ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

31/10/2018

Μετάβαση της Ελλάδας σε νέα ενεργειακή εποχή σηματοδοτεί η ανακοίνωση χρηματοδότησης του ελληνικού ενεργειακού πρότζεκτ BlueHUBS

Μετάβαση της Ελλάδας σε νέα ενεργειακή εποχή σηματοδοτεί η ανακοίνωση χρηματοδότησης του ελληνικού ενεργειακού πρότζεκτ BlueHUBSΘετική απάντηση Κομισιόν σε επιστολή 13 Ελλήνων Ευρωβουλευτών, μετά από πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου του Ευρωκοινοβουλίου Δημήτρη Παπαδημούλη

 

Απάντηση έδωσε η Κομισιόν, δια της αρμόδιας Επιτρόπου για θέματα Μεταφορών, Βιολέτα Μπουλτς, στους 13 Έλληνες ευρωβουλευτές οι οποίοι τον περασμένο Ιούνιο, με πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη -ύστερα και από σχετικό αίτημα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας- ζητούσαν με επιστολή τους την υποστήριξη δυο σημαντικών ελληνικών επενδυτικών προτάσεων, που σχετίζονται με την ενεργειακή μετάβαση για την αποτελεσματικότερη χρήση του υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Πιο συγκεκριμένα, η Επίτροπος Μπουλτς, απαντώντας στην επιστολή των Ελλήνων Ευρωβουλευτών, σημειώνει ότι οι μειωμένες εκπομπές οξειδίων του θείου (Sox) “θα έχουν θετικές επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον” και για αυτό είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη τα μέτρα και οι μηχανισμοί της Κομισιόν, όπως παρουσιάζονται σε αντίστοιχη έκθεσή της τον Απρίλιο του 2018.

Αναφορικά με τη χρηματοδοτική πρόταση της ελληνικής πλευράς, η Κομισιόν μέσω της επιστολής της ανακοινώνει την επιτυχή έκβασή της και δηλώνει ιδιαιτέρως ικανοποιημένη για την έγκριση του BlueHUBS, ενός πολύ μεγάλου ενεργειακού έργου, το οποίο στοχεύει στη δημιουργία της βασικής αλυσίδας εφοδιασμού για τη διανομή Φυσικού Αερίου σε λιμενικούς χρήστες με τη μορφή Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου για πλοία και Συμπιεσμένου Φυσικού Αερίου για λιμενικά βαρέα οχήματα και λεωφορεία.

Μεταξύ άλλων η Κομισιόν υπογραμμίζει τη σημασία σε επενδύσεις ειδικού σκοπού με δημόσια στήριξη και συμφωνεί πλήρως με αυτή την προσέγγιση, ενώ ταυτόχρονα υπενθυμίζει την ύπαρξη του μηχανισμού του Connecting Europe Facility (CEF), που παρέχει χρηματοδοτικά εργαλεία αναφορικά με την ναυσιπλοΐα στην Ευρώπη και την ενεργειακή της μετάβαση σε μία νέα πιο καθαρή και βιώσιμη εποχή.

 

Ακολουθεί η πλήρης απάντηση της Κομισιόν στην επιστολή των 13 Ελλήνων ευρωβουλευτών:


Βρυξέλλες, 29.10.2018

Αγαπητέ Αντιπρόεδρε Παπαδημούλη,
Αξιότιμα Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Σας ευχαριστώ για την επιστολή σας στις 29 Ιουνίου 2018, στην οποία, μεταξύ άλλων, εκφράσατε τις ανησυχίες σας για τη βεβαίωση της συμμόρφωσης με τα επικείμενα παγκόσμια όρια, όσον αφορά στα επίπεδα περιεκτικότητας σε θείο (SOx) των καυσίμων της ναυσιπλοΐας (0,5% SOx αρχής γενομένης από το 2020).

Όπως επισημαίνεται στην επιστολή σας, τα μειωμένα επίπεδα θείου αναμένεται να πετύχουν σημαντικά οφέλη στην υγεία και περιβαλλοντικά οφέλη, για τους Ευρωπαίους πολίτες και παγκοσμίως. Η Κομισιόν δημοσίευσε τον Ιούνιο έκθεση για την υλοποίηση και συμμόρφωση με πιο φιλόδοξους στόχους όσον αφορά στα επίπεδα θείου στα καύσιμα των πλοίων, στην οποία αξιολογεί τον θετικό αντίκτυπό τους στην ποιότητα του αέρα σε όμορες ζώνες που αποκαλούνται Περιοχές Ελέγχου των Εκπομπών Οξειδίων του Θείου (ΠΕΕΟΘ).

Η ίδια έκθεση επίσης παρουσιάζει τα συνοδευτικά μέτρα και μηχανισμούς που έχουν ενεργοποιηθεί από την Κομισιόν για να υποστηρίξουν την ενίσχυση και συμμόρφωση με αυστηρότερα standards, και να περιορίσουν τα παράλληλα και ανεπιθύμητα αποτελέσματα. Βάσει διαθέσιμων στοιχείων, η εισαγωγή απαιτήσεων ύψους 0,1% σε θείο στις ΠΕΕΟΘ, που βρίσκονται σε ευρωπαϊκά ύδατα, δεν οδήγησε σε απώλειες στα επίπεδα κίνησης ή σε σημαντικές αλλαγές που προκρίνουν τις από ξηράς μεταφορές. Αυτό το ενθαρρυντικό προηγούμενο συνηγορεί στο ότι η εισαγωγή ενός παγκόσμιου ορίου του 0,5% όσον αφορά στο θείο δεν θα προκαλέσει αναγκαστικά αρνητικές οικονομικές συνέπειες στον τομέα (σ.σ. της ναυσιπλοΐας).

Στην επιστολή σας υπογραμμίζετε επιπλέον τη σημασία υποστηρικτικών πολιτικών μέσα από αφοσιωμένες επενδύσεις και δημόσια στήριξη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απόλυτα υποστηρίζει αυτή την προσέγγιση. Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας Ευρωπαϊκής χρηματοδοτικής περιόδου (2014-2020) έχουμε αναπτύξει ένα μεγάλο αριθμό ευκαιριών για να υποστηρίξουμε τον κλάδο της ναυσιπλοΐας και των θαλάσσιων μεταφορών, που επίσης θα ενισχύσουν τα ενδιαφερόμενα μέρη στη λεκάνη της Μεσογείου. Αυτά περιλαμβάνουν τη χρηματοδότηση μέσω της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) και, ειδικότερα, της χρηματοδοτικής προτεραιότητας «Θαλάσσιες Αρτηρίες» (MoS). Ανάλυση που δημοσιοποιήθηκε νωρίτερα μέσα στο έτος δείχνει ότι το τρέχον ευρωπαϊκό χαρτοφυλάκιο για τον θαλάσσιο τομέα (που περιλαμβάνει σχετικά έργα υπό άλλες χρηματοδοτικές προτεραιότητες της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF)) ήδη ευνοείται με 9813 εκατομμύρια ευρώ πραγματικής χρηματοδότησης μέσω της CEF Μεταφορών.

Όπως προφανώς γνωρίζετε, η διαδικασία επιλογής κατά τo κάλεσμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) έχει ολοκληρωθεί και είμαι πολύ ευχαριστημένη που βλέπω ότι το έργο BlueHUBS έχει επιλεγεί προς χρηματοδότηση. Ελπίζω ότι επιτυχώς θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της αλυσίδας παροχής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) / συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) στα ελληνικά λιμάνια.

Ακόμη, θα ήθελα να αναφερθώ σε επιπλέον ευκαιρίες για συγκεκριμένη υποστήριξη του τομέα των θαλάσσιων μεταφορών και ναυσιπλοΐας, κατά τη μετάβασή του σε πιο "πράσινες" τεχνολογίες. Το 2016, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) δημιούργησε το Πρόγραμμα «Πράσινη Ναυτιλιακή Εγγυήση» (GSG), παρέχοντας χρηματοδοτικές εγγυήσεις μέσω του Εργαλείου Διαχείρισης Χρεών του CEF και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI). Με δυνατότητα 750 εκατομμυρίων ευρώ σε εγγυήσεις, το πρόγραμμα στοχεύει και στη γενική ανανέωση του στόλου και σε μετασκευές πλοίων με περιβαλλοντικά βιώσιμες τεχνολογίες (όπως το LNG, το ballast water, η ενεργειακή αποδοτικότητα, και άλλα). Πιστεύω ότι ένα τέτοιο εργαλείο μπορεί να βοηθήσει τους πλοιοκτήτες να επιστρατεύσουν νέες τεχνολογίες και να ανανεώσουν τους στόλους τους, διευθετώντας έτσι το δίλημμα "της κότας και του αυγού", που επισημάνατε στην αλληλογραφία σας.

Παρ` όλο που πιστεύουμε ότι τα μέτρα που εφαρμόζονται θα επιτρέψουν μια ομαλή μετάβαση, δεν εφησυχαζόμαστε και θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες την επόμενη χρηματοδοτική περίοδο. Ως μέρος του επόμενου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ 2021-2017, η Κομισιόν έχει προτείνει την ανανέωση της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) και τη διάθεση προϋπολογισμού ύψους 30,6 δισεκατομμυρίων ευρώ για να υποστηριχθούν επενδύσεις στις δίκτυα Ευρωπαϊκών μεταφορών, με στόχο την επιτάχυνση της διαδικασίας απεξάρτησης από την χρήση άνθρακα και της ψηφιοποίησης της οικονομίας της ΕΕ.

Καθώς εργαζόμαστε για να διαβεβαιώσουμε μια ταχεία συμφωνία για το συνολικό μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ και τις επιμέρους προτάσεις του, θα εκτιμούσαμε βαθύτατα την υποστήριξή σας στη διασφάλιση ότι η Ευρώπη θα συνεχίσει να έχει τα μέσα για να προχωρήσει σχετικά με αυτό το θέμα, καθώς και με άλλες προτεραιότητες.

Με εκτίμηση,

Violeta Bulc.

 

Ακολουθεί η πλήρης επιστολή των Ελλήνων ευρωβουλευτών:


Επιστολή προς: Βρυξέλλες, 29.06.2018
Πρόεδρο Γιούνκερ

Κοινοποίηση προς: Επίτροπο Σέφκοβιτς, Επίτροπο Κατάινεν, Επίτροπο Μάλμστρομ, Επίτροπο Βέλλα, Επίτροπο Μπουλκ
Αξιότιμε Πρόεδρε Ζ. Κ. Γιούνκερ, Αξιότιμοι Ευρωπαίοι Επίτροποι,

Οι κάτωθι υπογράφοντες Έλληνες βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα θέλαμε να επιστήσουμε επειγόντως την προσοχή σας σε ένα κρίσιμο θέμα αναφορικά με το μέλλον της ναυτιλίας, την κοινωνική συνοχή, τις θαλάσσιες μεταφορές και την ενεργειακή βιωσιμότητα στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο και ειδικότερα στην Ελλάδα.

Η ευρωπαϊκή οδηγία και η απόφαση του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ) για τη μείωση των εκπομπών οξειδίων του θείου (Sulphur Οxides emission – SOx) το 2020 στις μεταφορές με πλωτές μεταφορές, αναμένεται να έχουν σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη, όχι μόνο για τα κράτη-μέλη της ΕΕ, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Εμείς οι Έλληνες βουλευτές του ΕΚ υποστηρίζουμε πλήρως την πολιτική της ΕΕ για το περιβάλλον και αναγνωρίζουμε ότι οι χρηματοπιστωτικές διευκολύνσεις και οι υποδομές είναι απαραίτητες για όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ, προκειμένου να αντισταθμιστεί η αρχική αδράνεια και ως εκ τούτου να αλλάξουν και να περιοριστούν τα οικονομικά κενά σε περιβαλλοντικά φιλικά έργα υποδομής. Δυστυχώς, όμως, ένα χρηματοδοτικό εργαλείο όπως το CEF (Connecting Europe Facility) δεν μπορεί να συλλάβει τις γεωγραφικές, οικονομικές και άλλες ιδιαιτερότητες του ελληνικού ακτοπλοϊκού συστήματος.

Η Ελλάδα έχει υπερβολικά έντονη νησιωτικότητα και ακτογραμμή, με περισσότερα από 5.000 νησιά και νησίδες στο Αρχιπέλαγος, εκ των οποίων τα 253 νησιά κατοικούνται. Παρά το υπάρχον μεγάλο δίκτυο των 349 ακτοπλοϊκών γραμμών, η τακτική εξυπηρέτηση προσφέρεται μόνο σε 95 από αυτά. 49 νησιά απασχολούν το 95% των μεταφορών, ενώ για τη μεγάλη πλειοψηφία των υπόλοιπων κατοικημένων νησιών οι ναυτιλιακές γραμμές δεν είναι βιώσιμες. Σε αυτό το μοναδικό και ιδιαίτερο περιβάλλον, η στήριξη μιας τακτικής υπηρεσίας ακτοπλοΐας θα πρέπει να βασίζεται και σε κοινωνικά κριτήρια. Μια τέτοια στρατηγική οφείλει επίσης να λαμβάνει υπόψη την ανάγκη για ισχυρή κοινωνική συνοχή, σεβασμό της απόστασης και της εδαφικής απομόνωσης των ελληνικών νησιών, τη νησιωτικότητα, την περιφερειακή ανάπτυξη και ειδικά χαρακτηριστικά, όπως η μακροχρόνια ανεργία. Κάθε χρόνο, η Ελλάδα δαπανά περισσότερα από 75 εκατομμύρια ευρώ για τη συντήρηση των ακτοπλοϊκών υπηρεσιών της. Τα νησιά αυτά, ως τα τελευταία σύνορα της ΕΕ, είναι συχνά τα πρώτα που δέχονται τους πρόσφυγες που μεταφέρονται παράνομα από την Τουρκία, ενώ οι νησιώτες αντιμετωπίζουν σημαντικές οικονομικές δυσκολίες να παραμείνουν στον τόπο τους.

Το 2020 είναι αύριο. Τα γερασμένα σκάφη που εξυπηρετούν τα νησιά μας και η ξεπερασμένη τεχνολογία δεν αφήνουν περιθώρια για συμμόρφωση του υπάρχοντος στόλου στα νέα δεδομένα, καθιστώντας την ανανέωση τη μόνη επιλογή. Με βάση τους εμπειρογνώμονες της αγοράς, εάν δεν επιτευχθεί ομαλή μετάβαση στη νέα εποχή με μειωμένες εκπομπές, αναμένεται ότι περισσότερα από 35 πλοία RoPax θα πρέπει να αποσυρθούν από την υπηρεσία, ενώ οι ναύλοι θα αυξηθούν περίπου στο 30%. Αυτό θα ήταν ένα καταστροφικό σενάριο που η Ελλάδα δεν μπορεί να αντέξει. Το 2015, η εφαρμογή των ζωνών Ελέγχου Εκπομπών ECA (Emission Control Areas), βρήκε τη ναυτιλία απροετοίμαστη να προσαρμοστεί στις νέες αυστηρές ρυθμίσεις.

Παρά τα καλύτερα οικονομικά μεγέθη των βόρειων χωρών της ΕΕ, πολλές ακτοπλοϊκές γραμμές έπαυσαν την λειτουργία τους, τα ναύλα αυξήθηκαν και αποφασίστηκε να διατεθούν κατά προτεραιότητα κονδύλια της CEF για την περιοχή της Βαλτικής προκειμένου να ξεπεραστούν οι κανονιστικές δυσχέρειες. Τώρα είναι η ώρα για την Ελλάδα να βγει από την ύφεση, ύστερα από δέκα χρόνια οικονομικής κρίσης, γεγονός που καθιστά την ομαλή λειτουργία του παράκτιου δικτύου ακόμη πιο κρίσιμη.

Για την Ελλάδα δεν είναι ένα θέμα αποκλειστικά περιβαλλοντικής συμμόρφωσης, είναι επίσης θέμα διατήρησης της χώρας ενωμένης. Η Ελλάδα έχει μόνο μια επιλογή και αυτή δεν είναι άλλη παρά να προχωρήσει στο μέλλον αναπτύσσοντας μια κρίσιμη μάζα κόμβων προσφοράς και ζήτησης για το Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο (ΥΦΑ) ως καύσιμο. Η ΔΕΠΑ (Δημόσια Επιχείρηση Αερίου της Ελλάδας) μαζί με άλλους βασικούς παράγοντες του ιδιωτικού τομέα υπέβαλαν δύο προτάσεις για το 2017 CEF Transport Blending Call (second cut-off). Το «BlueHUBS» στοχεύει στη δημιουργία της βασικής αλυσίδας εφοδιασμού για τη διανομή Φυσικού Αερίου σε λιμενικούς χρήστες με τη μορφή ΥΦΑ για πλοία και ΠΦΑ για λιμενικά βαρέα οχήματα και λεωφορεία. Το «BlueWAYS» που υποβάλλονται από ιδιωτικές ναυτιλιακές εταιρείες και άλλους επενδυτές, εστιάζεται στην κάλυψη της ζήτησης. Τα έργα είναι συμπληρωματικά που αποσκοπούν στη άρση του διλήμματος μεταξύ «κότας και αυγού» και στην καθιέρωση της χρήσης φυσικού αερίου υπό Υγροποιημένη μορφή (ΥΦΑ) για τα πλοία και συμπιεσμένη – Συμπιεσμένο Φυσικό Αέριο (ΣΦΑ) για τα οχήματα.

Η χρηματοδότηση της ΕΕ είναι ζωτικής και αποφασιστικής σημασίας για την πραγματοποίηση αυτών των επενδύσεων και για τον περιορισμό του κινδύνου απομόνωσης των ελληνικών νησιών που βρίσκονται εκτός συχνής ακτοπλοϊκής σύνδεσης. Αυτό θα δώσει την απαραίτητη ώθηση στον ελληνικό κλάδο της παράκτιας ναυτιλίας για να προσαρμοστεί στο νέο περιβάλλον. Η ολοκλήρωση των δύο έργων, θα θέσει τα θεμέλια για μια βιώσιμη αγορά ναυτιλίας μικρής κλίμακας (Short Ship Shipping) καθώς και μικρής κλίμακας ΥΦΑ στη χώρα, εξασφαλίζοντας ένα καλύτερο μέλλον για τους νησιώτες μας. Τα επόμενα βήματα είναι εξίσου σημαντικά, καθώς και τα δύο έργα θα διαδραματίσουν καταλυτικό ρόλο στην περαιτέρω ανάπτυξη της Νοτιοανατολικής Μεσογείου μέσω της δημιουργίας μιας νέας αγοράς και της προσέλκυσης επενδύσεων.

Οι προκλήσεις φέρνουν πάντοτε ευκαιρίες και τώρα είναι ο καιρός να ενδυναμώσουμε μια χώρα στην καρδιά της Μεσογείου, ώστε να υπερβεί τη δυναμική του περιβάλλοντος της. Οι Έλληνες νησιώτες, εξ ονόματος των λαών της Ευρώπης, ανέλαβαν την ευθύνη να υποδεχθούν και να φροντίσουν εκατομμύρια πρόσφυγες. Το παράκτιο δίκτυο είναι η μόνη σύνδεσή τους με τον υπόλοιπο κόσμο. Αξίζουν μία ευκαιρία για ευημερία, καθώς και μια ευκαιρία να γεφυρωθούν τα περιφερειακά κενά της κοινωνικής συνοχής με το να οικοδομηθεί ένα βιώσιμο μέλλον για τις κοινότητές τους. Εκφράζουμε την πλήρη υποστήριξή μας στις προτάσεις «BlueHUBS» και «BlueWAYS» ως προϋπόθεση για την εδαφική συνοχή της Ελλάδας, ζητώντας παράλληλα από την Επιτροπή, με την ευκαιρία του προσεχούς CEF2, την τροποποίηση της πολιτικής για τo Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) (Trans European Transport Network, TEN-T) και των κριτηρίων και όρων χρηματοδότησης του Connecting Europe Facility, ώστε να συμπεριληφθούν διατάξεις που αφορούν τομείς που χαρακτηρίζονται από ειδικές συνθήκες και προβλήματα στην οικονομία, την ενέργεια και τις μεταφορές, όπως οι περιφερειακές, απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες νησιωτικές περιοχές.

Αυτή είναι μια ευκαιρία που όλοι πρέπει να λάβουμε, προς το συμφέρον της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.

Με εκτίμηση,
Οι Υπογράφοντες (αλφαβητικά):

Νίκος Ανδρουλάκης, ευρωβουλευτής (SnD), Ελισάβετ Βόζενμπεργκ Βρυωνίδη, ευρωβουλευτής (EPP), Γιώργος Γραμματικάκης, ευρωβουλευτής (SnD), Θοδωρής Ζαγοράκης, ευρωβουλευτής (EPP), Εύα Καϊλή, ευρωβουλευτής (SnD), Μανώλης Κεφαλογιάννης, ευρωβουλευτής (EPP), Στέλιος Κούλογλου (GUE/NGL), Κωσταντίνκα Κούνεβα (GUE/NGL), Γιώργος Κύρτσος, ευρωβουλευτής (EPP), Δημήτρης Παπαδημούλης, Αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου (GUE/NGL), Σοφία Σακοράφα, ευρωβουλευτής (GUE/NGL), Μαρία Σπυράκη, ευρωβουλευτής (EPP), Κώστας Χρυσόγονος, ευρωβουλευτής (GUE/NGL).

Η πλήρης απάντηση της Κομισιόν στην επιστολή των 13 Ελλήνων ευρωβουλευτών
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ