ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

14/05/2018

Ερώτηση 41 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την ανάγκη ρύθμισης δανείων πυρόπληκτων κ.α. πληγέντων από φυσικές καταστροφές δανειοληπτών

Ερώτηση 41 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την ανάγκη ρύθμισης δανείων πυρόπληκτων κ.α. πληγέντων από φυσικές καταστροφές δανειοληπτώνΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους κ. Υπουργούς
- Οικονομίας και Ανάπτυξης
- Οικονομικών
Θέμα: «Ανάγκη ρύθμισης δανείων πυρόπληκτων κ.α. πληγέντων από φυσικές καταστροφές δανειοληπτών»

Τα χρόνια που προηγήθηκαν της κρίσης, μετά από μεγάλες φυσικές καταστροφές και κυρίως το 2007 μετά τις μεγάλες και καταστροφικές πυρκαγιές, που έπληξαν 18 Νομούς της χώρας και ιδιαίτερα τους Νομούς Ηλείας, Αρκαδίας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Εύβοιας και τον δήμο Αιγιαλείας Νομού Αχαΐας, το ελληνικό κράτος, σε μια προσπάθεια στήριξης των πληγέντων και ανασυγκρότησης των τοπικών οικονομιών, έλαβε διάφορα μέτρα. Μεταξύ αυτών, ήταν και η παροχή εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (αριθ. 2/54310/0025/13.9.2007, ΦΕΚ Β΄ 1858), σε ποσοστό 80%, για τη ρύθμιση οφειλών και τη χορήγηση νέων κεφαλαίων κίνησης σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις που ήταν εγκατεστημένες και λειτουργούσαν στις πληγείσες περιοχές.

Δύο χρόνια αργότερα η Ελλάδα μπήκε σε παρατεταμένη οικονομική κρίση, με αποτέλεσμα οι επιχειρηματίες που έλαβαν αυτά τα δάνεια να αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα με την εξυπηρέτησή τους. Το πρόβλημα προέκυψε εν μέρει από την εκτίναξη των επιτοκίων των δανείων αυτών μέχρι και το 12%, ιδιαίτερα μετά το 2009, και τη διακύμανσή τους πλέον στα υψηλά επίπεδα του 7.5% ως 12%, με αποτέλεσμα το δανειακό κεφάλαιο που χρωστούν οι εν λόγω επαγγελματίες και επιχειρήσεις, παρά τις μερικές πληρωμές τόκων, να έχει τιναχτεί αυξητικά στο 50% ως 100% του αρχικού δανεισμού. Το πρόβλημα οξύνθηκε και από τις γενικότερες δυσμενείς οικονομικές συνθήκες τις οποίες βίωνε η χώρα, και που αποτυπώθηκαν στην κατά 25% πτώση του ΑΕΠ μέσα σε μια 8ετία, με συνέπεια τη συρρίκνωση του τζίρου και των κερδών για τους περισσότερους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας.

Παρά το καθολικό αίτημα όλων των επιχειρήσεων που είχαν λάβει δάνεια με εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου λόγω φυσικών καταστροφών προς τις τράπεζες για ρυθμίσεις με μείωση των επιτοκίων και με «κούρεμα» ή έστω με επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής του κεφαλαίου δανεισμού, οι τράπεζες, λόγω των εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου, αρνήθηκαν να προχωρήσουν σε αυτές με αποτέλεσμα να δοθεί προσωρινή λύση με Υπουργικές Αποφάσεις, ώστε να μην οδηγηθούν επιχειρήσεις και επαγγελματίες σε χρεοκοπία. Έτσι το 2014 και το 2015, με δύο διαδοχικές Υπουργικές Αποφάσεις, προβλέφθηκε παράταση της αποπληρωμής των συγκεκριμένων δανείων.

Με τη δεύτερη και τελευταία Υπουργική Απόφαση, την υπ’ αριθμόν. 2/43758/0025 (ΦΕΚ 1289/29.6.2015), δόθηκε η δυνατότητα στους επαγγελματίες να ζητήσουν την αναστολή καταβολής των δόσεων της περιόδου από 31.12.2013 έως και 31.12.2016 των δανείων που λήγουν μετά την 1.1.2017 και που έχουν την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. Η απόφαση αυτή προέβλεπε ότι το σύνολο των χρεολυσίων των δόσεων των οποίων η καταβολή αναστέλλεται, επιμερίζεται ισόποσα στις εναπομείνασες δόσεις του δανείου, μετά τη λήξη της περιόδου αναστολής, χωρίς επιμήκυνση της συνολικής διάρκειας του δανείου.

Η εν λόγω Υπουργική Απόφαση έλυσε προσωρινά το πρόβλημα, δίνοντας παράταση αποπληρωμής των συγκεκριμένων δανείων. Έκτοτε, η συγκεκριμένη κατηγορία δανειοληπτών έχει περιέλθει σε απόλυτο αδιέξοδο, πρωτίστως με ευθύνη των τραπεζών, οι οποίες αν και σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουν τηρήσει τους όρους των εγγυήσεων του Δημοσίου, προτιμούν να αναλώνονται σε γραφειοκρατικές διαδικασίες με το Δημόσιο πάρα να διενεργούν με τρόπο συστηματικό τους απαραίτητους εσωτερικούς ελέγχους, για να δουν αν έχουν χάσει ή διατηρούν τις εγγυήσεις και αρνούνται να παραχωρήσουν σε αυτή την κατηγορία δανειοληπτών ρυθμίσεις ανάλογες με αυτές που παραχωρούν σε άλλες κατηγορίες δανειοληπτών, για άλλα δάνειά τους τα οποία, στη λήψη τους, δεν καλύπτονταν από την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι υπάρχει ανάγκη να αναληφθεί πρωτοβουλία με σκοπό την πρόβλεψη ειδικών προνομιακών όρων, που θα ρυθμίζουν τις οφειλές των πυρόπληκτων και πληγέντων από άλλες φυσικές καταστροφές δανειοληπτών, ισότιμων ή αντίστοιχων, με αυτούς που έχουν προσφερθεί για τις ρυθμίσεις των στεγαστικών δανείων του ΟΕΚ ή/και των αγροτικών δανείων της πρώην Αγροτικής Τράπεζας, λόγω του ανάλογου προνοιακού χαρακτήρα τους.

Για τον λόγο αυτό ερωτώνται οι κ. Υπουργοί:

Α. Προτίθενται να προχωρήσουν σε νομοθετική ρύθμιση που θα προβλέπει για τα δάνεια λόγω πυροπληξίας και άλλων φυσικών καταστροφών ρυθμίσεις με ειδικούς προνομιακούς όρους, ισότιμους και αντίστοιχους με τους όρους των ρυθμίσεων που έχουν προσφερθεί για τα στεγαστικά δάνεια του ΟΕΚ (διαγραφή κεφαλαίου ή/και τόκων, παράταση της χρονικής διάρκειας αποπληρωμής τους, παροχή χαριστικής περιόδου, δραστική μείωση επιτοκίων, και δυνατότητα διαγραφής κεφαλαίου ή/και τόκων), λόγω του ανάλογου προνοιακού χαρακτήρα τους;

Β. Προτίθενται, εναλλακτικά, τα Υπουργεία Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών να προχωρήσουν σε συνεργασία με τις δανειοδότριες τράπεζες ώστε να δοθούν και για τα δάνεια λόγω πυροπληξίας και άλλων φυσικών καταστροφών ρυθμίσεις με ειδικούς προνομιακούς όρους, ισότιμους και αντίστοιχους με τους όρους των ρυθμίσεων που προσφέρθηκαν, σε συνεργασία με τον ειδικό εκκαθαριστή της Αγροτικής Τράπεζας, για τα αγροτικά δάνεια της πρώην ΑΤΕ (διαγραφή κεφαλαίου ή/και τόκων, παράταση της χρονικής διάρκειας αποπληρωμής τους, παροχή χαριστικής περιόδου, δραστική μείωση επιτοκίων, και δυνατότητα διαγραφής κεφαλαίου ή/και τόκων);


Ο ερωτών Βουλευτής
Γεράσιμος (Μάκης) Μπαλαούρας

Αθανασίου Αθανάσιος (Νάσος)

Ακριώτης Γεώργιος

Αραχωβίτης Σταύρος

Αυλωνίτου Ελένη

Βαγιωνάκη Ευαγγελία (Βάλια)

Βάκη Φωτεινή

Γεννιά Γεωργία

Γεωργοπούλου Σαλτάρη Ευσταθία (Έφη)

Γιαννακίδης Ευστάθιος

Ηγουμενίδης Νικόλαος

Θελερίτη Μαρία

Θεωνάς Ιωάννης

Καστόρης Αστέριος

Καφαντάρη Χαρά

Κυρίτσης Γεώργιος

Μανιός Νικόλαος

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μηταφίδης Τριαντάφυλλος

Μιχελογιαννάκης Ιωάννης

Μπαλτάς Αριστείδης – Νικόλαος

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Μπγιάλας Χρήστος

Ντζιμάνης Γεώργιος

Ξυδάκης Νικόλαος

Ουρσουζίδης Γεώργιος

Πάντζας Γεώργιος

Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης)

Παρασκευόπουλος Νικόλαος

Παυλίδης Κωνσταντίνος

Πρατσόλης Αναστάσιος (Τάσος)

Ρίζος Δημήτριος

Ριζούλης Ανδρέας

Σαρακιώτης Ιωάννης

Σεβαστάκης Δημήτριος

Σιμορέλης Χρήστος

Σπαρτινός Κωνσταντίνος

Σταματάκη Ελένη

Συρίγος Αντώνιος

Τσόγκας Γεώργιος

Ψυχογιός ΓεώργιοςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ