ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

25/02/2019

Μ. Δημητριάδης: Επιδιώκεται η αναμόρφωση του δικαίου των εταιρικών μετασχηματισμών και η συστηματοποίησή του για πρώτη φορά - βίντεοΤοποθέτηση του βουλευτή Κοζάνης του ΣΥΡΙΖΑ στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου

.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, είμαστε στη δεύτερη ανάγνωση του προτεινόμενου νομοσχεδίου για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς πρώτον και δεύτερο κομμάτι, την εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της οδηγίας 55/14 της Ε.Ε. και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου του 2014, για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων.

Έγινε μια ικανοποιητική και σε βάθος συζήτηση και για τις δύο αυτές πλευρές του νομοσχεδίου. Αυτό που καταρχάς οφείλω να παρατηρήσω για το νομοσχέδιο είναι το ότι -και αυτό προέκυψε και από την διαδικασία των Επιτροπών και από τη διαδικασία συζήτησης με τους φορείς- υπάρχει μια σε βάθος θετική προσέγγιση του νομοσχεδίου. Πιο συγκεκριμένα αυτό το νομοσχέδιο οι παραγωγικοί φορείς και οι κοινωνικοί εταίροι όχι μόνο το αποδέχονται αλλά ταυτόχρονα αναγνωρίζουν και τη δική του συμβολή σε αυτή την προσπάθεια. Ως εκ τούτου μπορούμε να λέμε ήδη με ασφάλεια ότι έχουμε ένα παράδειγμα προτεινόμενης νομοθέτησης γιατί ακριβώς η διαδικασία η οποία προηγήθηκε στη διαβούλευση ενσωμάτωσε τις περισσότερες δυνατόν ανάγκες της αγοράς και του επιχειρηματικού κόσμου σ` αυτό το νομοσχέδιο κυρίως για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς. 

Το νομοσχέδιο αυτό είναι ταυτόχρονα μια ακόμη συμβολή σε μια σειρά νομοθετικών πρωτοβουλιών που έχουμε πάρει ώστε να βελτιώσουμε και να εκσυγχρονίσουμε το επιχειρηματικό δίκαιο στη χώρα μας για να είναι πολύ πιο λειτουργικό καταρχάς για τους ίδιους τους χρήστες, δηλαδή, τον επιχειρηματικό κόσμο, αλλά ταυτόχρονα να είναι πραγματικός μοχλός ανάπτυξης της οικονομίας μας, κάτι το οποίο η χώρα μας έχει πολύ μεγάλη ανάγκη.

Παράλληλα έχει σημασία το πρόσημο που μπαίνει σε αυτόν τον εκσυγχρονισμό, σε αυτή την ευελιξία και την προσαρμοστικότητα στα οικονομικά δεδομένα να είναι τέτοιο το οποίο να είναι σε απόσταση από μια σειρά φαύλες παρεμβάσεις του παρελθόντος. Να είναι σε μια νέα βάση η οποία θα βάζει το εταιρικό δίκαιο και την ελληνική επιχειρηματικότητα στις ράγες του εικοστού πρώτου αιώνα και της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς και άρα και του νέου ανταγωνιστικού πεδίου οικονομίας στην Ευρώπη και στον κόσμο.

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις για τους μετασχηματισμούς και τις συγχωνεύσεις εταιρειών εντάσσονται στη στρατηγική αναμόρφωση της προσαρμογής του εταιρικού δικαίου μας όπως είπα. Στο πεδίο του εταιρικού δικαίου εφαρμόζεται ένας ολοκληρωμένος προγραμματισμός δράσεων ο οποίος εντάσσεται σε μια ευρύτερη αναπτυξιακή στρατηγική σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε μέχρι σήμερα. Πρωταρχικός στόχος αυτής της στρατηγικής είναι η μείωση των ιδιωτικών βαρών που επωμίζονται οι επιχειρήσεις και ιδίως οι μικρές επιχειρήσεις. Το κόστος συμμόρφωσης προς διατάξεις νόμων είναι βασική πηγή τέτοιων βαρών. Επομένως, η απλοποίηση των διαδικασιών ενισχύει την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα, μιας και συνήθως θα απαλλαγούν από βάρη ως προς τις συναλλαγές τους με τις δημόσιες αρχές, αλλά θα επιταχύνουν και οικονομίες κλίμακος με ευελιξία και με πληρότητα.

Πιστεύουμε ότι το νομοσχέδιο θα συμβάλει αποφασιστικά προς αυτή την κατεύθυνση. Έχει μια σημασία να διαπιστώσουμε το ρόλο που πρέπει να έχει το κράτος σ` αυτό το πλαίσιο. Θα θέλαμε το κράτος να παρεμβαίνει ώστε να επιτελούνται δύο βασικές λειτουργίες, η αναδιανεμητική και η ρυθμιστική.

Η συνεχής υποτίμηση από τις νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις της ρυθμιστικής και αναδιανεμητικής λειτουργίας του κράτους, ήταν η πόρτα που άνοιξε το δρόμο για τα μνημόνια. Προφανώς, η δική μας αντίληψη διαφέρει ριζικά. Ταυτόχρονα, επανεξετάζεται με κριτική διάθεση το ρυθμιστικό πλέγμα που διαμορφώθηκε τα προηγούμενα χρόνια. Ο στρατηγικός μας στόχος είναι οι ρυθμιστικές λειτουργίες του κράτους να υπηρετούν αποτελεσματικά το δημόσιο συμφέρον, την προστασία του περιβάλλοντος, τα δικαιώματα των εργαζομένων και τις ανάγκες κυρίως των μικρών, αλλά και των μεγάλων επιχειρήσεων. Όπου όμως ο ρυθμιστικός ρόλος του κράτους υποκρύπτει άλλες σκοπιμότητες ή αστοχίες, πρέπει να προχωρήσουμε σε τομές με αποφασιστικότητα για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Το νομοσχέδιο για τις μετατροπές εταιριών υπηρετεί αυτή την αντίληψη, ενώ μέχρι σήμερα δεν υφίστατο νέο λειτουργικό και σταθερό πλαίσιο.

Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο επιδιώκεται η αναμόρφωση του δικαίου των εταιρικών μετασχηματισμών και η συστηματοποίησή του για πρώτη φορά σε ένα νομοθετικό κείμενο, ενώ τα οφέλη του είναι πολλαπλά. Οι βασικές κατηγορίες μετασχηματισμών είναι τρεις. Συγχωνεύσεις, διασπάσεις, μετατροπές. Η ισχύουσα ρύθμισή τους όμως, δεν διακρινόταν ούτε από τη γεωπολιτική συνέπεια, ούτε από συστηματική συνοχή. Η σημερινή κατάσταση δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ικανοποιητική. Επομένως, στην ισχύουσα σήμερα νομοθεσία πρέπει να προβλέψουμε αλλαγές. Τίθεται εύλογα εν αμφιβόλω το επιτρεπτό των μη προβλεπόμενων μετασχηματισμών και να καταλείπεται έδαφος για αντικρουόμενες ερμηνείες σε νομολογία, θεωρία και πράξη, σε έναν τομέα όπου η ασφάλεια δικαίου θα έπρεπε να είναι το πρώτο ζητούμενο. Ενώ ταυτόχρονα, προκύπτει ότι η μέχρι σήμερα νομοθεσία αγνοεί μεγάλο αριθμό δυνατών μετασχηματισμών, θάλπεται το ανεπιθύμητο φαινόμενο των καλούμενων καταχρηστικών μετασχηματισμών.

Πρόκειται για διαδικασίες, οι οποίες σε σύγκριση με τους ρητά προβλεπόμενους στο νόμο μετασχηματισμούς, δεν είναι καθόλου απλές και ασφαλείς. Έχουμε εντοπίσει τα βασικά προβλήματα της μέχρι σήμερα νομοθετικής πολιτικής, τα οποία δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω, διότι τα έχουμε πει επανειλημμένως, διευκολύνονται, επομένως, απολύτως οι εταιρικοί μετασχηματισμοί, ενοποιούνται οι ρυθμίσεις, εξισορροπούνται τα συμφέροντα και περιορίζονται οι καταχρηστικοί μετασχηματισμοί σε ανάμειξη με τη νομοθετική πρωτοβουλία. Οι κύριες προβλέψεις του νομοσχεδίου είναι πρώτον, η διαδικασία, δεύτερον, η προστασία των μετόχων, τρίτον, η προστασία των πιστωτών, τέταρτον, η ευθύνη των διαχειριστών και μελών του Δ.Σ. και πέμπτο, η ακεραιότητα.

Στο πρώτο μέρος έχουμε το πεδίο εφαρμογής, στο δεύτερο μέρος έχουμε τις συγχωνεύσεις στους εταιρικούς νόμους, στο τρίτο μέρος έχουμε τη διάσπαση και εδώ έχει σημασία να πούμε ότι για πρώτη φορά εισάγεται η διαδικασία και της μερικής διάσπασης, κάτι που είναι ένα πάγιο αίτημα του επιχειρηματικού κόσμου. Στο τέταρτο μέρος έχουμε τις μετατροπές των εταιρειών και στο πέμπτο μέρος έχουμε τις επιτελικές και μεταβατικές διατάξεις.

Έχει σημασία να παρατηρήσουμε πως μια σειρά παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, αλλά και της ευρύτερης αντιπολίτευσης έχουν γίνει ήδη αποδεκτές από τον Υπουργό και είμαστε σε μια τέτοια διαδικασία, ώστε μέχρι την ολοκλήρωση της ψήφισης του νομοσχεδίου, οποιαδήποτε νομοθετική βελτίωση θα κριθεί ότι είναι απαραίτητη και ικανοποιητική να ενσωματωθεί, διότι πράγματι, διαπιστώνεται μια συναίνεση στην αναγκαιότητα αυτού του νομοθετικού πονήματος.

Στο δεύτερο τμήμα, λοιπόν, αυτού του νομοσχεδίου που αφορά στην ψηφιακή ατζέντα, ουσιαστικά, η εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και μιλάμε για την ηλεκτρονική τιμολόγηση στις δημόσιες συμβάσεις, δημιουργεί και υλοποιεί μια από τις προτεραιότητες του ψηφιακού θεματολογίου. Επομένως, θα μας οδηγήσει στην ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης και στη μετάβαση σε μια δημόσια διοίκηση, όπως το λέμε «χωρίς χαρτί», διότι θα περιοριστεί ο διοικητικός φόρτος, θα ενισχυθεί η δυνατότητα λογιστικού ελέγχου, θα αυξηθεί η διαφάνεια, ο εκσυγχρονισμός και η αποδοτικότητα στη δημόσια διοίκηση και επίσης, θα έχουμε περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη.

Η θέσπιση του κοινού ευρωπαϊκού προτύπου για την ηλεκτρονική τιμολόγηση και επακόλουθη διαλειτουργικότητα, καθώς και εναρμόνιση διαδικασιών ηλεκτρονικής σύναψης συμβάσεων, συνιστούν σημαντικά μέτρα για την εξάλειψη φραγμών, που εμποδίζουν σήμερα τον ανταγωνισμό. Στην Οδηγία 55/14, λοιπόν, έχουμε την προώθηση υιοθέτησης ηλεκτρονικής τιμολόγησης στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων και τη διασφάλιση σημειολογικής διαλειτουργικότητας, καθώς και τη βελτίωση της ασφάλειας δικαίου. Μέχρι το τέλος Απριλίου θα πρέπει να αναγνωριστεί ο στενός δημόσιος τομέας και στο επόμενο έτος και ο ευρύτερος δημόσιος τομέας όσον αφορά στις δημόσιες συμβάσεις.

Αυτά όσον αφορά στη διαδικασία της νομοθέτησης και οποιαδήποτε επιπρόσθετη τροπολογία, θα μπει για τη βελτίωση του συγκεκριμένου νομοθετήματος. Έχουμε αποδείξει σε όλη τη διαδικασία των Επιτροπών μας ότι είμαστε ανοιχτοί να συζητάμε, να συμφωνούμε, δηλαδή, να πηγαίνουμε με σημαντικές συναινέσεις, διότι αυτές οι διαδικασίες και αυτό το νομοσχέδιο που αφορά στους εταιρικούς μετασχηματισμούς, είναι ουσιαστικά εθνική νομοθεσία και θα πρέπει οι συναινέσεις να είναι μεγάλες.

Ανταποκρινόμαστε σε αυτή την ευθύνη αυτήν την ανάγκη ώστε να προσπαθήσουμε από την μεριά μας να είμαστε αυτοί που πρέπει ώστε οι συναινέσεις να είναι δεδομένες και το πόρισμα το τελικό να είναι υπέρ των εταιριών, του εταιρικού δικαίου αλλά και της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας μας. Ως εκ τούτου για τα υπόλοιπα επιφυλασσόμεθα στην Ολομέλεια κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ.Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ