρμόδιες εθνικές αρχές εφαρμόζουν τις ενωσιακές χρηματοπιστωτικές ρυθμίσεις στα εικονικά νομίσματα.

Τα εικονικά νομίσματα αποτελούν παγκόσμιο φαινόμενο. Η υιοθέτηση σχετικής πολιτικής απαιτεί διεθνή συντονισμό προκειμένου να είναι αποτελεσματική. Αυτό επιβεβαιώθηκε επίσης κατά τη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για τα κρυπτονομίσματα που διοργανώθηκε από την Επιτροπή στις 26 Φεβρουαρίου 2018. Όπως προβλέπεται στο Σχέδιο Δράσης της Επιτροπής για τη χρηματοοικονομική τεχνολογία (FinTech), η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις αγορές εικονικού νομίσματος από κοινού με τους ενδιαφερόμενους φορείς και τις αρχές σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Με βάση την αξιολόγηση των κινδύνων και των ευκαιριών, καθώς και της καταλληλότητας του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου για τα μέσα αυτά, η Επιτροπή θα κρίνει εάν απαιτείται περαιτέρω κανονιστική δράση σε επίπεδο ΕΕ.

 

----------------------------------------

1 https://www.reuters.com/article/uk-eu-finance-bitcoin/european-commission-warns-on-bitcoin-risks-idUSKBN1EE2OT

2 https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-164-1284_joint_esas_warning_on_virtual_currenciesl.pdf

3 http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=610991

 

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ