ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

14/05/2018

Απάντηση Επιτρόπου Έτινγκερ στον Δημ. Παπαδημούλη: Εξετάζονται μέσα, όπως τα μη διατεθέντα αποθέματα στο πλαίσιο του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου ή ειδικά μέσα που θα μπορούσαν να κινητοποιηθούν πάνω από τα ανώτατα όριά του

Απάντηση Επιτρόπου Έτινγκερ στον Δημ. Παπαδημούλη: Εξετάζονται μέσα, όπως τα μη διατεθέντα αποθέματα στο πλαίσιο του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου ή ειδικά μέσα που θα μπορούσαν να κινητοποιηθούν πάνω από τα ανώτατα όριά τουΔημ. Παπαδημούλης: Πώς αξιολογεί η Κομισιόν την πρόταση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για περισσότερη ευελιξία και διαφάνεια στους προϋπολογισμούς της ΕΕ, καθώς και για ενίσχυση της δημοκρατικής λογοδοσίας;

Απάντηση έδωσε η Κομισιόν, δια του Αρμόδιου Επιτρόπου της για θέματα Προϋπολογισμού και Ανθρώπινων Πόρων, Γκίντερ Έτινγκερ, στην ερώτηση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη, αναφορικά με το μέλλον των οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνέχεια των όσων επισημαίνονται σε σχετική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και με αφορμή έγγραφο προβληματισμού της Κομισιόν με τίτλο «Το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ».

Ο Επίτροπος Έτινγκερ επισημαίνει ότι «η ικανότητα του προϋπολογισμού της ΕΕ να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις θα πρέπει να βασιστεί σε μια ποικιλία μέσων για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των δαπανών μέσω της αντιστοίχισης των πόρων με τις ανάγκες», σημειώνοντας πως στο πλαίσιο των προβληματισμών της Επιτροπής για το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) «εξετάζονται μέσα όπως τα μη διατεθέντα αποθέματα στο πλαίσιο του ΠΔΠ ή ειδικά μέσα που θα μπορούσαν να κινητοποιηθούν πάνω από τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ».

Ειδικότερα, ο Επίτροπος τονίζει ότι «η αυξημένη ευελιξία μπορεί να επιτευχθεί με την απλούστευση της διάρθρωσης των προγραμμάτων, προκειμένου να μπορεί η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή να μετατοπίζει τη χρηματοδότηση γρήγορα, στο πλαίσιο προγραμμάτων ή μεταξύ προγραμμάτων και μεταξύ ετών, με σκοπό τη διάθεση των χρηματοδοτικών πόρων ακριβώς εκεί όπου χρειάζονται και τη διασφάλιση της καλύτερης εκτέλεσης του προϋπολογισμού της ΕΕ».

Στην ερώτησή του ο Δημ. Παπαδημούλης σημείωνε ότι «το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ζητά περισσότερη ευελιξία και διαφάνεια στους προϋπολογισμούς της Ένωσης, καθώς και ενίσχυση της υποχρέωσης λογοδοσίας». Ο Επίτροπος, ωστόσο, αποφεύγει να αναφερθεί σε ζητήματα λογοδοσίας και διαφάνειας σε σχέση με τους ευρωπαϊκούς προϋπολογισμούς, ενώ στην ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ για το «πως αξιολογεί η Κομισιόν την πρόταση του ΕΕΣ για τη θέσπιση ενός συστήματος αποθεμάτων για την κάλυψη μακροπρόθεσμων δαπανών και απρόβλεπτων συμβάντων», ο Γκ. Έτινγκερ αναφέρει απλώς ότι «είναι αναγκαίο να βρεθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ, αφενός, της ευελιξίας και, αφετέρου, της σταθερότητας και της προβλεψιμότητας που απαιτείται για να στηριχθούν μακροπρόθεσμες πολιτικές, οικονομικές επενδύσεις ή μεγάλες υποδομές μέσω του προϋπολογισμού της ΕΕ».

Επιπλέον, στα ερωτήματα του Δημ. Παπαδημούλη για το αν «συμφωνεί η Κομισιόν με την πρόταση των ελεγκτών για υπαγωγή της ΕΚΤ και της ΕΤΕπ στις ίδιες αρχές λογοδοσίας εποπτείας στις οποίες υπάγεται και η ίδια», καθώς και για το «πώς αντιμετωπίζει την πρόταση του ΕΕΣ να μπορεί να διενεργεί δημόσιους ελέγχους στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Άμυνας, το προτεινόμενο Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και στις πράξεις της ΕΤΕπ που δεν εμπίπτουν στον προϋπολογισμό της ΕΕ», ο Επίτροπος Έτινγκερ απαντά ότι «δεν αποτελεί αρμοδιότητα της Επιτροπής να λαμβάνει θέση επί άλλων θεσμικών οργάνων και οργανισμών, και επί ενεργειών που δεν έχουν σχέση με τον προϋπολογισμό της ΕΕ». Υπενθυμίζει, πάντως, ότι «η Επιτροπή, το ΕΕΣ και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ανανέωσαν το 2016 τη συμφωνία τους σχετικά με τη συνεργασία και τους κανόνες βάσει των οποίων το ΕΕΣ διενεργεί τους ελέγχους του ΕΕΣ», στις δράσεις του οποίου εξέφρασε υποστήριξη.


Αναλυτικά οι πλήρεις ερώτηση και απάντηση:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)

Θέμα: Το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ

Σχολιάζοντας το έγγραφο προβληματισμού της Επιτροπής με τίτλο «Το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ», το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ζητά περισσότερη ευελιξία και διαφάνεια στους προϋπολογισμούς της Ένωσης, καθώς και ενίσχυση της υποχρέωσης λογοδοσίας.
Βάσει των προτάσεων των ελεγκτών, ερωτάται η Επιτροπή:
-Πώς αξιολογεί την πρόταση του ΕΕΣ για τη θέσπιση ενός συστήματος αποθεμάτων για την κάλυψη μακροπρόθεσμων δαπανών και απρόβλεπτων συμβάντων;
-Συμφωνεί με την πρόταση των ελεγκτών για υπαγωγή της ΕΚΤ και της ΕΤΕπ στις ίδιες αρχές λογοδοσίας εποπτείας στις οποίες υπάγεται και η ίδια;
-Πώς αντιμετωπίζει την πρόταση του ΕΕΣ να μπορεί να διενεργεί δημόσιους ελέγχους στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Άμυνας, το προτεινόμενο Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και στις πράξεις της ΕΤΕπ που δεν εμπίπτουν στον προϋπολογισμό της ΕΕ;

Απάντηση του κ. Oettinger
εξ ονόματος της Επιτροπής
(7.5.2018)


Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την ανάλυση του Συνεδρίου σε σχέση με την ευελιξία και λαμβάνει υπόψη της τις προτάσεις και τις συστάσεις του.

Η ευελιξία και η ικανότητα ανταπόκρισης του προϋπολογισμού της ΕΕ προκειμένου να προσαρμόζεται σε αναδυόμενες προτεραιότητες ή απρόβλεπτες καταστάσεις αποτελούν σημαντικά στοιχεία των προβληματισμών της Επιτροπής για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ). Είναι αναγκαίο να βρεθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ, αφενός, της ευελιξίας και, αφετέρου, της σταθερότητας και της προβλεψιμότητας που απαιτείται για να στηριχθούν μακροπρόθεσμες πολιτικές, οικονομικές επενδύσεις ή μεγάλες υποδομές μέσω του προϋπολογισμού της ΕΕ.

Εξετάζονται μέσα όπως τα μη διατεθέντα αποθέματα στο πλαίσιο του ΠΔΠ ή ειδικά μέσα που θα μπορούσαν να κινητοποιηθούν πάνω από τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ. Η ικανότητα του προϋπολογισμού της ΕΕ να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις θα πρέπει, ωστόσο, να βασιστεί σε μια ποικιλία μέσων για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των δαπανών μέσω της αντιστοίχησης των πόρων με τις ανάγκες. Αυτή η αυξημένη ευελιξία μπορεί επίσης να επιτευχθεί με την απλούστευση της διάρθρωσης των προγραμμάτων, προκειμένου να μπορεί η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή να μετατοπίζει τη χρηματοδότηση γρήγορα, στο πλαίσιο προγραμμάτων ή μεταξύ προγραμμάτων και μεταξύ ετών, με σκοπό τη διάθεση των χρηματοδοτικών πόρων ακριβώς εκεί όπου χρειάζονται και τη διασφάλιση της καλύτερης εκτέλεσης του προϋπολογισμού της ΕΕ.

Δεν αποτελεί αρμοδιότητα της Επιτροπής να λαμβάνει θέση επί άλλων θεσμικών οργάνων και οργανισμών, και επί ενεργειών που δεν έχουν σχέση με τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Υποστηρίζει, ωστόσο, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) κατά τη διενέργεια των ελέγχων του στο πλαίσιο της τρέχουσας εντολής του. Για παράδειγμα, η Επιτροπή, το ΕΕΣ και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ανανέωσαν το 2016 τη συμφωνία τους σχετικά με τη συνεργασία και τους κανόνες βάσει των οποίων το ΕΕΣ διενεργεί τους ελέγχους του.Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ