ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

06/03/2019

Ερώτηση του Δημ. Παπαδημούλη στην Κομισιόν για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την ενίσχυση της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ

Ερώτηση του Δημ. Παπαδημούλη στην Κομισιόν για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την ενίσχυση της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕΠώς θα συμμορφωθεί με τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου επί της καταπολέμησης της διαφθοράς και την ενίσχυση της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ;

Το ΕΕΣ καλεί Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Κομισιόν και Συμβούλιο να καταλήξουν άμεσα σε συμφωνία για τον προϋπολογισμό της ΕΕ την περίοδο 2021-2027


Ερώτηση στην Κομισιόν με αφορμή τις πρόσφατες επισημάνσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου επί της διαδικασίας ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027, καθώς και των συστάσεων των Ευρωπαίων ελεγκτών επί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην Ε.Ε. μέσω του μεσοπρόθεσμου προϋπολογισμού της, κατέθεσε ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης.

Στην ερώτησή του ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει την αναφορά του ΕΕΣ στις καθυστερήσεις έγκρισης των 51 νομοθετικών προτάσεων της Κομισιόν για το ΠΔΠ 2021-2027, που οφείλει να ολοκληρωθεί ως το τέλος του 2019, και ρωτά την Επιτροπή τί σκοπεύει να κάνει για να «ξεπεράσει τα «εμπόδια» ορισμένων κρατών-μελών. Να σημειωθεί ότι το ΕΕ «το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να καταλήξουν άμεσα σε συμφωνία για αυτόν τον μεσοπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ», εντοπίζοντας στις σχετικές διαπραγματεύσεις τις καθυστερήσεις. Ο αρχικός προγραμματισμός υιοθέτησης του ΠΔΠ 2021-2027 ήταν η άνοιξη του 2019.

Ο Δημ. Παπαδημούλης ρωτά, επιπλέον την Κομισιόν «πώς αξιολογεί την πρόταση του ΕΕΣ να οριστεί ως ο κατ’ αρχήν εξωτερικός ελεγκτής όλων των οργανισμών που συγκροτούνται στην Ε.Ε., αλλά και ελεγκτής επί των νομοθετικών προτάσεών της, στο πλαίσιο ενίσχυσης της δημοκρατικής λογοδοσίας, και δεδομένου ότι -κατά τους Ευρωπαίους ελεγκτές- η ίδια η Κομισιόν δεν προέβη σε διεξοδική διεξαγωγή εκτίμησης επιπτώσεων των προτάσεων της για το ΠΔΠ 2021-2027».

Τέλος, ζητά να μάθει «πως σκοπεύει να συμμορφωθεί η Κομισιόν με τις συστάσεις του ΕΕΣ επί της καταπολέμησης της διαφθοράς και την ενίσχυση της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, κυρίως όσον αφορά στην προτεινόμενη από την Κομισιόν συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της OLAF».


Ακολουθεί πλήρες το κείμενο της ερώτησης:

Στις πρόσφατες επισημάνσεις1 του σχετικά με τις 51 νομοθετικές προτάσεις της Κομισιόν όσον για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο καταγράφει σημαντικές καθυστερήσεις όσον αφορά την έγκριση των προτάσεών της, που οφείλει να ολοκληρωθεί ως το τέλος του 2019.

Ερωτάται η Κομισιόν:

- Δεδομένου ότι το ΕΕΣ καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να καταλήξουν άμεσα σε συμφωνία για αυτόν τον μεσοπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ, τί σκοπεύει να κάνει για να ξεπεράσει τα «εμπόδια» ορισμένων κρατών-μελών επί της διαδικασίας;

- Πώς αξιολογεί την πρόταση του ΕΕΣ να οριστεί ως ο κατ’ αρχήν εξωτερικός ελεγκτής όλων των οργανισμών που συγκροτούνται στην ΕΕ, αλλά και ελεγκτής επί των νομοθετικών προτάσεών της, στο πλαίσιο ενίσχυσης της δημοκρατικής λογοδοσίας, και δεδομένου ότι -κατά τους Ευρωπαίους ελεγκτές- η ίδια η Κομισιόν δεν προέβη σε διεξοδική διεξαγωγή εκτίμησης επιπτώσεων των προτάσεων της για το ΠΔΠ 2021-2027;

-Πώς σκοπεύει να συμμορφωθεί με τις συστάσεις του ΕΕΣ επί της καταπολέμησης της διαφθοράς και την ενίσχυση της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, κυρίως όσον αφορά στην προτεινόμενη από την Κομισιόν συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της OLAF;

1 https://www.eca.europa.eu/el/Pages/DocItem.aspx?did=49317