ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

12/07/2018

Απ. Καραναστάσης: Η αυτοδιοίκηση είναι όραμα, είναι πάθος, είναι ανιδιοτελής προσφορά, είναι αποτελεσματικότηταΟμιλία στην Ολομέλεια της Βουλής, κατά την πρώτη συνεδρίαση συζήτησης και ψήφισης επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών, «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ.ΔΣ.Α. - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ»

Νομίζω ότι με το παρόν νομοσχέδιο συντελείται μια σημαντική μεταρρυθμιστική τομή στον χώρο της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης με στόχευση την ουσιαστική ενίσχυση της λειτουργίας της, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και την ταυτόχρονη ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά. Επιχειρούνται τομές σε καίρια πεδία που περιορίζουν ή αναστέλλουν τη διοικητική, οικονομική και λειτουργική αυτοτέλεια των ΟΤΑ, με στόχο την προστασία των δημοσίων αγαθών και την αξιοποίηση τοπικών πόρων προς όφελος των τοπικών κοινωνιών. Πρόκειται για μια σημαντική νομοθετική πρόταση που επιδιώκει να συνδυάσει τη στρατηγική και ταξική συμπόρευση των θεσμικών αλλαγών με την παραγωγική ανασυγκρότηση και τον οραματικό στόχο της δίκαιης ανακατανομής της δίκαιης ανάπτυξης.
Υπηρετείται η αντιπροσωπευτικότητα και η δημοκρατική έκφραση των πολιτών με την ανατροπή της μέχρι τώρα επικρατούσας μονοπαραταξιακής λογικής διοίκησης των ΟΤΑ.
Δημιουργείται, βέβαια, το ερώτημα: Όλα ήταν στραβά μέχρι σήμερα στην τοπική αυτοδιοίκηση; Προφανώς όχι. Ο «Καποδίστριας» και ιδιαίτερα ο «Καλλικράτης» ήταν προσπάθειες ανασυγκρότησης, πιθανώς προς τη σωστή κατεύθυνση. Ήταν, όμως, προσπάθειες που δεν προχώρησαν και γρήγορα εξάντλησαν τη δυναμική τους, γιατί δεν στηρίχθηκαν με τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους, αλλά και δεν κατάφεραν να εμφυσήσουν στις τοπικές κοινωνίες την κουλτούρα των συνεργασιών.

Έτσι, η μέχρι σήμερα αποτίμηση μας φέρνει μπροστά σε ένα σύστημα με δημαρχοκεντρικό χαρακτήρα, με πολύπλοκο θεσμικό πλαίσιο, απόρροια του οποίου είναι η ταλαιπωρία που υφίστανται οι συμπολίτες μας από τη γραφειοκρατία, τη σύγχυση αρμοδιοτήτων, ενώ έχουμε πλήρη απουσία θεσμών ουσιαστικής κοινωνικής συμμετοχής.
Είμαστε ευχαριστημένοι από την τοπική αυτοδιοίκηση σήμερα; Μια απλή ανάγνωση των εκθέσεων του κ. Ρακιτζή το 2011, το 2012, το 2013, το 2014 ασφαλώς πριν από τις μέρες της δικής μας διακυβέρνησης, αρκεί για την επισήμανση όλων των γκρίζων ζωνών και των παθογενειών του υπάρχοντος συστήματος και εξηγεί το γεγονός ότι ο πολίτης στις δημοσκοπήσεις -για όσους τις πιστεύουμε- ανήγαγε σε πρωταθλήτρια την τοπική αυτοδιοίκηση στη διαφθορά και στην κακοδιαχείριση κι αυτό δεν είναι τυχαίο. Μην ξεχνάμε τις απευθείας αναθέσεις, τις μελέτες κατασκευής και όλα αυτά που γνωρίζουμε όλοι μας και δεν θέλουμε να τα ακούμε και να τα βλέπουμε.
Βέβαια, δεν έχουμε ξεχάσει ότι η τοπική αυτοδιοίκηση στην περίοδο 2010-2015, επί των ημερών σας, είχε απώλειες πόρων της τάξεως του 60%. Άραγε αυτά υπερασπίζονται οι φωνές κατά του παρόντος νομοσχεδίου που ακούγονται τόσο μέσα στη Βουλή όσο και απέξω από επαγγελματίες αυτοδιοικητικούς που καλούνται να αποχαιρετίσουν την Αλεξάνδρεια που χάνουν, για να θυμηθούμε και τον Καβάφη, που κάποιοι ανέφεραν σήμερα;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η αυτοδιοίκηση είναι όραμα, είναι πάθος, είναι ανιδιοτελής προσφορά, είναι αποτελεσματικότητα. Νομίζω ότι με την κατηγοριοποίηση των δήμων θεσπίζεται η απλή αναλογική ως το εκλογικό σύστημα διενέργειας των αυτοδιοικητικών εκλογών. Αίρεται έτσι η καλπονοθευτική στρέβλωση που μέχρι σήμερα οδηγεί στο να λαμβάνει το 60% των εδρών ο συνδυασμός του δημάρχου της δεύτερης Κυριακής, ακόμα κι αν από την πρώτη Κυριακή έχει πάρει 20%.
Κρίμα και το λέω αυτό για τη Δημοκρατική Συμπαράταξη -δεν είναι κανείς εδώ αυτή τη στιγμή- που στα στερνά της αποφάσισε να μην στηρίξει την απλή αναλογική. Πρέπει να ξέρουμε, όμως, οι κύριοι συνάδελφοι ότι ο λαός λέει ότι τα στερνά τιμούν τα πρώτα.
Η συνταγματική πρόβλεψη εποπτείας των ΟΤΑ ασκείται μόνο ως προς τον έλεγχο νομιμότητας. Η σκοπιμότητα δεν ελέγχεται. Αυτή είναι αυστηρά ζήτημα λογοδοσίας των δημοτικών αρχών προς τους πολίτες. Γίνεται στήριξη στους ΟΤΑ αυτή τη στιγμή με την πρόταση; Γιατί το αφήσατε αυτό. Ξέρουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί δήμοι χωρίς τεχνική επάρκεια. Νομίζω ότι ο ρόλος της ΜΟΔ, ο ρόλος της ΕΕΤΑΑ, της «Εγνατίας Α.Ε.» έρχονται να λύσουν θέματα που έχουν σχέση με τις μελέτες και τα έργα των δήμων αυτών, καθώς και οι διαδημοτικοί σύνδεσμοι της τεχνικής υπηρεσίας.
(Στο σημείο αυτό χτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω σε ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Νομίζω ότι δίνεται η δυνατότητα στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού να συστήνουν μόνοι τους ή μεταξύ τους και με άλλους φορείς του δημοσίου, εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμικών εγκαταστάσεων. Πρόκειται για μια δυνατότητα που δημιουργεί ανάπτυξη στις τοπικές κοινωνίες.
Όλα τα παραπάνω αποτελούν μόνο μέρος της αντίληψης μας για τον τρόπο λειτουργίας των ΟΤΑ. Προϋποθέτουν σαφώς μια ουσιαστική μεταφορά εξουσιών, αρμοδιοτήτων και πόρων από το κέντρο προς την περιφέρεια και σηματοδοτούν μόνο την αρχή.
Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνοντας θα πω δυο λόγια προς την Αντιπολίτευση. Η Νέα Δημοκρατία για να ψηφίσει την κατάτμηση των μεγάλων περιφερειών θυμήθηκε το ένδοξο παρελθόν της και μας ζήτησε ως αντιπαροχή το δικαίωμα ψήφου των εκτός Ελλάδος πολιτών.
Εμείς θα τα ψηφίσουμε και τα δύο με τη διαδικασία την οποία έχουμε βάλει, αλλά θα της ζητήσουμε να μας εξηγήσει γιατί από το 2001, που υπάρχει η σχετική συνταγματική πρόβλεψη, δεν έδωσε ποτέ ψήφο στους ανθρώπους αυτούς. Θα πρέπει να απαντήσει στην αντιπαροχή στην οποία επένδυσε για να αποδειχθεί φούσκα για την ίδια, όπως και η αντιπαροχή στα ακίνητα που ήταν για δεκαετίες η ναυαρχίδα της αντιπολιτευτικής της πολιτικής.
Τέλος, για τους συναδέλφους της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, με τους οποίους ως παλιός αυτοδιοικητικός βρέθηκα πολλές φορές στο ίδιο μετερίζι, έχω μια ερώτηση. Τι θα πουν στους ψηφοφόρους τους για να δικαιολογήσουν το γεγονός ότι δεν ψήφισαν την απλή αναλογική, τόσο πέρυσι στις εθνικές εκλογές, όσο και τώρα στις αυτοδιοικητικές; Βέβαια, παρ’ ότι η απλή αναλογική ήταν πάγια θέση του ΠΑΣΟΚ, τόσο αυτό όσο και η Νέα Δημοκρατία μονίμως παρέπεμπαν τη θέσπισή της στην ωρίμανση των συνθηκών και του λαού.
Ο λαός, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήταν και είναι ώριμος. Το πρόβλημα ήταν πάντα η νοοτροπία του παλιού πολιτικού προσωπικού που ωρίμασε τόσο πολύ, ώστε σάπισε και πλέον έπεσε από το δέντρο.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)