ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

09/05/2018

Απάντηση Μ. Ντράγκι σε Δ. Παπαδημούλη για την πρόταση δημιουργίας συνθετικών ομολόγων στην Ευρωζώνη

Απάντηση Μ. Ντράγκι σε Δ. Παπαδημούλη για την πρόταση δημιουργίας συνθετικών ομολόγων στην ΕυρωζώνηΜ. Ντράγκι: H EKT αναμένει την πρόταση της επιτροπής και είναι έτοιμη να δώσει τη γνώμη της

Δημ. Παπαδημούλης αναφορικά με τα συνθετικά ομόλογα: Τα συνθετικά ομόλογα μπορούν να αποτελέσουν εναλλακτική μορφή ρευστότητας, με καλή απόδοση και ανθεκτικότητα σε συστημικές κρίσεις - Η ΕΚΤ να ετοιμάσει μελέτη για την αξιολόγηση των επιπτώσεων ενός τέτοιου ομολόγου στην Ευρωζώνη

Απάντηση δίνει ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκι, σε ερώτηση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη, αναφορικά με την πρόταση που κατατέθηκε από τον κεντρικό τραπεζίτη της Ιρλανδίας και μέλος του ΔΣ της Τράπεζας, Philip Lane, για τόνωση της ρευστότητας μέσω συνθετικών ομολόγων.
Ο Μ. Ντράγκι επιχειρεί να υποβαθμίσει τη σημασία της πρότασης του Ιρλανδού κεντρικού τραπεζίτη αναφέροντας ότι «αν και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ δεν συμμετείχε με κανέναν τρόπο στις εργασίες της ομάδας δράσης του Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ), ο πρόεδρος της, Philip R. Lane, παρείχε στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ ενημέρωση σχετικά με τις εργασίες της ομάδας δράσης τον Φεβρουάριο του 2017 και τον Νοέμβριο του 2017».
Τα πορίσματα των εργασιών της ομάδας δράσης που συγκρότησε το ΕΣΣΚ δημοσιεύθηκαν τον Ιανουάριο του 2018, ενώ σύμφωνα με τον επικεφαλής της ΕΚΤ, σκοπό έχουν «να τροφοδοτήσουν με περισσότερα στοιχεία τις ευρύτερες συζητήσεις πολιτικής όσον αφορά τη σκοπιμότητα και τον αντίκτυπο της δημιουργίας μιας αγοράς SBBS (τίτλοι εξασφαλιζόμενοι με κρατικά ομόλογα) ως εργαλείου για την ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας».
Παράλληλα, ο Μ. Ντράγκι περιγράφει πως «με βάση το σημερινό ρυθμιστικό πλαίσιο προληπτικής εποπτείας, η διακράτηση SBBS από τις τράπεζες θα αντιμετωπιζόταν λιγότερο ευνοϊκά σε σχέση με την άμεση διακράτηση κρατικών ομολόγων», και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι «αυτή η δυσμενής μεταχείριση αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στην καθοδηγούμενη από τη ζήτηση ανάπτυξη SBBS». Τέλος, η ΕΚΤ επιφυλάσσεται να απαντήσει όταν δημοσιευτεί η τελική πρόταση της Κομισιόν σχετικά με ανάπτυξη τίτλων εξασφαλιζόμενων με κρατικά ομόλογα.
Στην ερώτησή του ο Δημ. Παπαδημούλης, επικαλούμενος την δήλωση του Philip Lane για διαμόρφωση πακέτων κρατικών χρεών σε μορφή νέου ομολόγου και πώλησή τους σε διαβαθμισμένα κομμάτια, ζητούσε περισσότερες σχετικές λεπτομέρειες.
Η εν λόγω πρόταση σύμφωνα με αναλυτές μπορεί δυνητικά να αποτελέσει μία εναλλακτική μορφή ρευστών ενεχύρων, ενώ εφόσον δημιουργηθεί σε επίπεδο ευρωζώνης, αναμένεται να έχει υψηλή απόδοση και να είναι ανθεκτική απέναντι σε συστημικές κρίσεις.

Ακολουθούν η πλήρης ερώτηση και η πλήρης απάντηση:

ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΤ: 8 Φεβρουαρίου 2018

Σύμφωνα με τον Philip Lane, επικεφαλής της Ιρλανδικής Κεντρικής Τράπεζας και μέλος του ΔΣ της ΕΚΤ, η διαμόρφωση πακέτων κρατικών χρεών σε μορφή ενός νέου ομολόγου και η πώλησή τους σε διαβαθμισμένα κομμάτια θα έδινε στις τράπεζες μία εναλλακτική μορφή ρευστών ενεχύρων.
Ένα τέτοιο ομόλογο, σύμφωνα με τους προτείνοντες, εφόσον δημιουργηθεί σε επίπεδο ευρωζώνης, αναμένεται να έχει υψηλή απόδοση, αρκετά κοντά σε αυτήν που σήμερα έχουν το γερμανικό και το φινλανδικό ομόλογο, ενώ θα είναι και αρκετά ανθεκτικό σε ενδεχόμενες συστημικές κρίσεις.
Ένα συνθετικό ομόλογο καλυμμένο με τον ίδιο επαρκή τρόπο σε όλη την ευρωζώνη, θα ενίσχυε επίσης τη σταθερότητα του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος, καθώς θα παρείχε πρόσθετη ρευστότητα στα κράτη μέλη, πέρα από τον παραδοσιακό δανεισμό που επιβαρύνει τους κρατικούς προϋπολογισμούς.
Ερωτάται η EKT:
1. Έχει συζητηθεί αυτή η πρόταση για έκδοση συνθετικού ομολόγου σε επίπεδο ΔΣ; Πως αξιολογεί αυτή την πρόταση;
2. Τι απαιτείται όσον αφορά στο ρυθμιστικό πλαίσιο για να μπορεί ένας τέτοιος τύπος ομολόγου να είναι λειτουργικός και χρήσιμος;
3. Σχεδιάζει να ετοιμάσει μελέτη για την αξιολόγηση των επιπτώσεων ενός τέτοιού ομολόγου στην Ευρωζώνη;


ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΚΤ: 26 Απριλίου 2018
Σχετ.: Η επιστολή σας (QZ-010)

Αξιότιμο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Παπαδημούλη,
Σας ευχαριστώ για την επιστολή σας, την οποία μου διαβίβασε ο κ. Roberto Gualtieri, Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, μαζί με συνοδευτική επιστολή, στις 13 Φεβρουαρίου 2018.
Το 2016 το Γενικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) ανέθεσε σε ομάδα δράσης υψηλού επιπέδου για τα ασφαλή περιουσιακά στοιχεία, υπό την προεδρία του Philip R. Lane, διοικητή της κεντρικής τράπεζας της Ιρλανδίας, να διερευνήσει πρακτικές πτυχές σε σχέση με τίτλους εξασφαλιζόμενους με κρατικά ομόλογα (sovereign bond-backed securities - SBBS). Μέλη του προσωπικού της ΕΚΤ και άλλων ιδρυμάτων μελών του ΕΣΣΚ συμμετείχαν στην εν λόγω ομάδα και συνεισέφεραν στην έκθεση.
Στη διάρκεια των εργασιών της κατά την περίοδο 2016-18, η ομάδα δράσης του ΕΣΣΚ διαβουλεύθηκε με ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Επιπλέον, αν και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ δεν συμμετείχε με κανέναν τρόπο στις εργασίες της ομάδας δράσης του ΕΣΣΚ, ο πρόεδρος της, κ. Philip R. Lane, παρείχε στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ ενημέρωση σχετικά με τις εργασίες της ομάδας δράσης τον Φεβρουάριο του 2017 και τον Νοέμβριο του 2017. Και τις δύο φορές, το Διοικητικό Συμβούλιο κατέγραψε την πρόοδο που είχε σημειώσει η ομάδα εργασίας όσον αφορά την εκπλήρωση της αποστολής που της είχε αναθέσει το Γενικό Συμβούλιο του ΕΣΣΚ.
Τα πορίσματα των εργασιών της ομάδας δράσης δημοσιεύθηκαν τον Ιανουάριο του 2018.1 Όπως τόνισε το ΕΣΣΚ, σκοπός της έκθεσης είναι να τροφοδοτήσει με περισσότερα στοιχεία τις ευρύτερες συζητήσεις πολιτικής όσον αφορά τη σκοπιμότητα και τον αντίκτυπο της δημιουργίας μιας αγοράς SBBS ως εργαλείου για την ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.
Η έκθεση υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, ότι με βάση το σημερινό ρυθμιστικό πλαίσιο προληπτικής εποπτείας η διακράτηση SBBS από τις τράπεζες θα αντιμετωπιζόταν λιγότερο ευνοϊκά σε σχέση με την άμεση διακράτηση κρατικών ομολόγων και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι αυτή η δυσμενής μεταχείριση αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στην καθοδηγούμενη από τη ζήτηση ανάπτυξη SBBS. Απαιτείται ένας εξουσιοδοτικός κανονισμός για την ανάπτυξη αγοράς SBBS ο οποίος θα παρέχει τις συνθήκες για μια επαρκώς ευρεία βάση επενδυτών. Τον Δεκέμβριο του 2017 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε οδικό χάρτη για την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης.2 Ο οδικός χάρτης αναφερόταν σε επερχόμενη πρόταση της Επιτροπής για ένα πλαίσιο που θα καθιστά δυνατή την ανάπτυξη τίτλων εξασφαλιζόμενων με κρατικά ομόλογα. Η ΕΚΤ αναμένει την πρόταση αυτή της Επιτροπής και είναι έτοιμη να δώσει τη γνώμη της, σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Με εκτίμηση,
Mario Draghi.

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ