ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

13/02/2019

Ερώτηση 46 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με τον αποκλεισμό χρονίως πασχόντων ασθενών από προσλήψεις στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας

Ερώτηση 46 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με τον αποκλεισμό χρονίως πασχόντων ασθενών από προσλήψεις στην Εθνική Τράπεζα της ΕλλάδαςΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:

-Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
- Οικονομικών

Θέμα: «Αποκλεισμός χρονίως πασχόντων ασθενών από προσλήψεις στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας»

Την 1.11.2018 η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος δημοσίευσε προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού το οποίο πρόκειται να καλύψει ανάγκες μονάδων διοικήσεως με μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών. Στην ανακοίνωση αυτή αναφέρεται ότι: «Η Τράπεζα θα αρνηθεί την πρόσληψη υποψηφίων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού Εργασίας της, καθώς και, όσων, ύστερα από σχετική γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής της, διαπιστωθεί ότι πάσχουν από χρόνιες ασθένειες οι οποίες εμποδίζουν την πλήρη εκτέλεση των καθηκόντων τους».
Οι προϋποθέσεις πρόσληψης, τις οποίες περιγράφει η παραπάνω προκήρυξη, όπως επεσήμανε και η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, συνεπάγονται αποκλεισμό από την εργασία, ατόμων πασχόντων από χρόνιες ασθένειες, συνιστώντας ευθεία διάκριση και κατάφωρη παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων και ως εκ τούτου η παραπάνω προκήρυξη αποτελεί παραβίαση της νομοθεσίας της χώρας αλλά και διεθνών συμβάσεων που η χώρα έχει υπογράψει.
Συγκεκριμένα, η παραπάνω προκήρυξη έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 3 του νόμου 4443/2016 «Αρχές της ίσης μεταχείρισης», (ΦΕΚ 232 Α’/2016) το οποίο αναφέρει: «1. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου, καθώς και του άρθρου 4, η αρχή της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου στον τομέα της εργασίας και της απασχόλησης, εφαρμόζεται σε όλα τα πρόσωπα, στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, όσον αφορά: α) της όρους πρόσβασης στην εργασία και την απασχόληση εν γένει, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων επιλογής και των όρων πρόσληψης, ανεξάρτητα από τον κλάδο δραστηριότητας και σε όλα τα επίπεδα της επαγγελματικής ιεραρχίας, καθώς και της όρους υπηρεσιακής και επαγγελματικής εξέλιξης,...». Επιπλέον, το άρθρο 5 του ίδιου νόμου 4443/2016 αναφέρει: «Για την τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης στον τομέα της εργασίας και της απασχόλησης έναντι ατόμων με αναπηρία ή χρόνια πάθηση, ο εργοδότης υποχρεώνεται στη λήψη όλων των ενδεδειγμένων κατά περίπτωση μέτρων, προκειμένου τα άτομα αυτά να έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε θέση εργασίας, να ασκούν αυτή και να εξελίσσονται, καθώς και δυνατότητα συμμετοχής στην επαγγελματική κατάρτιση, εφόσον τα μέτρα αυτά δεν συνεπάγονται δυσανάλογη επιβάρυνση για τον εργοδότη.» Επιπλέον, με το νόμο 4074/2012 (ΦΕΚ 88 Α’/ 11.04.2012) η χώρα επικύρωσε τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία του ΟΗΕ όπου στο Άρθρο 27 ορίζεται ότι: «τα Κράτη Μέλη οφείλουν να προστατεύουν τα δικαιώματα των ΑμεΑ για δίκαιες και ευνοϊκές συνθήκες εργασίας και να διασφαλίζουν ότι τους παρέχεται εύλογη προσαρμογή στο χώρο εργασίας και απαγορεύουν τη διάκριση βάσει αναπηρίας σε σχέση με όλα τα ζητήματα που αφορούν της της μορφές της απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των συνθηκών επάνδρωσης, πρόσληψης και απασχόλησης, συνέχειας της απασχόλησης, επαγγελματικής ανέλιξης και ασφαλών και υγιεινών συνθηκών εργασίας».
Επειδή, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η υπεράσπιση των δικαιωμάτων στην εργασία των συμπολιτών που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις και από αναπηρίες, προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία
Επειδή η σοβαρότητα της υπεράσπισης των δικαιωμάτων στην εργασία, των συμπολιτών που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις και από αναπηρίες, καταδεικνύεται – πέραν των ειδικών νομοθετικών ρυθμίσεων - και από την σχετική αναφορά του Συντάγματος, το οποίο στο Άρθρο 21, παράγραφο 6 ορίζει ότι «τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή της στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας»
Επειδή το παράδειγμα υπεράσπισης των δικαιωμάτων στην εργασία πρέπει πρωτίστως να το δίνουν οι μεγάλοι οργανισμοί με σημαντικό κύκλο οικονομικών εργασιών και ειδικό συμβολικό βάρος, όπως η Εθνική Τράπεζα, που αυτοχαρακτηρίζεται ως «η Τράπεζα της Ελληνικής Οικογένειας», καθώς ελέγχει το ¼ της λιανικής τραπεζικής και εμφάνισε σύνολο ενεργητικού το 2017, 64.768.000 ευρώ
Ερωτώνται οι κ.κ Υπουργοί
Τι μέτρα προτίθενται να λάβουν για να διορθωθεί η προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού που η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος δημοσίευσε την 1.11.2018, προκειμένου η προκήρυξη αυτή να συμμορφωθεί με το Σύνταγμα και την εθνική νομοθεσία;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Καββαδία Ιωαννέτα (Αννέτα)
Αθανασίου Αθανάσιος (Νάσος)

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)

Αυλωνίτου Ελένη

Αντωνίου Χρήστος

Βαρδάκης Σωκράτης

Γεωργοπούλου – Σαλτάρη Ευσταθία (Έφη)

Δέδες Ιωάννης

Δρίτσας Θεόδωρος

Θελερίτη Μαρία

Θεοφύλακτος Ιωάννης

Θηβαίος Νικόλαος

Ιγγλέζη Αικατερίνη

Καματερός Ηλίας

Καραγιαννίδης Χρήστος

Καρασαρλίδου Ευφροσύνη

Κουράκης Αναστάσιος (Τασος)

Κουρουμπλής Παναγιώτης

Κυρίτσης Γεώργιος

Κωνσταντινέας Πέτρος

Λιβανίου Ζωή

Μαντάς Χρήστος

Μηταφίδης Τριαντάφυλλος

Μπαλαούρας Γεράσιμος (Μάκης)

Μπαλτάς Αριστείδης Νικόλαος Δημήτριος

Μπαλωμενάκης Αντώνιος

Ουρσουζίδης Γεώργιος

Πάλλης Γεώργιος

Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης)

Παπαδόπουλος Χριστόφορος

Παρασκευόπουλος Νικόλαος

Παυλίδης Κωνσταντίνος

Ρίζος Δημήτριος

Ριζούλης Ανδρέας

Σκουρλέτης Παναγιώτης (Πάνος)

Σκούφα Ελισάββετ (Μπέττυ)

Σταματάκη Ελένη

Σταμπουλή Αφροδίτη

Στογιαννίδης Γρηγόριος

Συρίγος Αντώνιος

Τόσκας Νικόλαος

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

Τριανταφύλλου Μαρία

Τσόγκας Γεώργιος

Φίλης Νικόλαος (Νίκος)

Ψυχογιός ΓεώργιοςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ